Hyppää pääsisältöön
Kuva
Aittorinteen meluvalli. Kuva Petteri Ahonen
Pääsisältö

Ympäristönsuojelu huolehtii meluhaittojen ehkäisystä kaupungin alueella muun muassa ympäristölupien yhteydessä sekä osallistumalla maankäytön suunnitteluun.

Tee meluilmoitus etukäteen ympäristönsuojeluun

Häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavasta tapahtumasta tai toiminnasta tulee tehdä meluilmoitus ympäristönsuojeluun. Tapahtumajärjestäjän tulee myös tiedottaa etukäteen häiritsevästä melusta tai tärinästä melun vaikutuspiirissä olevia asukkaita, hoitolaitoksia, kouluja ja muita mahdollisia kohteita. 

Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä linjataan, milloin melu on katsotaan erityisen häiritseväksi. Lisäksi ympäristönsuojelumääräyksissä on rajoitettu äänentoistolaitteiden käyttöä ulkotiloissa sekä erityisen häiritsevää melua yöaikaan. Meluun liittyvät linjaukset löytyvät pykälien 28 - 30 kohdalta.

Meluilmoitukset tehdään verkossa Jyväskylän asiointipalvelussa.

Häiritsevästä melusta voit antaa palautetta verkossa Jyväskylän asiointipalvelussa.

Jyväskylän kaupungin meluselvitys 2022

Yli 100 000 asukkaan kaupungit laativat meluselvityksen ja meluntorjunnan toimintasuunnitelman viiden vuoden välein. Jyväskylän kaupunki on yhteistyössä Väyläviraston kanssa teettänyt WSP Finland Oy:llä vuosien 2021 ja 2022 aikana selvityksen Jyväskylän kaupunkialueen ja vilkkaimpien maantieosuuksien melutilanteesta. Selvityksessä on tarkasteltu laskennallisesti myös raideliikenteen sekä teollisuustoimintojen aiheuttamia ympäristömelutasoja koko kaupungin alueella.

Jyväskylän kaupungin meluselvitys 2022 (pdf) (kansallisilla melun tunnusluvuilla)
Liite 1: Meluesteiden sijainnit (pdf)
Liite 2: Tieliikenteen liikennemäärät (pdf)
Liite 3: Tieliikenteen aiheuttamat meluvyöhykkeet
Liite 4: Raideliikenteen aiheuttamat meluvyöhykkeet
Liite 5: Teollisuustoimintojen aiheuttamat meluvyöhykkeet (pdf)

Meluntorjunnan toimintasuunnitelmalla vähennämme melua

Vuonna 2017 valmistuneen meluselvityksen pohjalta on Jyväskylän kaupunkiin laadittu myös meluntorjunnan toimintasuunnitelma vuosille 2018-2022.

Jyväskylän kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2018-2022 (pdf)
Liite 1, kohdekortit:
Kohde 1: Vaajakosken moottoritie (pdf)
Kohde 2: Pisarakortteli, melukaiteet (pdf)
Kohde 2: Pisarakortteli, tonttimeluseinät (pdf)
Kohde 3: VT4-Lohikoskentie (pdf)
Kohde 4: Kytökatu-Halmekatu (pdf)
Kohde 5: Puuppolantie-Kirrinkuja (pdf)
Kohde 6 ja 7: Palokanorsi (pdf)
Kohde 8: Keskusta (pdf)
Kohde 9: Ruusupuisto (pdf)  

Toimintasuunnitelmassa kuvataan kaupungin suunnitelmat melusta aiheutuvien terveys- ja viihtyvyyshaittojen vähentämiseksi sekä osoitetaan viiden vuoden aikajaksolle meluntorjuntakohteita ja lyhyen aikavälin tavoitteita melun vähentämiseksi.

Toimintasuunnitelma on hyväksytty kaupunkirakennelautakunnan kokouksessa 2.10.2018, ja meluntorjunta huomioidaan meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa esitettyjen ratkaisujen mukaisesti yhteistyössä Keski-Suomen ELY-keskuksen ja Väylän kanssa.

Uuden meluntorjuntasuunnitelman laatiminen on käynnissä ja se valmistuu vuoden 2024 alkupuolella.

Tie- ja raideliikenteen melun terveys- ja hyvinvointivaikutukset

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos selvitti Jyväskylän ja Kuopion kaupunkien kanssa tehdyssä yhteistyöhankkeessa (LIMETKU) tie- ja raideliikenteen melun terveys- ja hyvinvointivaikutuksia kyseisissä kaupungeissa. Hankkeessa käytettiin vuonna 2017 valmistuneiden meluselvitysten tuoreita altistustietoja. Lisäksi siinä arvioitiin myös liikennemelun yhteiskunnallisia kustannuksia. Hanke toteutettiin touko-lokakuussa 2017.

Tie- ja raideliikennemelun terveys- ja hyvinvointivaikutukset Kuopiossa ja Jyväskylässä (pdf)

Lisätietoja

Ympäristönsuojelupäällikkö Petteri Ahonen
p. 0400 364 125
etunimi.sukunimi(at)jyvaskyla.fi

Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojelumääräykset

Meluilmoitus Jyväskylän asiointipalvelussa

Jyväskylän kaupungin palautepalvelu

Asiasanat:  
melu
meluntorjunta