Talousarvio

Talousarviot

Talousarviossa vahvistetaan Jyväskylän kaupungin ja kaupunkikonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Talousarviossa on esitetty kaupungin tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä osoitettu, miten kaupungin rahoitustarve katetaan. Talousarvio jakaantuu käyttötalous-, investointi-, tuloslaskelma- ja rahoitusosiin.

Kaupunginjohtaja valmistelee lautakuntien talousarvioesitysten pohjalta oman talousarvioehdotuksensa lokakuuksi. Kaupunginhallitus käsittelee kaupunginjohtajan esityksen ja tekee oman ehdotuksena talousarviosta valtuustolle marraskuussa.

Kuntalain mukaisesti valtuusto hyväksyy vuoden loppuun mennessä kaupungin talousarvion seuraavaksi kalenterivuodeksi. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuusto hyväskyy myös kaupungin taloussuunnitelman kolmeksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarviot