Hyppää pääsisältöön
Kuva
Lapsen käsi tablettietokoneella

Lapset ja nuoret pääsevät vaikuttamaan itseään koskevien palvelujen, oppimisympäristöjen ja toiminnan toteuttamiseen kaikissa ikävaiheissa. He myös osallistuvat ikänsä ja kehitysvaiheensa mukaisesti toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja arvointiin sekä saavat kokemuksia kuulluksi ja arvostetuiksi tulemisesta yhteisön jäsenenä. Toimintaympäristö ja siellä oleva yhteisö kannustaa vuoropuheluun ja osallistumiseen sekä luo uusia toimintatapoja ja -rakenteita.

Lasten mahdollisuus osallistua itseään koskevien asioiden hoitamiseen alkaa varhaiskasvatuksessa. Lapsi osallistuu oman varhaiskasvatussuunnitelman laatimiseen. Suunnitelmaan eli vasuun kirjataan lapsen kokemuksia hoitopäivistä sanoin, kuvin ja piirroksin. 6-7-vuotiaat lapset osallistuvat lisäksi oppimisympäristönsä ja toiminnan suunnitteluun.

Koulujen oppilaskuntatoiminta tarjoaa tärkeän väylän perusopetusikäisten osallistumiselle. Muut toimintamuodot, kuten tukioppilas- ja kummitoiminta, vapaaehtoistyö tai eriliset kestävän kehityksen toiminnot täydentävät sitä. Samalla yhteistyö ja vuorovaikutus vahvistuvat koko kouluyhteisössä. Lasten ja nuorten edustuksellisia toimielimiä Jyväskylässä ovat Lasten parlamentti ja nuorisovaltuusto.

Lasten parlamentti

Lasten parlamentti on alakouluikäisten osallistumis- ja vaikuttamiskanava ja osa Jyväskylän koulujen osallisuuskasvatusta. Kouluissa tehtävä oppilaskuntatyö on Lasten parlamentissa tehtävän työn perusta. Jokaisella alakoululaisella on mahdollisuus asettua ehdokkaaksi edustamaan kouluaan. 

Yhdeksän alueellista 16-20 jäsenistä Pikkuparlamenttia kokoontuu kaksi kertaa lukuvuodessa. Pikkuparlamentin valitsee alueen alakoulujen oppilaskunnat 5.-6.-luokkalaisista oppilaista. Pikkuparlamentti -toiminnan tarkoitus on luoda lapsille aito mahdollisuus vaikuttaa itseään koskevaan päätöksentekoon sekä nostaa lasten ääni paremmin kuuluviin.

Lasten parlamentin toiminnalla pyritään yleisesti lisäämään lasten ja nuorten vaikuttamismahdollisuuksia oman lähiympäristönsä asioihin sekä kannustamaan kansalaisaktiivisuuteen.

Lasten parlamenttia koordinoi Jyväskylän kaupungin nuorisopalvelut. Lastenparlamentti on osa nuorisopalveluiden lasten ja nuorten osallisuuden kokonaisuutta. 

Lasten parlamentin yhteyshenkilö

Sara Manninen, koordinaattori
sara.manninen[at]jyvaskyla.fi
p. 050 472 1489

Nuorisovaltuusto

Kaupunginvaltuuston päätöksellä perustettu Jyväskylän nuorisovaltuusto, tuttavallisemmin nuva, on jyväskyläläisten 13-20 -vuotiaiden vaikuttamiskanava. Nuorisovaltuustoon valitaan edustajat Jyväskylän yläkouluilta ja lukioista, ammatillisista oppilaitoksista ja nuorisotiloista. Myös muilla kiinnostuneilla nuorilla on mahdollisuus päästä mukaan ilmoittautumalla ehdokkaaksi ja osallistumalla syksyn huippukokoukseen. Nuorisovaltuuston toiminnasta vastaa Jyväskylän kaupungin nuorisopalvelut.

Nuorisovaltuuston nettisivut

Jyväskylän kaupungin nuorisopalvelut