Hyppää pääsisältöön
Kuva
mustavalkoinen kuva tehdaslaitoksesta. Kuva Katja Rickman
Pääsisältö

Jyväskylän kaupungissa ympäristönsuojelu- ja maa-aineslupaviranomaisena toimii rakennus- ja ympäristölautakunta. Osassa päätöksistä ja ilmoituksista päätäntävalta on delegoitu viranhaltijoille.

Lupien ja ilmoitusten käsittely sekä lupien valvonta on pääsääntöisesti maksullista. Jyväskylän kaupungin voimassa olevat taksat löytyvät ympäristönsuojeluviranomaisen taksasta 2023 sekä maa-aineslupa- ja valvontaviranomaisen taksasta 2023.

Lupahakemukset ja ilmoitukset tehdään Jyväskylässä ensisijaisesti sähköisesti. Alla luetelluilta lupa- ja ilmoitusasioiden sivuilta löydät aiheista lisätietoa. Muuten kuin sähköisesti tehdyt lupahakemukset toimitetaan kaupungin kirjaamoon osoitteella kirjaamo(at)jyvaskyla.fi tai PL 193 (Vapaudenkatu 32), 40101 Jyväskylä.

Kuva

 

1.9.2020 alkaen on ollut mahdollista hakea sähköisesti joitakin ympäristöllisiä lupia (esim. ympäristölupa, maa-aineslupa, vesilain mukainen lupa, rakennuslupa) yhtäaikaisesti yhteensovittelumenettelyllä. Lisätietoa tästä mahdollisuudesta löytyy ympäristöministeriön sivuilta.

Käyntiosoite

Hannikaisenkatu 17 (Rakentajantalo)
40100 Jyväskylä

Postiosoite

PL 233, 40101 Jyväskylä

Avoinna ma-pe 08.00-15.00

Lisätietoja

Ympäristönsuojelupäällikkö Petteri Ahonen
p. 0400 364 125
etunimi.sukunimi(at)jyvaskyla.fi

Asiasanat:  
taksat