Nuorisopalvelut

Yhteystiedot

Katariina Soanjärvi 
nuorisopäällikkö 
p. 014 266 3691, 050 350 7939 (tekstiviestit)

Milja Suomela
toimistosihteeri
p. 014 266 4208, 040 708 8245 (tekstiviestit)

Jyväskylän kaupungin nuorisopalvelujen toimialaa ovat alueellinen nuorisotyö ja nuorisotilat, nuorten tieto- ja neuvontatyö, etsivä nuorisotyö, osallisuuskasvatus ja kulttuurinen nuorisotyö.  Nuorten taidetyöpaja tarjoaa työkokeilua, toimintaa ja ohjausta nuorille, jotka ovat ilman töitä tai opiskelupaikkaa. Taide näyttäytyy nuorten taidetyöpajan arjessa valmennuksessa käytettävien luovien menetelmien kautta.

Osallisuus on Jyväskylän nuorisopalveluiden yksi kulmakivi ja kuuluu jokaisen työntekijän työnkuvaan. Nuoria kannustetaan osallistumaan toiminnan suunnitteluun ja päätöksentekoon. Nuorisotyön tehtävänä on luoda osallisuuden kokemuksia sekä antaa mahdollisuuksia ja valmiuksia vaikuttaa. Osallisuuteen kuuluu oleellisena osana demokratiakasvatus sekä nuorten aito kuuleminen Jyväskylän kaupungin asioiden järjestämisessä.

Osallisuus on vaikuttamista ja yhdessä ajattelua. Nuorilla on oikeus olla osana erilaisissa yhteisöissä turvallisesti ja omana itsenään. Nuori on arvokas omine kokemuksineen ja mielipiteineen. 
Osallisuus on elämän keskeinen voimavara ja yhdenvertaisuuden luoja. 
 

Yhteystiedot

Katariina Soanjärvi 
nuorisopäällikkö 
p. 014 266 3691, 050 350 7939 (tekstiviestit)

Milja Suomela
toimistosihteeri
p. 014 266 4208, 040 708 8245 (tekstiviestit)

Asiasanat: