Hyppää pääsisältöön
Kuva
Kosteikossa ui soprsia

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen valvoo vesilain mukaisia lupa-asoita ja antaa lausuntoja vesilain mukaisista lupa-asioita aluehallintovirastolle sekä tekee yleistä vesilain mukaista valvontaa yhdessä valtion lupaviranomaisen kanssa.

Kaupungin vesistöjen vedenlaadun tarkkailu tapahtuu pääosin eri toiminnanharjoittajille annettujen seurantaohjelmien kautta.  Veden laadun tarkkailua toteutetaan Keski-Suomen ELY-keskuksen hyväksymien tarkkailuohjelmien mukaisesti Äänekoski-Vaajakoski -reitillä ja Pohjois-Päijänteen vesistöalueella.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamista koskevan ns. nitraattiasetuksen sekä haja-asutusalueiden jätevesien puhdistamista koskevan asetuksen valvonnasta vastaava viranomainen kunnassa. Vesistöjen tilasta ja pohjavedensuojelusta löytyy lisää tietoa myös kaupungin nettisivustolta.

Laki vesienhoidon järjestämisestä (1299/2004) (FINLEX) edellyttää, että vesistöalueille laaditaan vesienhoidonsuunnitelma, jonka avulla saavutetaan hyvä vesien tila sekä pinta- että pohjavesissä. Parhaillaan ollaan laatimassa kolmatta vesienhoitosuunnitelmaa vuosille 2021-2027. Vesientilasta ja vesientilaa parantavista tavoitteista saa lisätietoa valtion ympäristöhallinnon Vaikuta vesiin -sivustolta.

Lisätietoja

Ympäristönsuojelusuunnittelija Petri Tähtinen
p. 050 526 0493
etunimi.sukunimi(a)jyvaskyla.fi