Maksut ja palveluseteli

Kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksuun ja yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelin arvoon vaikuttavat

  • perheen koko
  • sovittu hoitotuntien määrä viisiportaisen asiakasmaksutaulukon mukaisesti
  • tulot ennen verojen vähentämistä
  • lapsen ikä (vain palveluseteli)

Hoitoajan vaikutus asiakasmaksuun / yksityisen palvelusetelin omavastuuosuuteen:

Sovittu hoitoaika 0-84 tuntia / kk, enintään 159 euroa / kk.
Sovittu hoitoaika 85-107 tuntia / kk, enintään 188 euroa / kk.
Sovittu hoitoaika 108-130 tuntia / kk, enintään 231 euroa / kk.
Sovittu hoitoaika 131-150 tuntia / kk, enintään 260 euroa / kk.
Sovittu hoitoaika 151 tai enemmän / kk, enintään 289 euroa / kk.

Maksutonta esiopetusta on 84 tuntia kuukaudessa.

Perheen koko ja bruttotulot korkeimmalle maksulle 1.8.2018 alkaen:

2 henkilön perheessä, 4799 euroa
3 henkilön perheessä, 5410 euroa
4 henkilön perheessä, 5777 euroa
5 henkilön perheessä, 6144 euroa
6 henkilön perheessä, 6510 euroa

Lisätietoa kunnallisen varhaiskasvatuksen maksuihin liittyvistä asioista saa oman alueen asiakasmaksusihteeriltä. Lisätietoja palvelusetelin arvoon liittyvistä asioista saa yksityisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksusihteereiltä.

Tuloselvitys

Kunnallisen varhaiskasvatuksen alkaessa perheen tulee tehdä tuloselvitys hoidon aloittamiskuukauden loppuun mennessä. Yksityisen varhaiskasvatuksen alkaessa perheen tulee tehdä tuloselvitys palvelusetelin arvon määrittämiseksi viimeistään siinä vaiheessa, kun lapsi aloittaa päiväkodissa tai perhepäivähoidossa.

Tuloselvitys tehdään joko sähköisessä asiointipalvelussa tai paperilomakkeella (kunnallinen /yksityinen). Sähköisessä asiointipalvelussa voi hyväksyä korkeimman kunnallisen asiakasmaksun tai liittää tulotositteet palveluun, josta ne tallentuvat varhaiskasvatuksen asiakastietojärjestelmään. Jos perhe hyväksyy korkeimman asiakasmaksun, ei tuloselvitystä tarvitse tehdä. Yrittäjän tulee aina lähettää yrittäjän tuloselvityslomake (kunnallinen /yksityinen) liitteineen, mikäli perhe ei ole hyväksynyt korkeinta maksua. Jos perhe ei ilmoita tulojaan, peritään korkein asiakasmaksu.

Ohje tuloselvityksen liitteistä (pdf)

Tuloselvityslomake liitteineen toimitetaan

postiosoite: Jyväskylän kaupunki, Palveluohjaus- ja kehittämisyksikkö, PL 82, 40101 Jyväskylä

käyntiosoite: Väinönkatu 1 B, 4. krs ma, ti, to, pe klo 9–12 ja ke klo 12–15

Palveluseteli yksityisen varhaiskasvatuksen palveluihin

Palveluseteli on Jyväskylän kaupungin myöntämä tuki silloin, kun perhe valitsee yksityisen varhaiskasvatuksen. Jyväskylän kaupunki myöntää sähköisen hakemuksen perusteella palvelusetelin perheelle, mutta maksaa sen yksityisen varhaiskasvatuksen tuottajalle. Perheen asiakasmaksu määrittyy laskennallisesta kunnallisesta asiakasmaksusta ja palveluntuottajan mahdollisesta yksikkökohtaisesta lisähinnasta. Lisähinnat on ilmoitettu palveluntuottajan tiedoissa (päiväkodit / perhepäivähoito). Perhe saa tiedon palvelusetelin arvosta ja laskennallisesta kunnallisesta asiakasmaksusta (=omavastuuosuus) joko kirjeitse tai sähköisellä tiedonannolla. 

Perhe sopii varhaiskasvatuksen aloittamisesta suoraan yksityisen palveluntuottajan kanssa. 

Kerhomaksut

Kerhomaksu määräytyy sovittujen kerhopäivien mukaan.

  • Kolme kertaa viikossa kokoontuva kerho maksaa 66 € / kk
  • Kaksi kertaa viikossa kokoontuva kerho maksaa 44 € / kk
  • Kerran viikossa kokoontuva kerho maksaa 22 € / kk.
  • Perhekerhon maksu on 6 €/kerhokerta riippumatta perheen koosta.
  • Tilapäishoidon (3,5 tuntia päivässä) maksu: 6,50 euroa päivässä 

​Kerhomaksu peritään kiinteänä kuukausimaksuna eikä poissaoloja lastenkerhoista hyvitetä. Perhekerhossa vain käytetyt kerrat laskutetaan. Yksityiseen kerhoon perhe voi hakea kerhon palveluseteliä. Kerhoihin osallistuminen ei vaikuta kotihoidon tukeen.

Kerhosta voi hakea maksuvapautusta tulojen, toimeentulotuen tai harkinnanvaraisuuden perusteella (ltk §114/2014).
Kerhomaksun vapautushakemus