Hyppää pääsisältöön
Kuva
oppilaat_ja_aikuiset_oppitunnilla
Kaksi aikuista - erilaiset työnkuvat, yhteinen kasvatusvastuu
Kuva
oppilaat_ja_aikuiset_oppitunnilla

Yhteisopettajuutta toteutetaan Jyväskylän perusopetuksen kouluissa monella tavalla. Yksi esimerkki kahden aikuisen yhteistyöstä luokassa on Kilpisen yhtenäiskoulun Sivi Makkosen ja Yuli Pazin tiimi. Sivi on suomi toisena kielenä -opettaja ja Yuli on koulunkäynnin ohjaaja. Sivi ja Yuli työskentelevät perusopetuksen hankkeessa, jonka tarkoitus on sujuvoittaa oppilaiden siirtymistä valmistavasta opetuksesta yleisopetukseen vuosiluokilla 7-9. Tavoitteena on myös hankkia maahanmuuttajaoppilaille peruskoulun päättötodistus yhdeksännellä luokalla riippumatta koulutaustan laajuudesta. 

Kaksi aikuista – erilaiset työnkuvat, yhteinen kasvatusvastuu 

Oppilaamme tarvitsevat paljon tukea, koska he käyvät koulua itselle vieraalla kielellä. Koulupolut oppilaiden taustalla ovat myös todella moninaisia. Usein Suomessakaan ei ole ehditty asua kauaa ennen kuin oppilas siirtyy yleisopetukseen. Se on hurja hyppy sellaiselle nuorelle, joka ei ole koskaan ennen käynyt koulua eikä osaa suomea. Kielitaito hankaloittaa maahanmuuttajaoppilaiden opiskelua, vaikka koulua olisikin kotimaassa käynyt. Meillä on koko S2-oppilaiden kirjo, mitä tahansa paluumuuttaneen perheen lapsista nuoriin, jotka ovat tulleet Suomeen pakolaisena eivätkä osaa vielä lukea. 

Ryhmämme ovat pieniä, mikä on oppilaiden etu. Vaikka ryhmissä on noin 3-10 oppilasta, on kaksi aikuista usein tarpeen. Oppilaat tarvitsevat jatkuvaa tukea tehtävien ja käsitteiden ymmärtämiseen. Tunneillamme on keskusteleva ilmapiiri ja pyrimme varmistamaan kaikkien ymmärtämisen ja oppimisen, vaikka osaamisen taso vaihtelee oppilaiden välillä paljon. Aikataulusyistä meillä saattaa olla samalla tunnilla esimerkiksi kolme eri oppiainetta. Kaksi aikuista tarvitaan opettamaan eri asioita eri oppilaille.   

Opettajalla ja ohjaajalla on erilaiset työnkuvat. Opettaja on vastuussa suunnittelusta, arvioinnista ja oppilaiden turvallisuudesta. Ohjaajan tehtävä on ohjata oppilaat opiskelun äärelle ja auttaa sisällön ymmärtämisessä. Ohjaajalla on myös oma roolinsa kasvatusvastuussa.   

Työssämme me molemmat kuitenkin opetamme sisältöjä tasavertaisesti ja suunnittelemme tulevaa. Jaamme kasvatusvastuun yhdessä ja huolehdimme oppilaiden opintojen etenemisestä osallistumalla esimerkiksi oppilaan palavereihin. Olemme joskus myös jalkautuneet yleisopetuksen tunneille auttamaan oppilaita. Silloin molemmilla on ikään kuin oma vastuualue, jota hoitaa yhdessä aineenopettajan kanssa. Saamme suunnitella oppituntien sisältöä oppilaiden osaamistason mukaisesti. Tutustumme oppilaisiin ja pohdimme, mihin asioihin he tarvitsevat apua.  

Oppilaat kommentoivat työtämme seuraavasti:  

”On kivaa, kun saa enemmän apua. En osaa paljoa suomea ja Sivi ja Yuli kääntävät minulle joskus englanniksi.”  

”Kerran kysyin Siviltä, mitä muut oppilaat ajattelevat, kun meillä on aina apua tunnilla.  

”Olisi todella raskasta, jos Sivi ja Yuli eivät olisi meidän kanssa. Minä vain istuisin ja yrittäisin ymmärtää, jos opettaja ei osaisi englantia.”  

”Jos on kaksi ryhmää samaan aikaan, on hyvä olla kaksi aikuista. Me opiskellaan silloin eri asioita ja toinen aikuinen voi auttaa toista porukkaa ja toinen toista.”  

Sivi Makkonen 
Suomi toisena kielenä -opettaja 
Kilpisen yhtenäiskoulu