Hyppää pääsisältöön
Kuva
Puu metsässä, kaatunut juurineen. Kuva Petteri Ahonen
Pääsisältö

Suojelutyöllä turvaamme alkuperäisen luonnon ja sen monimuotoisuuden säilymistä

Kaupungin ympäristönsuojelu turvaa toimillaan alueelle tunnusomaisen ja alkuperäisen luonnon ja sen monimuotoisuuden säilymistä. Tässä tarkoituksessa ympäristönsuojelu muun muassa valmistelee aloitteita luonnonsuojelualueiden perustamiseksi, edistää luonnontilan säilyttämistä kaavoituksessa sekä muussa maankäytössä ja viranomaisyhteistyössä, vaikuttaa kaupungin metsänhoidon valintoihin ja laatii luonnontuntemusta ja luonnonolojen säilyttämistä palvelevia selvityksiä.

Jyväskylässä on erityyppisiä suojelualueita

Jyväskylässä on eri tavoin pysyvästi luonnonsuojelun tarkoituksiin varattu alueita: Natura 2000 –alueita, luonnonsuojelulailla perustettuja luonnonsuojelualueita, luonnonsuojelulain suojeltuja luontotyyppejä, erityisesti suojeltavien lajien esiintymäpaikkojen rajauksia, Metsähallituksen suojelualueita, maakunta-, yleis- ja asemakaavojen suojelualueita ja metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä ja kaupungin oman metsäsuunnitelman suojelukuvioita.

Kuva
Siili keväisessä maastossa. Kuva Pasi Huotari

 

Palaute

Voit antaa palautetta Jyväskylän kaupungin palautepalvelun kautta.

Yhteystiedot

Ympäristönsuojelusuunnittelija
Mira Niemelä
p. 050 300 3952

Suunnittelubiologi
Matti Häkkilä
p. 040 860 0994