Sähköinen asiointi varhaiskasvatuksessa

Jyväskylässä päiväkotiin, perhepäivähoitoon, varhaiskasvatuksen kerhoihin ja esiopetukseen haetaan sähköisesti. 

Uudet asiakkaat: Sähköinen hakemus ja maksulaskuri

Palvelu ei edellytä tunnistautumista. 

 • Hakemus kunnalliseen ja yksityiseen varhaiskasvatukseen, esiopetukseen tai kerhoon
 • Siirtohakemus kunnallisen varhaiskasvatus- tai kerhopaikan vaihtamiseen
 • Arvio asiakasmaksusta valtakunnallisten maksusääntöjen mukaan (ei sisällä Jyväskylän hoitoaikaperusteisia tuntirajoja).
 • Palvelusetelihakemus yksityiseen varhaiskasvatukseen tai kerhoon. Hakemuksen voi tehdä, kun hoitopaikka on varmistunut.
 • Sähköisen tiedoksiannon hyväksyminen, jolloin päätöksen valmistumisesta tulee sähköposti- ja/tai tekstiviesti molemmille huoltajille. Päätöksen voi nähdä ja tulostaa tunnistautumalla palveluun alla olevan linkin kautta.

Nykyiset asiakkaat: Tunnistautumista vaativat sähköiset palvelut 

Palvelun käyttö edellyttää tunnistautumista Suomi.fi-tunnistuspalvelun kautta sekä voimassa olevaa varhaiskasvatuksen asiakkuutta. Tunnistustavaksi voit valita pankkitunnistautumisen, mobiilivarmenteen tai varmennekortin. Palvelun tuetut selaimet: Chrome kolme uusinta versiota, Firefox kolme uusinta versiota, IE10 ja IE11.

 • Hakemus kunnalliseen ja yksityiseen varhaiskasvatukseen, esiopetukseen tai kerhoon
 • Siirtohakemus kunnallisen varhaiskasvatus- tai kerhopaikan vaihtamiseen
 • Yhteystietojen muuttaminen
 • Arvio asiakasmaksusta valtakunnallisten maksusääntöjen mukaan
 • Korkeimman asiakasmaksun hyväksyminen
 • Tuloselvitysten ja muiden liitteiden lähettäminen 
 • Hoitopaikan irtisanominen (katkaisee hoitosuhteen, jolloin uutta paikkaa on haettava voimassa olevien hakuehtojen mukaisesti).
 • Yksityisen varhaiskasvatuspaikan tai palveluntarpeen vaihtuessa uusi palvelusetelihakemus ja/tai esiopetushakemus
 • Sähköisen tiedoksiannon hyväksyminen, jolloin päätöksen valmistumisesta lähetetään sähköposti ja/tai tekstiviesti molemmille huoltajille.

Daisy-mobiilisovellus

Jyväskylän varhaiskasvatuspalveluissa on käytössä Daisy-mobiilisovellus. Vanhemmat saavat tarkemmat käyttöohjeet lapsensa hoitopaikasta.

Kirjaudu Daisynet palveluun  Samasta osoitteesta haetaan myös käyttäjätunnukset. Palvelun käyttö vaatii ensimmäisellä kerralla Suomi.fi-tunnistautumisen pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

DaisyNetin kautta huoltajat

 • tekevät hoitoaikavaraukset
 • viestivät hoitopaikan kanssa
 • tarkistavat palvelusopimuksen tiedot. Huoltajien yhteystietojen muutokset kuten matkapuhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet päivitetään tunnistautumista vaativien sähköisten palvelujen kautta (ks. Nykyiset asiakkaat)

Lisätietoa DaisyNetistä saa ensisijaisesti päiväkodin johtajalta.

Uusi toiminnanohjausjärjestelmä

Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelut ottaa käyttöön uuden varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmän Tieto Edu:n lokakuussa 2019. Tieto Edu korvaa myös nyt käytössä olevan Daisy-mobiilisovelluksen. Järjestelmä toimii huoltajilla sekä verkkoselaimella että sovelluskaupasta ladattavan sovelluksen avulla. Sen kautta huoltajat voivat ilmoittaa lasten hoitoajat, viestiä varhaiskasvatuksen kanssa sekä seurata ajantasaisesti lapsen toteutuneiden hoitoaikojen kertymistä. 

Tieto Edu lokakuusta lähtien

Jyväskylän kaupungin varhaiskasvatuksen asiakkaiden sähköinen asiointijärjestelmä vaihtuu. 14.10.2019 alkaen kunnallisissa päiväkodeissa ja perhepäivähoitajilla olevien lasten hoitoaikojen varaukset ja poissaolojen ilmoittamiset hoidetaan uuden Tieto Edu -järjestelmän kautta. Samalla luovutaan käytössä olleesta Daisy-järjestelmästä. Hoitoaikojen varausten, poissaolojen ilmoittamisen, toteutuneiden hoitoaikojen kertymisen seuraamisen lisäksi järjestelmässä on myös lapsen varhaiskasvatuksen arkeen liittyvien asioiden viestintäkanava, Muksunetti. Uutta on myös yhteishuoltajille, että jatkossa hoitoaikoja molemmat vanhemmat pääsevät tekemään hoitoaikavarauksia, myös huoltaja, jonka luona lapsi ei ole kirjoilla.

Huoltajat voivat asioida Tieto Edu -järjestelmässä mobiili- tai web-sovelluksissa. Mobiilisovellus on ladattavissa iOs tai Android-puhelinten sovelluskaupasta. Tunnistautuminen sovellukseen tapahtuu Suomi.fi tunnistautumisen kautta joko pankki- tai mobiilitunnistautumisella. Ainostaan virallisilla huoltajilla on mahdollisuus käyttää sovellusta. Järjestelmän selaimella toimiva web-sovellus toimii parhaiten Chrome tai Firefox -selaimilla. Tieto Edu -järjestelmä on toteutettu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Tieto Edu websovellus

14.10. alkavan viikon hoitoajat syötetään uuteen järjestelmään 7.10. mennessä

Tieto Edu -järjestelmä otetaan käyttöön maanantaina 14.10. Tämä tarkoittaa, että kyseisen viikon hoitoajat tulee olla tallennettuna uuteen järjestelmään 7.10. mennessä. Järjestelmään kirjataan hoitoajat kokonaisina viikkoina. Niinä päivinä, kun lapselle ei tehdä hoitoaikavarausta, lapsi merkitään poissaolevaksi. Muutoksia lapsen hoitoaikavarauksiin voi tehdä muutosta edeltävän viikon maanantaihin klo 24 saakka.

Tieto Edu käyttöohjeet huoltajalle

Henkilötietojen käsittely

Palvelujohtaja toimii palvelualueen henkilörekisterien vastuuhenkilönä. Tietosuojaselosteet ovat nähtävillä päiväkodeissa ja palveluohjauksessa. Asiakkaalla on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot. Tietosuojaseloste (pdf)

Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukaan kunnalla on velvollisuus tallentaa Varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardaan tiedot varhaiskasvatuksen järjestäjästä ja toimipaikoista sekä lasten tiedot Vardaan 1.1.2019 lähtien. Tallennettavat tiedot sisältävät henkilötietoja varhaiskasvatuksessa olevista lapsista. Tietosisältö on tietosuojaselosteessa.

Lisätietoja Vardasta löytyy Opetushallituksen verkkopalvelusta.