Hyppää pääsisältöön
Kuva
matkapäiväkirjan sivu
kevätlukukausi 2023 tuo A2-kielen tunneilla tullessaan ainakin shoppailua, omasta vapaa-ajasta kertomista, Pariisin nähtävyyksien ihastelua, kioskilla asioimista, loma-asunnon kuvailua, kirjekaverin kanssa arjen ihmettelyä ja matkailua Etelä-Amerikassa.
Kuva
matkapäiväkirjan sivu

Jyväskylän perusopetuksen A2-kielen opiskelussa, kevätlukukausi 2023 tuo A2-kielen tunneilla tullessaan ainakin shoppailua, omasta vapaa-ajasta kertomista, Pariisin nähtävyyksien ihastelua, kioskilla asioimista, loma-asunnon kuvailua, kirjekaverin kanssa arjen ihmettelyä ja matkailua Etelä-Amerikassa. Monenlaisia mukavia kielenkäyttötilanteita on siis luvassa!  

Kielen tunnilla opeteltavia sanoja, ilmaisuja ja kielen rakenteita harjoitellaan niin parin kanssa, ryhmässä kuin itsenäisestikin. Tärkeää on monipuoliset harjoitukset, jotka auttavat oppijaa löytämään itselle omalta tuntuvimmat tavat oppia: kirjoittamista, lukemista, kuuntelua, puhumista, laulamista, pantomiimia, oppikirjatyöskentelyä, erilaisia pelejä kuvakorteilla,  sanasokkeloita, ristikoita tai sähköisiä pelejä.  

Monipuolisen harjoittelun yksi osa on opeteltavien asioiden käyttäminen ja vahvistaminen oppijalle merkityksellisissä vuorovaikutustilanteissa. Näitä todellisuutta vastaavia kommunikaatiotilanteita voidaan toteuttaa esimerkiksi miniprojektein, jotka voivat olla kestoltaan eri pituisia. Projektien sisällöt voivat olla oppilaan omasta kokemusmaailmasta esimerkiksi vaatekauppaleikkinä tai tutkimusmatkana kieleen ja kulttuuriin kuvitteellisena matkapäiväkirjana.  

Kielen oppimista kauppaleikeissä 

Kuva
Värikkäät  nukenvaatteet

Kun vaatesanasto ja ostostilanteeseen liittyvät fraasit ovat mukavasti hallussa, on aika perustaa miniprojektina oma pieni vaatekauppa. Kaupan perustamiseen ja leikkimiseen tarvittava aika voi olla esimerkiksi 2 x 45 minuuttia. Oppilaat laativat valitsemilleen vaatteille hinnaston. Vaatteet voivat olla piirrettyjä, nuken vaatteita tai vaikka koulun pukuvaraston vaatteita. Oppilaat ovat innostuneet toimimaan niin myyjinä kuin asiakkainakin. He tukevat kielellisesti toinen toistaan ostoksilla, aivan kuten oikeassakin ostostilanteessa olisi luontaista. Isommatkin oppijat saavat luvan leikkiä oppimisen varjolla. Vaatekauppaleikissä oppilaat saavat käyttää luovuutta ja mielikuvitusta sekä päättää itse tilanteen kulusta. Uskon tämän lisäävän onnistumisen kokemista, varmuutta toimia todellisessa tilanteessa ja motivaatiota kielen oppimiseen. 

Matkapäiväkirjan kirjoittaminen yhdistää aikaisemmin opittua sanastoa ja kielioppiasioita 

Matkapäiväkirjassa oppilaat tutustuvat vieraaseen kulttuuriin etsimällä tietoa itseä kiinnostavasta matkakohteesta. Ennen päiväkirjan kirjoittamista harjoittelun kohteena ovat  olleet esimerkiksi menneet aikamuodot ja paikanilmaisut. Kirjoittaessaan matkapäiväkirjaa oppilaalla on mahdollisuus soveltaa opittuja asioita häntä itseään kiinnostavassa yhteydessä.   

Arvokas kielipääoma karttuu kuuden vuoden aikana 

Kuusi vuotta kielen opiskelua on arvokas matka. Vuosien varrella kielen opiskeluun voi liittyä erilaisia vaiheita. Välillä oppiminen on nopeaa, kun taas välillä voi olla seesteisempi vaihe, jolloin oppijasta voi tuntua, ettei osaamisessa välttämättä ole niin isoja muutoksia. Jotkin asiat vievät myös enemmän aikaa oppia kuin toiset. Tärkeää on kuitenkin oppimisen ilo.   Peruskoulun päättyessä lopputuloksena on kallisarvoinen kielipääoma, josta voi monissa tilanteissa elämän aikana olla hyötyä ja iloa. Kieli auttaa selviytymään erilaisissa kommunikaatiotilanteissa ja myös ymmärtämään erilaisia tapoja ajatella ja toimia. Pienikin kielitaito lähentää eri kulttuurien ihmisiä toisiinsa. 

Elviira Pesonen 
A2-kielen tuntiopettaja