Hyppää pääsisältöön
Kuva
Lapset ja aikuinen lukevat kirjaa lattialla vatsallaan pötköttäen. Kuva Hanna-Kaisa Hämäläinen
Pääsisältö

Kun lapsi aloittaa kunnallisessa varhaiskasvatuksessa, tulee perheen tehdä tuloselvitys viimeistään hoidon aloittamiskuukauden loppuun mennessä. Tuloselvitys tehdään sähköisessä asiointipalvelussa. Perhe voi hyväksyä sähköisessä asiointipalvelussa korkeimman kunnallisen asiakasmaksun tai liittää tulotositteet asiointipalveluun, josta ne tallentuvat varhaiskasvatuksen asiakastietojärjestelmään. Tuloselvityksen voi tehdä myös nettisivuilta tulostettavalla paperilomakkeella ja liittää mukaan tulotositteet. Yrittäjille on erillinen tuloselvityslomake.

Ensimmäisen kuukauden asiakasmaksupäätös voidaan tehdä arvioiduilla tuloilla, jos tositteita ei ole saatavilla esimerkiksi uuden työsuhteen takia. Kun tulotositteet on toimitettu, tarkistetaan maksua takautuvasti. Jos perhe hyväksyy korkeimman asiakasmaksun, ei tuloselvitystä tarvitse tehdä. Jos perhe ei ilmoita tulojaan, peritään korkein asiakasmaksu. 

Tuloksi luetaan veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä veroista vapaat tulot 

Perheen tuloja ovat varhaiskasvatuspalveluja käyttävän lapsen, hänen vanhempansa tai muun huoltajansa sekä heidän kanssaan yhteistaloudessa avio- tai avoliitossa elävän henkilön tulot. Tuloksi luetaan veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Kuukausituloihin lisätään lomarahan osuus viisi prosenttia, mikäli tositteista ei ilmene koko verovuoden lomaraha. Lasten tuloja voivat olla esim. perhe-eläke, korkotulo, elatusapu tai elatustuki. Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon suoritetut elatusavut ko. perheen ulkopuolisille lapsille sekä tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset.  

Palkansaajilta viimeisin/tai viimeisimmät palkkalaskelmat  

  • Opiskelijalta päätös opintotuesta tai muusta opintoetuudesta, tarvittaessa opiskelutodistus 
  • Kaikista tuloista tulee toimittaa tositteet, kuten työttömyyspäiväraha, ansiosidonnainen päiväraha tai eläkkeet 
  • Sopimus tai tosite maksetusta tai saadusta elatusavusta/elatustuesta jokaisen varhaiskasvatuksessa olevan lapsen osalta eriteltynä. Samoin lasten saama eläke eriteltynä jokaisen varhaiskasvatuksessa olevan lapsen osalta 
  • Liitteet muista tuloista, vuokra, pääomatulot, joustava- tai osittainen hoitoraha 
  • Yrittäjän tulee lähettää yrittäjän tuloselvityslomake liitteineen, jos perhe ei ole hyväksynyt korkeinta maksua.  
  • osakeyhtiön osakkaalta palkkalaskelma, josta näkyy palkkakertymä viimeisimmän 6 – 12 kk:n ajalta sekä viimeisin henkilöverotuksen verotuspäätös  
  • muilta yrittäjiltä tilinpäätöstiedot viimeiseltä tilikaudelta sekä viimeisin henkilöverotuksen verotuspäätös  
  • muut mahdolliset tulot, esimerkiksi starttiraha.

Asiakasmaksupäätöksestä tulee tieto sähköposti- ja/tai tekstiviestillä 

Asiakasmaksupäätös on kunnallisen varhaiskasvatuksen tiedoksianto lapsen päivähoitomaksun suuruudesta, se ei ole lasku. Maksupäätöksessä maksu on aina täyden kuukauden maksu. Lapsen hoitomaksu määräytyy perheen koon, tulojen ja hoitosopimuksessa sovittujen tuntien mukaan. Maksupäätös tehdään aina uusille asiakkaille sekä perheen koon, tulojen tai sovittujen tuntien muuttuessa.  

Hyväksymällä sähköisen tiedoksiannon, tulee tieto maksupäätöksen valmistumisesta pelkästään sähköposti- ja/tai tekstiviestillä molemmille huoltajille. Huoltajien tulisi tarkastaa maksupäätöksen tiedot oikeiksi avaamalla pdf-tiedosto, jossa näkyy esim. tulojen erittelyt. Jos tulotiedoissa on korjattavaa, suositellaan ottamaan yhteys mahdollisimman pian päätöksen tehneeseen asiakasmaksusihteeriin.  

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu tarkistetaan, mikäli perheen tulot muuttuvat olennaisesti (+/- 10 %), maksu osoittautuu virheelliseksi, perheen koko tai lapsen varhaiskasvatusaika muuttuu tai voimassa olevat säädökset/päätökset muuttuvat. Perheillä on velvollisuus toimittaa tiedot muuttuneista tuloista välittömästi Palveluohjaus- ja kehittämisyksikköön asiakasmaksusihteereille, joko sähköisen asioinnin kautta tai postitse.  

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu laskutetaan kerran kuukaudessa. Sovitun tuntivälyksen mukainen maksu laskutetaan jälkikäteen ja lasku erääntyy seuraavan kuukauden viimeinen päivä.  Mahdolliset hyvityspäivät näkyvät laskulla yhtenä summana, päivien lukumäärää ei ole eritelty. Perhe voi halutessaan laskea hyvityspäivien määrän, jakamalla päivähoitomaksun 21 toimintapäivällä, tulos on yksittäisen päivän hinta ja sitä vertaamalla laskulla olevaan hyvityssummaan selviää laskulla huomioidut hyvityspäivien määrä. Tulorekisterin käyttöönotto ei poista asiakkaan velvollisuutta toimittaa tulotietojaan asiakasmaksun määrittämistä ja tarkistamista varten 

Milloin yhteys päiväkotiin, milloin asiakasmaksusihteeriin? 

Päiväkotiin ollaan yhteydessä, jos tunti- tai maksuhyvityspäivien määriä muutetaan, laskussa on virheitä tai hoidon aloituspäivään tulee muutos. Asiakasmaksusihteerien kautta hoituvat tulotietojen muutokset ja jos maksupäätöksessä on virhe.   

Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen tehdään sähköisen asioinnin kautta tai tietojenmuutos-/irtisanomislomakkeella. Lomakkeen voi tulostaa Hakeminen varhaiskasvatukseen –nettisivulta tai pyytää päiväkodilta. 

Tuloselvityslomake liitteineen toimitetaan

postiosoite: Jyväskylän kaupunki, Kasvun ja oppimisen palveluohjaus, PL 82, 40101 Jyväskylä

käyntiosoite: Kilpisenkatu 1 C, ma, ti, to, pe klo 9–12 ja ke klo 12–15 Huom! Paikan päällä asiointiin suositellaan ajanvarausta. Vapaita aikoja voit tiedustella sähköpostitse: [email protected]

Ohje tuloselvityksen liitteistä (pdf)