Yksityinen varhaiskasvatus Jyväskylässä

Lisätietoja

Ohje palvelusetelin hakemiseen ja lapsen hoitoajan määrittelyyn

Jyväskylän yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelipalvelujen sääntökirja

Yksityisen varhaiskasvatuksen tarkistettavien asiakirjojen lista

Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta, ohjaus ja neuvonta

Yksityiset päiväkodit 

Palvelukoordinaattori Heli Arnberg p. 014 266 7746

Palvelukoordinaattori Sari Koivisto p. 014 266 3102

Yksityinen perhepäivähoito ja ryhmäperhepäivähoito

Palvelukoordinaattori Leila Hämäläinen p. 014 266 4964

Palvelukoordinaattori Auli Majuri-Naappi p. 014 266 3103

Palvelukoordinaattori Minna Vornanen p. 014 266 7591

Palvelusetelin arvo / suuruuspäätökset

Heidi Hyvärinen p. 014 266 1397

Kirsi Hiironen p. 014 266 7054

Perhe voi hakea lapselleen varhaiskasvatuspaikkaa kunnallisen varhaiskasvatuksen lisäksi myös yksityisestä päiväkodista, ryhmäperhepäiväkodista tai perhepäivähoidosta. Perhe sopii suoraan yksityisen päiväkodin, ryhmiksen tai perhepäivähoitajan kanssa varhaiskasvatuksen aloituksesta. Perhe voi myös halutessaan tehdä sähköisessä asioinnissa hakemuksen yksityiseen varhaiskasvatukseen.
Yksityiseen varhaiskasvatukseen hakeminen

Jyväskylän kaupunki osallistuu yksityisen varhaiskasvatuksen kustannuksiin myöntämällä perheelle palvelusetelin.

Yksityisen varhaiskasvatuksen ohjaus ja valvonta

Jyväskylän kaupungilla on valvontavastuu yksityisistä varhaiskasvatuspalveluista. Valvontatehtävän lisäksi Jyväskylän kaupunki ohjaa ja neuvoo hyväksymiään yksityisiä palveluntuottajia. Jyväskylän kaupunki noudattaa ohjauksessa ja valvonnassa yksityisen varhaiskasvatuksen sääntökirjaa sekä varhaiskasvatuslakia

Yksityisessä varhaiskasvatuksessa noudatetaan varhaiskasvatuslakia sekä muita valtakunnallisia perusteita, säädöksiä ja asiakirjoja. Jyväskylän kaupungin hyväksytyt varhaiskasvatuksen palveluntuottajat löytyvät päiväkodit- ja perhepäivähoitosivustoilta. Käyttäessään yksityisen hoidon tukea tai ostaessaan muuta tilapäistä varhaiskasvatusta yksityiseltä palveluntuottajalta, perheitä pyydetään tarkistamaan varhaiskasvatuksen palveluohjauksesta, että yksityinen päiväkoti tai perhepäivähoitaja on tehnyt ilmoituksen toiminnastaan (Varhaiskasvatuslaki 44 §).

Kun perhe tekee palvelusopimuksen yksityisen palveluntuottajan kanssa, suositellaan perhettä tutustumaan ohjeeseen palvelusetelin hakemiseen ja lapsen hoitoajan määrittelyyn (pdf).Yksityisen varhaiskasvatuksen laatuun tai siihen liittyvään kohteluun tyytymättömällä lapsen vanhemmalla tai muulla huoltajalla on oikeus tehdä muistutus toiminnasta vastaavalle päiväkodin johtajalle, toimipaikan vastuuhenkilölle tai varhaiskasvatuksen johtavalle viranhaltijalle.Muistutus tulee tehdä pääsääntöisesti kirjallisesti. Myös muuta palautetta varhaiskasvatusyksikön toiminnasta voi antaa suoraan palveluntuottajalle tai yksityisestä varhaiskasvatuksesta vastaaville palvelukoordinaattoreille. 

Yksityisessä varhaiskasvatuksessa perhe tekee palvelusopimuksen yksityisen palveluntuottajan kanssa. Ennen palvelusopimuksen laatimista on tärkeä tutustua palvelusetelin hakemiseen ja lapsen hoitoajan määrittelyyn liittyvään ohjeeseen:

Yksityisen varhaiskasvatuksen järjestämiseksi perhe voi valita myös Kelan lakisääteisen kotihoidon tuen tai yksityisen hoidon tuen.

Lisätietoja

Ohje palvelusetelin hakemiseen ja lapsen hoitoajan määrittelyyn

Jyväskylän yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelipalvelujen sääntökirja

Yksityisen varhaiskasvatuksen tarkistettavien asiakirjojen lista

Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta, ohjaus ja neuvonta

Yksityiset päiväkodit 

Palvelukoordinaattori Heli Arnberg p. 014 266 7746

Palvelukoordinaattori Sari Koivisto p. 014 266 3102

Yksityinen perhepäivähoito ja ryhmäperhepäivähoito

Palvelukoordinaattori Leila Hämäläinen p. 014 266 4964

Palvelukoordinaattori Auli Majuri-Naappi p. 014 266 3103

Palvelukoordinaattori Minna Vornanen p. 014 266 7591

Palvelusetelin arvo / suuruuspäätökset

Heidi Hyvärinen p. 014 266 1397

Kirsi Hiironen p. 014 266 7054