Hyppää pääsisältöön
Kuva
Kuvassa kaksi henkilöä take away-kahvikupit kädessä. Kuva Outi Manninen
Pääsisältö

Jyväskylän kaupungin Circwaste käyttäjälähtöiset kokeilut -hankkeessa järjestettiin kesällä 2023 erilaisia Jätteetön Jyväskylä -teemaan liittyviä työpajoja, tapahtumia sekä infokampanjoita. Jätteetön Jyväskylä -kampanjan ideana oli jakaa tietoa siitä, miten jokainen voi vähentää arjessaan syntyvää jätettä ja sillä tavoin vähentää ympäristölle aiheutuvaa kuormitusta.

Jätteetön Jyväskylä -kampanjan aikana järjestettiin käytännöllisiä työpajoja, joissa pääsi konkreettisesti oppimaan, miten arjessa voi ehkäistä jätteen syntyä. Kampanjoinnissa oli mukana myös paikallisia yrityksiä, jotka järjestivät kesäkuussa omia tapahtumiaan zero waste -teemalla.

Kestävä kaupunkikierros - kestävää kuluttajuutta tukevat palvelut tutuksi

Muotoilutoimisto 2Loops suunnitteli ja toteutti yhdessä Jyväskylän kaupungin ja Japa ry:n kanssa Circwaste -osahankkeeseen liittyen pilottikokeilun, jossa aktivoitiin kaupunkilaisia jätteettömään elämäntapaan. Kokeiluun kuului kolmen kuukauden mittainen Zero waste –kampanja, jossa jaettiin tietoa zero waste -elämäntavasta. Lisäksi osana kampanjaa kesäkuussa 2023 järjestettiin Zero waste- kierros yhdessä paikallisten yritysten kanssa. Kokeilun kohderyhmänä olivat kaupungin asukkaat, erityisesti nuoret ja aikuiset.

Zero waste –ideologia sisältää viiden K:n ohjenuoran, jota noudattamalla voi helposti vähentää jätteen määrää arjessaan.

Kuva
Zero waste-ajattelun 5 periaatetta: 1. Kieltäydy, 2. karsi, 3. käytä uudelleen ja korjaa, 4. kierrätä ja 5. kompostoi. Kuva 2loops

 

Kokeilun tavoitteet

Kokeilun tavoitteena oli jakaa tietoa ja aktivoida jyväskyläläisiä zero waste -elämäntapaan viestinnän sekä tapahtumien avulla. Kokeiluun kuului kaupunkilaisille suunnattu viestintäkampanja, joka antaa käytännönläheistä ja konkreettista tietoa jätteen määrän vähentämisestä arjessa. Viestintäkampanja toteutettiin kesä-elokuun 2023 aikana, ja sitä jaettiin Jyväskylän ja Japa ry:n kanavissa. Lisäksi kokeilua varten perustettiin uusi Instagram –tili, @zerowastejkl. Viestinnän lisäksi kesäkuussa viikolla 24 järjestettiin Zero waste –kierros, jolloin zero waste-teema jalkautettiin paikallisiin, zero waste-ideologiaa tukeviin yrityksiin. Yritykset järjestivät tällöin omia tapahtumiaan zero waste-hengessä. Kaupunkilaisilla oli mahdollisuus oppia mukana olevien yritysten toimipisteillä käytännössä, miten he itse voivat toteuttaa zero waste -periaatetta arjessaan yrityksen palveluiden avulla. Yritykset osallistettiin mukaan kutsumalla heidät tapahtuman suunnittelutyöpajaan. 

Tavoitteena oli myös luoda yritysverkosto, jonka avulla voimme myös jatkossa järjestää vastaavanlaisia tempauksia kaupunkilaisille. 2Loops toimii jatkossa verkoston moottorina.

Kokeilun toteutus

Kokeilu alkoi toukokuussa rivakasti suunnitteluvaiheella, johon kuului mm. toteutuksen suunnittelu ja aikataulutus. Otimme yhteyttä paikallisiin, kestävää elämäntapaa tukeviin yrityksiin, ja kutsuimme heidät yhteiskehittämistyöpajaan. Työpajan jälkeen saimme tarkemmat raamit Zero waste-viikon ohjelmalle ja laadimme kampanjamateriaalit yritysten käyttöön. Laadimme kolmen kuukauden somepäivityskalenterin, jossa jokaiselle viikolle oli vähintään 1 postaus. Postauksia jaettiin kaupungin ja Japa ry:n kanavissa, sekä @zerowastejkl –Instagram-tilillä. Osana kokeilua Japa ry järjesti neljä ilmaista Zero waste-työpajaa. 

