Hyppää pääsisältöön
Kuva
Kannustaen kouluun -hankkeen poissaolomalin kuvaus. Kuva Suvi Munnukka. Kuva Suvi Munnukka
Puuttuminen on ennaltaehkäisevää, oppilaiden osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia tukevaa, positiivista ja oppilaan yksilöllisesti kohtaavaa."
Kuva
Kannustaen kouluun -hankkeen poissaolomalin kuvaus. Kuva Suvi Munnukka

“Kannustaen kouluun -hankkeessa kehitettiin uusi toimintamalli poissaoloihin puuttumiseen” on toinen osa Kasvun ja oppimisen blogin kolmiosaisesta kirjoitussarjasta.  

Opetushallituksen rahoittamassa Kannustaen kouluun -hankkeessa on kehitetty uusi poissaoloihin puuttumisen malli Jyväskylän perusopetuksen kouluille. Portaittain etenevässä poissaoloihin puuttumisen mallissa oppilaan selvittämättömiin ja toistuviin poissaoloihin, myöhästymisiin ja kesken päivän koulusta poistumisiin päästään jatkossa puuttumaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa yhteisillä tukitoimilla. Puuttuminen on ennaltaehkäisevää, oppilaiden osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia tukevaa, positiivista ja oppilaan yksilöllisesti kohtaavaa. Portaittain etenevät toiminnot helpottavat esimerkiksi arviointikeskustelussa oppilaan poissaolojen käsittelyä: mitä poissaolojen määrä tarkoittaa ja millaisia toimenpiteitä nyt tarvitaan. 

Pitkittyneet poissaolot edellyttävät aina monialaista yhteistyötä ja oppilaskohtaisia yhdessä pohdittuja työtapoja ja toimenpiteitä sekä ehdottomasti perheen osallistamista yhteistyöhön. Pitkittyneissä ja kompleksisissa tilanteissa on usein tarpeen oman koulun tukipalveluiden lisäksi ottaa mukaan koulun ulkopuolisia toimijoita. Kun poissaoloja alkaa olla useita satoja lukuvuodessa, tilanne on yleensä niin haastava, ettei mikään verkoston toimija (koulu/oppilashuolto, perhe, koulun ulkopuoliset toimijat kuten lastensuojelu, lasten- tai nuorisopsykiatria jne.) pysty ratkaisemaan tilannetta yksinään.  

Konsultaatiota tai apua on saatavilla Kukkulan koulun konsultaatiopalvelut ja NEPSY-konsultaatioryhmä & Monitoimijainen tiimi:stä sekä valtakunnantason tukipalveluna opetushallituksen neuvontapalvelusta Oppimisen tuen neuvontapalvelu | Opetushallitus (oph.fi) 

Poissaoloihin puuttumisen uudet käytänteet mahdollistavat yhdenvertaisen kohtelun kaikille oppilaille 

Oppilashuollon kuraattorien ja psykologien kanssa mallia on käyty läpi useaan otteeseen. Tämä onkin tärkeää, koska opetushenkilöstön lisäksi oppilashuollon palveluilla on mallin käytössä merkittävä rooli. Kun kuraattoria, psykologia tai terveydenhoitajaa konsultoidaan poissaolojen lisääntymisen varhaisessa vaiheessa, poissaoloihin on helpompi puuttua ennaltaehkäisevästi.  

Mikään malli ei itsessään ratkaise ongelmia. Poissaoloihin puuttumisen malli on parhaimmillaan ennaltaehkäisevää työtä tekeville työkalu sekä osa yhteisöllistä oppilashuoltoa. Yhtenäinen malli ja ohjeistus mahdollistavat läpinäkyvän ja yhdenvertaisen kohtelun kaikille oppilaille.  Haastavien asioiden puheeksiotto helpottuu, kun kyseessä on kaikille yhteinen toimintatapa riippumatta siitä, mistä koulusta tai kenestä oppilaasta on kysymys. Mallin kehittämisen perusajatus liittyy selkeään faktaan: mitä varhaisemmassa vaiheessa poissaoloihin puututaan (matalalla kynnyksellä ja luonnollisena osana koulun toimintaa), sitä paremmin, nopeammin ja helpommin poissaolot saadaan loppumaan ja ”irtoaminen systeemistä” eli pudokkuus ja syrjäytyminen estettyä. 

Kannustaen kouluun -hankkeessa on työskennellyt neljä kasvatusohjaajaa ja pohjana on käytetty mm. pääkaupunkiseudulla LAPE-hankkeessa pilotoitua ja käyttöönotettua porrasmallia.  

Uutta toimintamallia testataan käynnissä olevan lukuvuoden aikana Huhtasuon, Kuokkalan ja Tikkakosken yhtenäiskouluissa sekä Keltinmäen koulussa. 31.12.2020 päättyvän hankkeen tavoitteena on, että poissaoloihin puuttumisen uudet käytänteet otetaan käyttöön kaikilla perusopetuksen kouluilla ensi elokuussa.   

 

varajohtaja, erityisopettaja 
Nea Porsanger-Rintala, Kukkulan koulu