Hyppää pääsisältöön
Kuva
kuva ryhmätyöstä
Ilmiöoppimista hyödyntäviä kestävän kehityksen oppimiskokonaisuuksia kaikilla luokka-asteilla toteutettiin Tikan koululla 13.-17.3.2023.
Kuva
kuva ryhmätyöstä

ERASMUS+ -yhteistyöhanke Tikan koululla pääsi vauhtiin oikein toden teolla, kun unkarilaiset Jankayn koulun opettajat vierailivat Jyväskylässä. Ilmiöoppimista hyödyntäviä kestävän kehityksen oppimiskokonaisuuksia kaikilla luokka-asteilla toteutettiin Tikan koululla 13.-17.3.2023. Unkarilaiset opettajat pääsivät seuraamaan konkreettisesti projektien toteuttamista koululla. Vierailevalla ryhmällä oli mukana myös kuvausryhmä, koska hankkeen aikana kuvattiin projekteista videoita, joita tullaan käyttämään myöhemmin unkarilaisten opettajien koulutuksessa. 

Vastuullista kuluttamista - leluille uusi elämä 

Kuva
pehmoleluja pöydällä

Nenäinniemen päiväkotikoululla, joka on osa Tikan koulua, kävi vierailijoita alkuviikosta tutustumassa luokkien yhteiseen projektiin vastuullisesta kuluttamisesta. Yhdessä pohdittiin, miten vanhalle tavaralle voidaan antaa uusi elämä. Yksi vaihtoehto voisi olla pitämällä lelujen vaihtotori, jonne oppilaat saivat viedä omia vanhoja lelujaan kierrätettäväksi toisten käyttöön. Pehmo- ja muut lelut saivat uuden elämän, kun oppilaat keksivät vaihtoleluista kekseliäitä näytelmiä muun muassa taikuriesityksestä ja pulassa olevasta pehmolelusta. Näytelmät kuvattiin tabletilla myös toisten nähtäväksi. Uuden elämän saivat myös parittomat sukat, joista keksittiin tuunata norppapehmoleluja ja samalla opittiin uhanalaisista eläimistä. 

Kestävää kehitystä monesta näkökulmasta 

Tikan koulun alkuopetuksessa tutustuttiin kierrättämiseen Mustankorkean kierrätysvalmennuksen avulla ja tehtiin sorminukkeja kierrätysmateriaaleista. Kolmannella luokalla tutustuttiin kirpputoriin ja myyntiin viedyistä tavaroista saatu tuotto lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen. Neljännellä luokalla tutustuttiin kartonkilajitteluun sekä ruokahävikin vähentämismahdollisuuksiin. Viitosluokkien oppilaat taas tutkivat pikamuotia sekä omien vaatteidensa elinkaarta ja hiilijalanjälkeä. Kuudesluokkalaiset pohtivat maapallon tulevaisuutta tarkastelemalla maapallon erilaisia biomeja eli ekosysteemeistä muodostuvia kokonaisuuksia, kuten jäämaailmaa, meriä, makean veden alueita ja metsiä. He laativat myös koko maapalloa koskevia positiivisia tulevaisuuden suunnitelmia.  

Projektien esittelyä vieraille 

Projektiviikko huipentui perjantaina siihen, että luokat esittelivät toisilleen ja unkarilaisille opettajille viikon aikaansaannoksiaan. Osa esityksistä oli käännetty vieraita varten myös englanniksi. Unkarilaiset kuvaajat kiertelivät luokissa kuvaamassa oppilaiden esityksiä ja tallentamassa arvokasta tietoa Jankayn koulun tulevaa kestävän kehityksen ilmiöprojektia varten. Esimerkiksi kuudesluokkalaiset esittelivät viidesluokkalaisille omaa viikon projektiaan, jota luokassa seurattiin tarkasti. Kuudesluokkalaiset olivat pohtineet maapallon tulevaisuutta monesta eri kestävän kehityksen näkökulmasta. Oppilaat kertoivat retkestä paikallisiin marketteihin, joissa tutustuttiin kauppojen kierrätyssysteemeihin. Seuraavaksi esiteltiin tehtyjä postereita maapallolle elintärkeistä biomeista, mm. metsistä, makeasta vedestä, meristä ja jäätiköistä. Kuvien avulla kerrottiin myös tehdystä bussiretkestä Mustankorkean jätekeskukseen, jossa oli esitelty oppilaille jätekeskuksen toimintaa. 

Viidesluokkalaisten työskentelyn esittelyssä kerrottiin, kuinka he olivat tehneet tutkimusta vaatteista ja pikamuodista. Pikamuotia kuvattiin halvasti tuotetuiksi ja helposti rikkimeneviksi vaatteiksi. Oppilaat tutkivat muun muassa missä oppilaiden omat vaatteet oli valmistettu, mistä materiaaleista vaatteet oli tehty sekä mitä kaikkia asioita ja vaiheita vaatteen tekemiseen oli tarvittu. Huomion arvoinen ja hieman yllättävä tieto oli ollut se, että esimerkiksi yhden farkkuparin valmistamiseen puuvillan kasvattamisesta alkaen kuluu noin 10 000 litraa vettä. Tästä havaittiin selkeä yhteys kuudesluokkalaisten tekemään tutkimukseen biomien merkityksestä ja makean veden suojelusta ja säästämisen tarpeesta. Viidesluokkalaiset olivat lisäksi selvittäneet, mitä vaatteen teko maksaa ja mitä haittaa niiden valmistus aiheuttaa maapallolle, millaiset työolosuhteet ovat vaateteollisuudessa sekä mitä ympäristökuormitusta aiheutuu vaatteen kuljettamisesta kuluttajalle saakka. Viitosten projektissa tutustuttiin kokonaisvaltaisesti vaatteen elinkaareen aina raaka-aineen keräämisestä sen hävittämiseen vaatteen tullessa elinkaarensa päähän. Esittelyn lopuksi pohdittiin vielä yhdessä ratkaisuja pikamuodin kuluttamisen vähentämiseksi. Ehdotettiin vaatteiden ostamista kirpputoreilta, niin sanotun ”slow fashion” -tuotteiden suosimista, vaatteen alkuperän ja valmistuspaikan selvittämistä sekä sen pohtimista, tarvitseeko välttämättä uutta vaatetta. Yhdessä viitosluokassa oli tehty myös tietoiskuvideoita siitä, mitä huonoa pikamuodissa on ja miten kannattaa toimia vastuullisemmin. 

Feedback – Feed forward! 

Projektiviikon päätteeksi sekä Tikan opettajat, että vierailevat opettajat Jankayn koulusta kokoontuivat niin sanottuun ”Feedback – Feed forward”-sessioon arvioimaan projektin toteutumista ja pohtimaan tulevaa. Tikan opettajat esittelivät ajatuksiaan ja kertoivat ilmiöoppimisen kestävän kehityksen projektien onnistuneista ja toimivista opetustavoista sekä -menetelmistä. Tikan opettajat olivat kiinnostuneita kuulemaan myös unkarilaisten opettajien havaintoja ja ajatuksia vierailuviikosta. Vieraat olivat erityisesti pistäneet merkille sen, kuinka suomalaiset opettajat tuntuvat yleisesti ottaen olevan hyvin rentoja ja kiireettömiä. Oppilaiden työskentelylle jätetään opettajajohtoisuuden sijaan enemmän tilaa. Asioita ei kiirehditä loppuun tuntien päätteeksi, vaan niitä voidaan jatkaa seuraavien tuntien alussa. Vieraat olivat havainneet myös sen, että positiivisen palautteen kulttuuri on tärkeää suomalaisessa koulussa. Havaintojen jälkeen käytiin vielä rakentavaa keskustelua ilmiöoppimisen projektista, minkä tarkoituksena oli tukea Jankayn koulun opettajia suunnittelemaan heidän tulevaa kestävän kehityksen projektiviikkoaan. Lopputapaamisen päätteeksi opettajat toivottivat toisilleen ”Nähdään pian!”, koska Tikan koulun opettajat lähtevät vastavierailulle Békéscsabaan Unkariin pääsiäisen jälkeen. 

Erasmus-hankkeen tavoitteena on antaa peruskoulun opettajille käytännön tietoa ja ymmärrystä kestävän kehityksen opetuksesta ja ilmiöön perustuvasta lähestymistavasta, jotta he voivat valmistaa oppilaitaan ilmastonmuutoksen ja muiden monimutkaisten sosioekonomisten kysymysten innovatiivisiksi ongelmaratkaisuiksi. Projekti toteutetaan yhteistyökumppaneiden välillä Suomessa ja Unkarissa: Tikan koulu, Jankayn ala-aste, Finn minta ja koordinaattori: Alteredu Nonprofit Kft. 

Tikan ja Jankayn koulujen yhteisestä Erasmus-hankkeesta ilmiöoppimisesta ja kestävästä kehityksestä voit lukea myös aiemmin ilmestyneestä blogikirjoituksesta

Susanna Kuusinen 
kansainvälisyyskasvatuksen koordinaattori 
Kasvun ja oppimisen palvelut