Yrittäjien ideointityöpaja Zero waste- kierrokselle 

Jyväskylässä on paljon yrityksiä, joiden toiminta mahdollistaa zero waste -elämäntavan toteuttamisen. Mm. second hand –palvelut, ompelimot, verhoomot, suutarit, vuokraamot ja lainaamot tarjoavat mahdollisuuksia ostaa käytettyä tai korjata ja huoltaa uuden ostamisen sijaan. Hyödynsimme edellisessä kokeilussamme keräämäämme listaa kestävää elämäntapaa tukevista yrityksistä, ja lähetimme kutsun työpajaan ideoimaan yhdessä tapahtumaviikkoa. Työpajassa oli mukana 10 eri yrityksen edustajia. Lisäksi muutama yritys oli kiinnostunut osallistumaan, mutta ei päässyt tapahtumaan paikalle. Mukana on mm. ompelijoita ja verhoilijoita, ammattijärjestäjiä, cocktail-baari ja kirpputoreja. 

Työpajassa tutustuimme toisiimme, kerroimme osallistujille kokeilusta sekä ideoimme kampanjaviikon tapahtumia. Haastoimme osallistujia pohtimaan, mitä zero waste –ideologia tarkoittaa heidän toiminnassaan, ja miten he voisivat tarjota tähän liittyviä oivalluksia myös asiakkailleen kampanjaviikon aikana. Työpajassa heräsi hyvää keskustelua ja yhteistyömahdollisuuksia sekä tapahtumaan liittyen, että muuta toimintaa ajatellen. Keskustelua herätti myös kokeilun nimi, Zero waste. Osa osallistujista koki, että zero waste-tavoitteeseen, eli täydelliseen jätteettömyyteen, on mahdotonta päästä. Tämän ymmärtäminen on lannistavaa, ja zero waste –termi saattaa jopa tuntua negatiiviselta. Kuitenkin zero waste –ideologian ohjeet koettiin hyväksi. Esimerkiksi Low waste –nimitys olisi armollisempi.

Kuva
Henkilöitä seisomassa pöydän takana, pöydällä työpajan ideointia muistilapuilla. Kuva Outi Manninen

 

Osallistujat tunnistivat hyvin oman toimintansa zero waste –periaatteita, ja osalle ne olivat jo entuudestaan tuttuja. Osa koki oivalluksia ideologian hyödyntämisestä oman yritystoimintansa jäsentämiseen ja asiakasviestintään. Ideoita kampanjaviikolle syntyi hyvin, osalle tuotti haasteita rajalliset aukiolot sekä oman työskentelyn keskeytyminen esim. avoimien ovien aikana. Saimme muodostettua pohjan tapahtumaviikolle, ja ohjasimme yrittäjät liittymään kestävää elämäntapaa tukevien yritysten verkostoon. Verkostoa varten olimme aiemmin luoneet Facebook -ryhmän.

Työpajassa syntyi myös ideoita kampanjaviikon vaikuttavuuden mittaroinnista. Eräältä osallistujalta tuli oiva idea uuden Instagram –tilin perustamisesta, jonka avulla viikon vaikuttavuutta voisi seurata. Ideana on, että asiakas vierailee kampanjaviikolla jossakin mukana olevista yrityksistä, ja tägää itsensä tilille. Tiliin tägäämällä asiakas saa alennusta kaikista mukana olevista yrityksistä kampanjaviikon aikana näyttämällä omaa päivitystään kyseisestä toimipaikasta. Jokainen yritys määrittelee itse alennuksen määrän ja kohteen, kuitenkin siten, että alennukset ovat suunnilleen suhteessa toisiinsa.

Zero waste –kierros 12.-18.6.2023

Työpajan tuloksena saimme monenlaisia tapahtumia Zero waste -kierrokselle. Yrittäjät järjestivät mm. vaatehuoltoneuvontaa, stailausvinkkejä second hand -vaatteille, kierrätysmateriaalien upcycling -työpajoja sekä hävikkisiirappi -koulutusta. Tulevasta tapahtumaviikosta viestittiin mm. kaupungin kanavissa, @zerowastejkl –Instagram -tilillä sekä 2Loopsin kanavissa. Loimme yrittäjille myös valmiit kampanjamateriaalit heidän järjestämistään tapahtumista, joita he jakoivat omissa kanavissaan. Yritykset saivat myös tulostettavaksi pyöreän Zero waste Jyväskylä -logon, jonka he voivat kiinnittää liiketilansa ulko-oveen tai ikkunaan.

Zero waste –kierrosviikon jälkeen kysyimme yrittäjiltä, kuinka viestintä oli tavoittanut heidän asiakkaansa, ja mitä kokeilusta jäi heille käteen. Kyselyyn vastasi 6 yrittäjää. 

Kuva
Tapahtumamainokset Zero Waste -kaupunkikierrokselta. Kuva Outi Manninen

 

Kyselyn mukaan kampanjaviikko ei tavoittanut kovinkaan hyvin asiakkaita. Yhtään tarjousta ei hyödynnetty ja suurimpaan osaan tapahtumia ei osallistunut ketään. On mahdollista, että markkinointi olisi pitänyt aloittaa vielä aikaisemmin ja sitä olisi pitänyt olla muuallakin kuin somessa. Yrittäjät kokivat kuitenkin kokeilun myönteisesti, vaikkei se vielä asiakkaita tavoittanutkaan. Erityisesti positiivisena koettiin muiden yrittäjien kanssa verkostoituminen, tietoisuuden ja näkyvyyden lisääntyminen.

Lisäksi 83% vastanneista olisi halukas olemaan mukana Zero waste kampanjassa, mikäli sellainen järjestetään uudelleen. Saimme hyvää palautetta ylipäätään ideasta, toteutuksesta ja markkinointimateriaaleista. Kehitysehdotuksena tuli toiveita väljemmästä aikataulusta, mukana olevien yritysten yritysesittelyistä sekä tapahtuman ajankohdan oikea-aikaisuudesta. 

Zero waste –kampanja

Osana kokeilua laadittiin kolmen kuukauden mittainen somekampanja, jossa jaettiin kaupunkilaisille tietoa zero waste -elämäntavasta. Kampanjassa oli joka kuukaudelle oma teema: kesäkuussa zero waste -kuluttaminen, heinäkuussa zero waste -lomailu ja elokuussa oppiminen. Kampanjassa oli tärkeää, että postausten kuvat ovat houkuttelevia, ja sisällöt innostavia. Lisäksi niiden tuli soveltua Jyväskylän kaupungin brändi-ilmeeseen. Mielestämme onnistuimme kampanjan laatimisessa hyvin. Kampanjan somesisällöistä vastasi pääosin kestävyysasiantuntija -harjoittelijamme Tutta Oittinen. 

Kuva
Kuvissa muun muassa hävikkismoothiet, arjen kosmetiikkaa ja taulu, jossa tekstinä reduce, reuse, recycle. Kuva Outi Manninen

 

Mitä kokeilusta opittiin?

Tämä on kolmas luotsaamamme kiertotalouskokeilu Circwaste –osahankkeeseen liittyen. Kaikki kokeilut ovat olleet hyödyllisiä, mutta tämän kokeilun hyötyjen laajuus jopa hiukan yllätti. Syynä oli monikanavaisuus ja yhteistyön voima: kokeilu järjestettiin yhteisponnistuksena kaupungin lisäksi Japa ry:n ja paikallisten yritysten kanssa. Saimme näkyvyyttä useissa eri kanavissa, ja @zerowastejkl Instagram –tilille on tullut paljon Zero waste -elämäntavasta kiinnostuneita seuraajia luonnollisesti, ilman tilin markkinoimista. Seuraajien runsas määrä viestii myös siitä, että kestävä elämäntapa kiinnostaa. Myös työn määrä yllätti erityisesti viestinnän osalta. Mitä useampi yhteistyötaho on mukana, sitä enemmän aikaa viestintään kuluu. Sitä tärkeämpää on myös viestinnän selkeys ja suunnitelmallisuus. 

