Hyppää pääsisältöön
Pääsisältö

Luonnonvarojen hupeneminen, väestönkasvu ja ilmastonmuutos pakottavat yhteiskunnat ympäri maailmaa muuttumaan tehokkaammiksi ja vähäpäästöisemmiksi. Kierrätystaloudesta, energiatehokkuudesta ja yritysten yhteistoiminnasta raaka-aineiden säästämiseksi tulee arkea. Resurssien viisas käyttö on kovaa vauhtia nousemassa kansainväliseksi kilpailuvaltiksi.

Jyväskylän kaupunki haluaa olla kiertotalouden ja resurssiviisauden edelläkävijä. Kaupunki valittiin vuonna 2019 Suomen ensimmäiseksi kiertotalouskunnaksi.

Resurssiviisauden tavoitteiden toteuttamiseksi kaupunki on aktiivisesti mukana hanketoiminnassa. Vuonna 2016 Jyväskylä lähti mukaan valtakunnalliseen "CIRCWASTE - Kohti kiertotaloutta"-hankkeeseen. Hanke on seitsenvuotinen SYKE:n koordinoima laaja EU-rahoitteinen hanke, joka edistää kiertotaloutta ja toteuttaa kansallista jätesuunnitelmaa. Tavoitteena on lisätä materiaalitehokkuutta, ehkäistä jätteen syntyä sekä kannustaa erilaisten sivutuotteiden hyödyntämiseen.

Hanke päättyi vuoden 2023 lopussa.

Jyväskylän kaupunki toteuttaa kaksi CIRCWASTE osahanketta

Kankaan jätehuoltojärjestelmä perustuu alueelliseen syväkeräykseen. Syväkeräyssäiliöitä sijoitellaan alueelle fiksuihin paikkoihin niin, että kenenkään matka jätepisteelle ei ole liian pitkä. Kun jäteastioita tai -tiloja ei ole joka talolla omiaan, asuinalueen huoltoliikenne vähenee ja turvallisuus lisääntyy. 

- Jätesäiliöiden kansissa on sähköinen lukitus, jonka kautta voidaan seurata jätesäiliöiden avaamista. Jätehuoltokokeiluissa on päästy testaamaan yhdessä vapaaehtoisten asukkaiden kanssa esimerkiksi pelillistämistä, jonka sähköiseen lukitusjärjestelmään kertyvä tieto mahdollisti, kertoo Kankaan osahankkeesta vastaava projektipäällikkö Tanja Oksa.

Toisessa osahankkeessa taas keskitytään kiertotalouden edistämiseen käyttäjien kokemuksia ja ideoita hyödyntämällä. Toivomme käyttäjiltä ideoita liittyen esimerkiksi jätteen synnyn ehkäisyyn ja määrän vähentämiseen, lajittelun edistämiseen sekä uudelleen käyttöön. Järjestämme ideahaun kolmesti, aina kahden vuoden välein. Saaduista ideoista valitaan kullakin kierroksella viisi toteutettaviksi ja niille on varattuna rahoitus hankkeelta. Yhteensä voimme siis toteuttaa 15 erilaista kokeilua.

Keski-Suomen Circwaste-osahankkeet

Keski-Suomesta halutaan rakentaa resurssiviisas, kiertotaloutta toteuttava maakunta. Jyväskylän lisäksi Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ja Keski-Suomen liitto toteuttavat omat osahankkeensa.

  • Keski-Suomen liitto toimii alueellisena koordinaattorina ja vetää omaa osahanketta. Osahankkeessa edistetään mm. jätteiden syntyperälajittelua ja biokaasun tuotantoa ja käyttöä. Tätä osahanketta rahoittavat Mustankorkea Oy, Sammakkokangas Oy ja Gasum Oy.
  • Keski-Suomen sairaanhoitopiirin osahankkeessa haetaan ratkaisuja uuden sairaalan jätteiden käsittelyn optimointiin.
  • Jyväskylän kaupungilla on kaksi osahanketta. Käyttäjälähtöisten kokeilujen osahankkeella haetaan ideoita kiertotalouskokeiluihin. Osahanketta rahoittaa Sitra. Toisessa osahankkeessa kehitetään Kankaan älyjätehuoltoa.

Lisätietoja:

Jyväskylän kaupungin osahankkeet:

  • Kankaan osahankkeen projektipäällikkö Tanja Oksa, p. 050 312 5358
  • Käyttäjälähtöiset kiertotaloutta edistävät kokeilut -osahankkeen projektipäällikkö, ympäristöasiantuntija Outi Manninen, p. 040 5653 066

Hankekonsortion pääpartneri

  • Ryhmäpäällikkö Tuuli Myllymaa, Suomen ympäristökeskus (SYKE), puh. 0295 251 437, [email protected]

CIRCWASTE - Kohti kiertotaloutta hanke alkoi vuonna 2016 ja päättyy vuonna 2023. Hanke rahoitetaan EU:n LIFE-ohjelmasta. Koko hankkeen budjetti on lähes 19 miljoonaa euroa. Jyväskylän osuus hankkeessa on yli 800 000 euroa, josta EU-rahoituksella katetaan 60%. Jyväskylän hankkeen rahoitukseen osallistuu myös Sitra.

Lisää aiheesta:

Kuva
Circwaste hankelogot. Kuva Suomen ympäristökeskus (SYKE)

Circwaste-hanke saa EU:lta rahoitusta, jolla hankkeen materiaalit on tuotettu. Materiaaleissa esitetty sisältö edustaa kuitenkin ainoastaan hankkeen omia näkemyksiä, joista EU:n komissio ei ole vastuussa.

Kuva
Sitra. Kuva Jyväskylän kaupunki
Asiasanat:  
Circwaste
kiertotalous