Hyppää pääsisältöön
Kuva
Musta tyllihame ja jalat kävelevät tasapainotyynyjen päällä / Hanna-Kaisa Hämäläinen. Kuva Hanna-Kaisa Hämäläinen

Kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksuun ja yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelin arvoon vaikuttavat

  • perheen koko
  • sovittu hoitotuntien määrä viisiportaisen asiakasmaksutaulukon mukaisesti
  • tulot ennen verojen vähentämistä
  • lapsen ikä (vain palveluseteli)

Hoitoajan vaikutus asiakasmaksuun / yksityisen palvelusetelin omavastuuosuuteen 1.8.2022 alkaen:

Sovittu hoitoaika 0-84 tuntia / kk, enintään 162 euroa / kk.
Sovittu hoitoaika 85-107 tuntia / kk, enintään 192 euroa / kk.
Sovittu hoitoaika 108-130 tuntia / kk, enintään 236 euroa / kk.
Sovittu hoitoaika 131-150 tuntia / kk, enintään 266 euroa / kk.
Sovittu hoitoaika 151 tai enemmän / kk, enintään 295 euroa / kk.

Maksutonta esiopetusta on 84 tuntia kuukaudessa.

Perheen koko ja bruttotulot korkeimmalla maksulle 1.8.2022 alkaen:

2 henkilön perheessä, 5666 euroa
3 henkilön perheessä, 6511 euroa
4 henkilön perheessä, 7020 euroa
5 henkilön perheessä, 7530 euroa
6 henkilön perheessä, 8037 euroa

Lisätietoa kunnallisen varhaiskasvatuksen maksuihin sekä yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelin arvoon liittyvistä asioista saa oman alueen asiakasmaksusihteeriltä.

Kunnallisen varhaiskasvatuksen alkaessa perheen tulee tehdä tuloselvitys varhaiskasvatuksen aloittamiskuukauden loppuun mennessä. 

Yksityisen varhaiskasvatuksen alkaessa perheen tulee tehdä tuloselvitys palvelusetelin arvon määrittämiseksi viimeistään siinä vaiheessa, kun lapsi aloittaa päiväkodissa tai perhepäivähoidossa.

Tuloselvityksen voi tehdä sähköisesti tai paperilomakkeella.

Yrittäjän tulee aina toimittaa erillinen yrittäjän tuloselvityslomake liitteineen. 

Palveluseteli yksityisen varhaiskasvatuksen palveluihin

Palveluseteli on Jyväskylän kaupungin myöntämä tuki silloin, kun perhe valitsee yksityisen varhaiskasvatuksen. Kun varhaiskasvatuksen aloituksesta on sovittu yksityisen palveluntuottajan kanssa, voi perhe hakea palveluseteliä sähköisessä asioinnissa.

Jyväskylän kaupunki myöntää sähköisen hakemuksen perusteella palvelusetelin perheelle, kun lapselle on varmistunut paikka yksityisestä päiväkodista, ryhmäperhepäiväkodista tai perhepäivähoidosta. Palveluseteli maksetaan yksityisen varhaiskasvatuksen tuottajalle.  

Varhaiskasvatuksen palveluseteli on lapsikohtainen ja samanaikaisesti lapsen hoidon järjestämiseen ei voi saada yksityisen hoidon tukea eikä kotihoidon tukea.

Perheen asiakasmaksu määrittyy laskennallisesta kunnallisesta asiakasmaksusta ja palveluntuottajan mahdollisesta yksikkökohtaisesta lisähinnasta. Lisähinnat on ilmoitettu palveluntuottajan tiedoissa (päiväkodit / perhepäivähoito). 

Perhe saa tiedon palvelusetelin arvosta ja laskennallisesta kunnallisesta asiakasmaksusta (=omavastuuosuus) joko kirjeitse tai sähköisellä tiedonannolla. 

Perhe sopii varhaiskasvatuksen aloittamisesta suoraan yksityisen palveluntuottajan kanssa. 

Kerhomaksut

Kerhomaksu määräytyy sovittujen kerhopäivien mukaan.

  • Kolme kertaa viikossa kokoontuva kerho maksaa 66 € / kk
  • Kaksi kertaa viikossa kokoontuva kerho maksaa 44 € / kk
  • Kerran viikossa kokoontuva kerho maksaa 22 € / kk.
  • Perhekerhon maksu on 6 €/kerhokerta riippumatta perheen koosta.
  • Tilapäishoidon (3,5 tuntia päivässä) maksu: 6,50 euroa päivässä 

​Kerhomaksu peritään kiinteänä kuukausimaksuna eikä poissaoloja lastenkerhoista hyvitetä. Perhekerhossa vain käytetyt kerrat laskutetaan.

Yksityiseen kerhoon perhe voi hakea kerhon palveluseteliä. Kerhoihin osallistuminen ei vaikuta kotihoidon tukeen.

Kerhosta voi hakea maksuvapautusta tulojen, toimeentulotuen tai harkinnanvaraisuuden perusteella (ltk §114/2014).
Kerhomaksun vapautushakemus

Maksuhyvitys asiakasmaksuun

Kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin myönnetään hyvitystä loma-ajalta sekä sivistyslautakunnan erikseen määrittelemien kriteerien mukaisesti.

Maksuhyvitys loma-ajalta myönnetään, kun poissaolosta on ilmoitettu määräaikaan mennessä. Maksuhyvityksen saa ennalta ilmoitetuista kokonaisista poissaolopäivistä, jotka vähentävät kuukausittaista tuntimäärää. Maksuhyvitykseen oikeuttavia päiviä ovat vain arkipäivät.

Varhaiskasvatuksessa maksuhyvitystä asiakasmaksuista myönnetään esiopetuksen ja koulujen loma-aikoina ja lisäksi kesäkuukausina ajalta 1.6.–31.8. saakka sekä perhepäivähoidossa hoitajien sairauslomien ja tasoitusvapaapäivien ajalta. Maksuhyvitys edellyttää huoltajan ilmoitusta lapsen poissaolosta.

Maksuhyvitystä koronatilanteen johdosta myönnetään ajalla 19.1.-31.5.2022, jos päiväkodin palveluja on jouduttu rajoittamaan koronatilanteesta aiheutuvien varhaiskasvatuksen työntekijöiden yhtäaikaisten poissaolojen vuoksi. Lisäksi maksuhyvitys voidaan myöntää, kun huoltaja ja päiväkodin johtaja sopivat lapsen määräaikaisesta poissaolosta lapsen ja perheen terveysturvallisuuden varmistamiseksi tartuntatautilain nojalla. 

Yksityisen varhaiskasvatuksen mahdollisista maksuhyvityskäytännöistä saa lisätietoja suoraan päiväkodista tai perhepäivähoitajalta. Yksityisen palveluntuottajan kanssa maksuhyvityksistä sovitaan palvelusopimuksessa.