Hyppää pääsisältöön
Kuva
Kosteikossa ui soprsia. Kuva Pasi Huotari
Pääsisältö

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 

  • valvoo vesilain mukaisia lupa-asioita
  • antaa lausuntoja vesilain mukaisista lupa-asioita aluehallintovirastolle  
  • tekee yleistä vesilain mukaista valvontaa yhdessä valtion lupaviranomaisen kanssa 

Kaupungin vesistöjen vedenlaatua tarkkaillaan pääosin eri toimijoille annetuilla seurantaohjelmilla. Vedenlaatua tarkkaillaan Keski-Suomen ELY-keskuksen hyväksymien tarkkailuohjelmien mukaisesti Äänekoski–Vaajakoski-reitillä ja Pohjois-Päijänteen vesistöalueella.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen valvoo maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyä ja haja-asutusalueiden jätevesien puhdistamista. Lue lisää vesistöjen tilasta ja pohjavedensuojelusta
Vesistöalueille laaditaan vesienhoidonsuunnitelma, jonka avulla saavutetaan hyvä vesien tila sekä pinta- että pohjavesissä. 

Vesien tilasta ja vesientilaa parantavista tavoitteista saa lisätietoa valtion ympäristöhallinnon Vaikuta vesiin -sivustolta.
 

Lisätietoja

Ympäristönsuojelusuunnittelija
Petri Tähtinen
p. 050 526 0493
etunimi.sukunimi(at)jyvaskyla.fi