Hyppää pääsisältöön
Pääsisältö

Kohti kiertotaloutta valtakunnallisen hankkeen siivittämänä

"CIRCWASTE - Kohti kiertotaloutta" on seitsenvuotinen SYKE:n koordinoima laaja EU-hanke, joka edistää kiertotaloutta ja toteuttaa kansallista jätesuunnitelmaa. Tavoitteena on lisätä materiaalitehokkuutta, ehkäistä jätteen syntyä sekä kannustaa erilaisten sivutuotteiden hyödyntämiseen.

Jyväskylän kaupungin käyttäjälähtöiset kokeilut -osahankkeessa (C.14 -osahanke) tavoitellaan jätteiden vähentämisen ja kierrättämisen tehostamisen lisäksi tavaroiden, palvelujen ja materiaalien uusio- ja yhteiskäytön yleistymistä. Tämän lisäksi asukkaiden ja muiden toimijoiden käyttäytymistä pyritään edistämään ja kannustamaan kohti resurssiviisautta ja kestävää kiertotaloutta.

Hanke päättyi vuoden 2023 lopussa. Seuraavan linkin kautta pääset lukemaan Käyttäjälähtöiset kokeilut -hankkeen loppuraportin: Asukaslähtöisiä arjen kiertotalouskokeiluja Jyväskylässä 2017-2023.

Käyttäjälähtöiset kokeilut Jyväskylässä -osahankkeessa tähdätään oivalluksiin kestävästä elämäntavasta

Kuluttajien käyttäytyminen on tärkeässä roolissa jätteiden määrän vähentämisessä ja syntypaikkalajittelun parantamisessa. Heillä on usein myös monia hyödyllisiä ideoita toiminnan parantamiseksi asuinalueillaan. Siksi Jyväskylän käyttäjälähtöiset kokeilut -osahankkeessa ideoita kiertotalouden edistämiseen kerätään suoraan käyttäjiltä. Osahankkeen pitkän ajan tavoitteena on juurruttaa kestävää ajattelutapaa kuntalaisille sekä lisätä käyttäjälähtöistä resurssiviisautta Jyväskylässä.

Osahanke koostuu kolmesta 2,5 vuoden mittaisesta jaksosta. Jokaisen jakson alkupuolella järjestetään kaikille avoin ideahaku, jonka tarkoituksena on etsiä kuntalaisilta, yhteisöiltä ja yrityksiltä uusia ideoita jätteen vähentämiseen, kierrätykseen, lajitteluun sekä uusio- ja yhteiskäyttöön. Asiantuntijaraati valitsee tulleista ideoista sellaiset, joissa on potentiaalia suuremman muutoksen aikaansaamiselle sekä toiminnan monistettavuudelle ja laajennettavuudelle. Näistä ideoista jatkojalostetaan yhteiskehittelynä enintään neljä viikkoa kestäviä käytännön kokeiluja. Kokeiluilla pyritään testaamaan ideoita ja niiden vaikutuksia käytännössä.

Käyttäjälähtöisiä kokeiluja toteutetaan kolmessa vaiheessa

Ensimmäinen jakso: 1.10.2016 - 30.4.2019

Ideahaku alkuvuodesta 2017 tuotti 48 ideaa. Näistä ideoista Jyväskylän kaupungin, Keski-Suomen liiton, Sitran ja Suomen ympäristökeskuksen asiantuntijoista koostuva raati valitsi parhaat ideat jatkokehittelyyn, ja niistä muodostettiin lopulta seitsemän käytännön kokeilua. Valitut kokeilut toteutettiin Jyväskylän alueella vuosina 2017-2018. Tutustu ensimmäisen jakson kokeilujen tarkempiin kuvauksiin.

Toinen jakso: 1.5.2019 - 30.10.2021

Ideahaku syksyllä 2019 tuotti 35 ideaa. Ideoita saatiin laajalla skaalalla aina erilaisista yhteiskäyttömalleista sovelluksiin sekä neuvonta- ja opastuspainotteisiin kokeiluihin. Erityisesti jätehuollon ja -kierrätyksen teemat, varsinkin muovin lajittelu ja kierrätysideat kertaantuivat ehdotuksissa. Jätekysymyksiin on kuitenkin tulossa helpotusta uusien jätehuoltomääräyksien myötä, kun esimerkiksi pakkausmuovin täydentävä keräys laajenee kaikkiin yli viiden talouden taloyhtiöihin. Kokeiluja ei näihin teemoihin siis enää tarvita.

Asiantuntijaraati, jonka jäsenet olivat Suomen ympäristökeskuksesta, Keski-Suomen liitosta, Jyväskylän kaupungista ja Mustankorkea Oy:stä, valitsivat ehdotetuista ideoista kymmenen ideaa, joita osin yhdistäen ja jatkojalostaen toteutettavaksi esitettiin kuusi erilaista kokeilua. Valitut kokeilut toteutettiin Jyväskylän alueella vuosina 2020-2021. Tutustu toisen jakson kokeilutarinoihin.

Kolmas jakso: 1.11.2021 - 31.12.2023

Ideahaku syksyllä 2021 tuotti yhteensä 47 kokeiluideaa. Ideoita saatiin jälleen kerran laajasti eri materiaalien ja tavaroiden kierrätykseen ja uusiokäyttöön, perinteisempään jätteiden lajitteluun ja keräykseen, tavaroiden, tilojen ja palvelujen jakamiseen ja yhteiskäyttöön sekä yleisesti erilaisiin tapoihin edistää resurssiviisasta ja kiertotalouden mukaista kestävää elämäntapaa Jyväskylässä.

Asiantuntijaraati, jonka jäsenet olivat Suomen ympäristökeskuksesta, Keski-Suomen liitosta, Jyväskylän kaupungilta sekä Keski-Suomen ELY-keskuksesta, valitsivat ehdotetuista ideoista yhdeksän ideaa, joita osin yhdistellen ja jatkojalostaen toteutetaan kuusi erilaista kokeilua Jyväskylän alueella seuraavien kahden vuoden aikana.

Lue lisää kolmannen jakson kokeiluista.

Kuva
Sitran logo. Kuva Sitra

Osahanketta rahoittaa Sitra.

Kuva
Circwaste hankelogot. Kuva Suomen ympäristökeskus (SYKE)

Circwaste-hanke saa EU:lta rahoitusta, jolla hankkeen materiaalit on tuotettu. Materiaaleissa esitetty sisältö edustaa kuitenkin ainoastaan hankkeen omia näkemyksiä, joista EU:n komissio ei ole vastuussa.

Lisätietoja:

Ympäristöasiantuntija Outi Manninen
outi.manninen(at)jyvaskyla.fi
p. 040 5653 066