Maksut ja palveluseteli

Kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksuun ja yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelin arvoon vaikuttavat

  • perheen koko
  • sovittu hoitotuntien määrä viisiportaisen asiakasmaksutaulukon mukaisesti
  • tulot ennen verojen vähentämistä
  • lapsen ikä (vain palveluseteli)

Hoitoajan vaikutus asiakasmaksuun / yksityisen palvelusetelin omavastuuosuuteen:

Sovittu hoitoaika 0-84 tuntia / kk, enintään 158 euroa / kk.
Sovittu hoitoaika 85-107 tuntia / kk, enintään 187 euroa / kk.
Sovittu hoitoaika 108-130 tuntia / kk, enintään 230 euroa / kk.
Sovittu hoitoaika 131-150 tuntia / kk, enintään 259 euroa / kk.
Sovittu hoitoaika 151 tai enemmän / kk, enintään 288euroa / kk.

Maksutonta esiopetusta on 84 tuntia kuukaudessa.

Perheen koko ja bruttotulot korkeimmalle maksulle 1.8.2020 alkaen:

2 henkilön perheessä, 4823 euroa
3 henkilön perheessä, 5443 euroa
4 henkilön perheessä, 5816 euroa
5 henkilön perheessä, 6189 euroa
6 henkilön perheessä, 6561 euroa

Lisätietoa kunnallisen varhaiskasvatuksen maksuihin sekä yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelin arvoon liittyvistä asioista saa oman alueen asiakasmaksusihteeriltä.

Tuloselvitys

Kunnallisen varhaiskasvatuksen alkaessa perheen tulee tehdä tuloselvitys varhaiskasvatuksen aloittamiskuukauden loppuun mennessä. Yksityisen varhaiskasvatuksen alkaessa perheen tulee tehdä tuloselvitys palvelusetelin arvon määrittämiseksi viimeistään siinä vaiheessa, kun lapsi aloittaa päiväkodissa tai perhepäivähoidossa.

Tuloselvitys tehdään joko sähköisessä asiointipalvelussa tai paperilomakkeella (kunnallinen /yksityinen). Sähköisessä asiointipalvelussa voi hyväksyä korkeimman kunnallisen asiakasmaksun tai liittää tulotositteet palveluun, josta ne tallentuvat varhaiskasvatuksen asiakastietojärjestelmään. Jos perhe hyväksyy korkeimman asiakasmaksun, ei tuloselvitystä tarvitse tehdä. Yrittäjän tulee aina lähettää yrittäjän tuloselvityslomake (kunnallinen /yksityinen) liitteineen, mikäli perhe ei ole hyväksynyt korkeinta maksua. Jos perhe ei ilmoita tulojaan, peritään korkein asiakasmaksu.

Ohje tuloselvityksen liitteistä (pdf)

Tuloselvityslomake liitteineen toimitetaan

postiosoite: Jyväskylän kaupunki, Palveluohjaus- ja kehittämisyksikkö, PL 82, 40101 Jyväskylä

käyntiosoite: Väinönkatu 1 B, 4. krs ma, ti, to, pe klo 9–12 ja ke klo 12–15 Huom! Toimistolla voi Koronan leviämisen estämiseksi asioida toistaiseksi vain ajanvarauksella. Vapaita aikoja voit tiedustella sähköpostitse: varhaiskasvatus.asiakasmaksut(at)jyvaskyla.fi

Palveluseteli yksityisen varhaiskasvatuksen palveluihin

Palveluseteli on Jyväskylän kaupungin myöntämä tuki silloin, kun perhe valitsee yksityisen varhaiskasvatuksen. Kun varhaiskasvatuksen aloituksesta on sovittu yksityisen palveluntuottajan kanssa, voi perhe hakea palveluseteliä sähköisessä asioinnissa. Jyväskylän kaupunki myöntää sähköisen hakemuksen perusteella palvelusetelin perheelle, kun lapselle on varmistunut paikka yksityisestä päiväkodista, ryhmäperhepäiväkodista tai perhepäivähoidosta. Palveluseteli maksetaan yksityisen varhaiskasvatuksen tuottajalle.  Varhaiskasvatuksen palveluseteli on lapsikohtainen ja samanaikaisesti lapsen hoidon järjestämiseen ei voi saada yksityisen hoidon tukea eikä kotihoidon tukea.

Perheen asiakasmaksu määrittyy laskennallisesta kunnallisesta asiakasmaksusta ja palveluntuottajan mahdollisesta yksikkökohtaisesta lisähinnasta. Lisähinnat on ilmoitettu palveluntuottajan tiedoissa (päiväkodit / perhepäivähoito). Perhe saa tiedon palvelusetelin arvosta ja laskennallisesta kunnallisesta asiakasmaksusta (=omavastuuosuus) joko kirjeitse tai sähköisellä tiedonannolla. 

Perhe sopii varhaiskasvatuksen aloittamisesta suoraan yksityisen palveluntuottajan kanssa. 

Kerhomaksut

Kerhomaksu määräytyy sovittujen kerhopäivien mukaan.

  • Kolme kertaa viikossa kokoontuva kerho maksaa 66 € / kk
  • Kaksi kertaa viikossa kokoontuva kerho maksaa 44 € / kk
  • Kerran viikossa kokoontuva kerho maksaa 22 € / kk.
  • Perhekerhon maksu on 6 €/kerhokerta riippumatta perheen koosta.
  • Tilapäishoidon (3,5 tuntia päivässä) maksu: 6,50 euroa päivässä 

​Kerhomaksu peritään kiinteänä kuukausimaksuna eikä poissaoloja lastenkerhoista hyvitetä. Perhekerhossa vain käytetyt kerrat laskutetaan. Yksityiseen kerhoon perhe voi hakea kerhon palveluseteliä. Kerhoihin osallistuminen ei vaikuta kotihoidon tukeen.

Kerhosta voi hakea maksuvapautusta tulojen, toimeentulotuen tai harkinnanvaraisuuden perusteella (ltk §114/2014).
Kerhomaksun vapautushakemus

Maksuhyvitys asiakasmaksuun

Kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin myönnetään hyvitystä loma-ajalta, kun poissaolosta on ilmoitettu määräaikaan mennessä. Maksuhyvityksen saa ennalta ilmoitetuista kokonaisista poissaolopäivistä, jotka vähentävät kuukausittaista tuntimäärää. Maksuhyvitykseen oikeuttavia päiviä ovat vain arkipäivät.  

Sivistyslautakunta päätti 24.2.2021, että varhaiskasvatuksessa maksuhyvitystä asiakasmaksuista myönnetään 1.6.2021 alkaen esiopetuksen ja koulujen loma-aikoina ja lisäksi kesäkuukausina ajalta 1.6 – 31.8. saakka sekä perhepäivähoidossa hoitajien sairauslomien ja tasoitusvapaapäivien ajalta. Maksuhyvitys edellyttää huoltajan ilmoitusta lapsen poissaolosta.

Yksityisen varhaiskasvatuksen mahdollisista maksuhyvityskäytännöistä saa lisätietoja suoraan päiväkodista tai perhepäivähoitajalta.