Hyppää pääsisältöön
Kuva
Lapset istuvat lattialla ja pelaavat lautapeliä. Kuva Hanna-Kaisa Hämäläinen
Pääsisältö

Lapselle voi hakea varhaiskasvatuspaikkaa kunnallisen varhaiskasvatuksen lisäksi myös yksityisestä päiväkodista,  -perhepäivähoidosta tai -ryhmäperhepäivähoidosta. 

Huoltaja on suoraan yhteydessä yksityiseen toimijaan ja sopii paikasta. Hakemuksen voi täyttää myös varhaiskasvatuksen verkkoasioinnin kautta. Tällöin yksityinen toimija ottaa huoltajaan yhteyttä ja sopii lapsen varhaiskasvatusjärjestelyistä. 

Kun huoltaja on saanut tiedon, että lapsi on saanut paikan yksityiseltä toimijalta, voi hän hakea palveluseteliä Jyväskylän kaupungilta yksityisen toimijan asiakasmaksuun.

Palveluseteli maksetaan yksityisen varhaiskasvatuksen tuottajalle. Varhaiskasvatuksen palveluseteli on lapsikohtainen eikä yksityisen hoidon tukea tai kotihoidon tukea voi saada samanaikaisesti. Palvelusetelin laskennallinen asiakasmaksu on varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain suuruinen asiakasmaksu, jonka perhe maksaisi lapsen kunnallisesta varhaiskasvatuksesta.

Varhaiskasvatuksen verkkoasiointi

Lisätietoja palvelusetelin hakemisesta 

Tulotietojen tarkistus ja tuloliitteiden toimitus

Yksityisen varhaiskasvatuksen alkaessa perheen tulee tehdä tuloselvitys palvelusetelin arvon määrittämiseksi viimeistään siinä vaiheessa, kun lapsi aloittaa päiväkodissa tai perhepäivähoidossa. Tuloselvitys tehdään verkossa. Jos perheen tulot muuttuvat myöhemmin, kannattaa palvelusetelin tulorajat tarkistaa ja tarvittaessa toimittaa uudet tuloliitteet verkossa. Jos perhe ei toimita tulotietojaan, määräytyy asiakasmaksu korkeimman maksuluokan mukaan.

Varhaiskasvatuksen verkkoasiointi

Yksityisen varhaiskasvatuksen ohjaus ja valvonta

Jyväskylän kaupungilla on valvontavastuu yksityisistä varhaiskasvatuspalveluista. Valvontatehtävän lisäksi kaupunki ohjaa ja neuvoo hyväksymiään yksityisiä palveluntuottajia. Kaupunki noudattaa ohjauksessa ja valvonnassa yksityisen varhaiskasvatuksen sääntökirjaa sekä varhaiskasvatuslakia. 

Yksityisessä varhaiskasvatuksessa noudatetaan varhaiskasvatuslakia sekä muita valtakunnallisia perusteita, säädöksiä ja asiakirjoja. Kun käytetään yksityisen hoidon tukea tai ostetaan muuta tilapäistä varhaiskasvatusta yksityiseltä palveluntuottajalta, perheitä pyydetään tarkistamaan kasvun ja oppimisen asiakaspalvelusta, että yksityinen päiväkoti tai perhepäivähoitaja on tehnyt ilmoituksen toiminnastaan (Varhaiskasvatuslaki 44 §).

Jyväskylän yksityiset päiväkodit
Jyväskylän yksityiset perhepäivähoitajat

Kun perhe tekee palvelusopimuksen yksityisen palveluntuottajan kanssa, suositellaan perhettä tutustumaan ohjeeseen palvelusetelin hakemiseen ja lapsen hoitoajan määrittelyyn(pdf).Yksityisen varhaiskasvatuksen laatuun tai siihen liittyvään kohteluun tyytymättömällä lapsen vanhemmalla tai muulla huoltajalla on oikeus tehdä epäkohtailmoitus/muistutus toiminnasta vastaavalle päiväkodin johtajalle, toimipaikan vastuuhenkilölle tai varhaiskasvatuksen johtavalle viranhaltijalle. Ilmoitus tulee tehdä pääsääntöisesti kirjallisesti. Myös muuta palautetta varhaiskasvatusyksikön toiminnasta voi antaa suoraan palveluntuottajalle tai yksityisestä varhaiskasvatuksesta vastaaville palvelukoordinaattoreille. 

Yksityisen varhaiskasvatuksen järjestämiseksi perhe voi valita myös Kelan lakisääteisen kotihoidon tuen tai yksityisen hoidon tuen.
Lisätietoja Kelan verkkosivuilta

Haitari

Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta, ohjaus ja neuvonta

Yksityiset päiväkodit

palvelukoordinaattori Heli Arnberg
p. 014 569 7746, heli.arnberg(at)jyvaskyla.fi

palvelukoordinaattori Outi Kumpu
p. 014 569 3102, outi.kumpu(at)jyvaskyla.fi

Yksityinen perhepäivähoito ja ryhmäperhepäivähoito

palvelukoordinaattori Leila Hämäläinen
p. 014 569 4964, leila.hamalainen(at)jyvaskyla.fi

palvelukoordinaattori Susanna Anttila-Viikki
p. 014 569 3103, susanna.anttila-viikki(at)jyvaskyla.fi

Palvelusetelin arvo/suuruuspäätökset

asiakasmaksusihteeri Jaana Svärd
p. 014 569 7054 

asiakasmaksusihteeri Anne Friman
p. 014 569 3096 

varhaiskasvatus.asiakasmaksut@jyvaskyla.fi


Lisätietoja

Jyväskylän varhaiskasvatussuunnitelma

Asiasanat:  
yksityinen
tuloselvitys
varhaiskasvatus