Luonnonsuojelu

Lisätietoja

Ympäristönsuojelusuunnittelija Katriina Peltonen
p. 014 266 5176

Kaupungin ympäristönsuojelu turvaa toimillaan alueelle tunnusomaisen ja alkuperäisen luonnon ja sen monimuotoisuuden säilymistä. Tässä tarkoituksessa ympäristönsuojelu muun muassa valmistelee aloitteita luonnonsuojelualueiden perustamiseksi, edistää luonnontilan säilyttämistä kaavoituksessa sekä muussa maankäytössä ja viranomaisyhteistyössä, vaikuttaa kaupungin metsänhoidon valintoihin ja laatii luonnontuntemusta ja luonnonolojen säilyttämistä palvelevia selvityksiä.

Jyväskylässä on eri tavoin pysyvästi luonnonsuojelun tarkoituksiin varattu alueita: Natura 2000 –alueita, luonnonsuojelulailla perustettuja luonnonsuojelualueita, luonnonsuojelulain suojeltuja luontotyyppejä, erityisesti suojeltavien lajien esiintymäpaikkojen rajauksia, Metsähallituksen suojelualueita, maakunta-, yleis- ja asemakaavojen suojelualueita ja metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä ja kaupungin oman metsäsuunnitelman suojelukuvioita.

 

Siili keväisessä maastossa

Lisätietoja

Ympäristönsuojelusuunnittelija Katriina Peltonen
p. 014 266 5176