Vaikka kokeilu ei juurikaan tuonut vielä asiakkaita mukana olleille yrityksille, kokeilusta syntyi monenlaista muuta hyötyä. Kokeilun orgaaniset julkaisut tavoittivat kaupungin Facebook-kanavassa keskimäärin 1740 ihmistä, Instagramissa 3941 ihmistä. Teema herätti myös keskustelua ja kommentointia. Zero Waste –kierroksen markkinointiin käytettiin myös maksullista some-markkinointia. Maksullinen sisältö tavoitti 11 868 tiliä, linkkiä klikattiin 317 kertaa. Klikkauksen keskiarvoinen kustannus oli 0,57 €. Yhteensä mainontaan käytettiin 179,99 € (10 päivää).

Myös Japa ry jakoi kampanjan yhteispostauksia omissa kanavissaan. Japan Facebookissa postaukset tavoittivat keskimäärin 203 tiliä, ja saivat keskimäärin 6 tykkäystä. Japan Instagram –tilillä postaukset tavoittivat keskimäärin 125 tiliä, ja saivat keskimäärin 9 tykkäystä.

Kampanjaa varten perustetulle @zerowastejkl –Instagram-tilille liittyi koko kampanjan aikana 171 seuraajaa. Sisältö tavoitti kokeilun aikana yhteensä 384 tiliä. Määrä oli paljon enemmän, kuin odotimme. Yksi postaus tavoitti keskimäärin 98 tiliä, ja sai 9 tykkäystä. 

Tämä kokeilu oli mielestämme erityisen onnistunut ja palkitseva juuri monitahoisen yhteistyön vuoksi. Kestävän elämäntavan edistäminen on pitkäjänteistä työtä, jossa tarvitaan kaikkien panosta. Tietoisuuden lisääminen on ensimmäinen askel tekoihin, siksi helposti lähestyttävää ja inspiroivaa tietoutta tarvitaan. Tutkimustiedon lisäksi tarvitaan kestävää arkea helpottavia palveluita, ohjausta ja neuvontaa, sekä positiivista viestintää. Näihin tarpeisiin myös yritykset ja järjestöt voivat tarjota ratkaisuja. Luomamme yritysverkosto mahdollistaa jatkuvuuden ja yhteistyön kehittämisen jatkossakin. Tavoitteena on, että Zero waste –kierroksesta tulisi jokavuotinen perinne, johon saisimme lisää yrityksiä mukaan. Pikkuhiljaa tapahtuma saa varmasti enemmän tunnettuutta, mitä enemmän se näkyy katukuvassa ja somessa. 
 

Arjen Zero waste -vinkkejä

Instagramin @zerowastejkl tilillä löytyy käytännönläheistä tietoa Zero Waste -elämäntavasta sekä konkreettisia life hack -tyyppisiä oivalluksia siihen liittyen.

Löydät myös tämän sivun alalaidasta vinkit jätteettömään arkeen.

Haitari

Vinkkejä jätteettömämpään arkeen

Alasivu

SEURAA MEITÄ SOMESSA!

#zerowastejkl

Instagram:

  • Zero Waste Jyväskylä, tunnisteella @zerowastejkl
  • Jkl kestävä kehitys JAPA ry, tunnisteella (@japa_ry
Logo Zero Waste-kampanjalle, logon tekstinä Zero waste Jyväskylä, oranssin taustan päällä.
zerowaste-logo1

Mikä ihmeen zero waste?

Zero waste eli ei jätettä on ajattelutapa, joka kannustaa vähentämään jätettä omassa arjessa ja tavoittelemaan elämäntapaa, josta jätettä ei synny tai sitä syntyisi mahdollisimman vähän. Jätteellä tarkoitetaan kaikkea, mitä ei voi kierrättää ja joka päätyy lopulta poltettavaksi eli sekajätettä.

Zero waste -ajattelu on kuitenkin jätteitäkin laajempi käsite. Sen tarkoituksena on kannustaa pohtimaan omaa vaikutusta ympäristöön laajemmin ja tavoittelemaan kokonaisvaltaisesti kestävää elämäntapaa. 

Lähde: Zero Waste Finland