Maksut ja palveluseteli

Kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksuun ja yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelin arvoon vaikuttavat

  • perheen koko
  • sovittu hoitotuntien määrä viisiportaisen asiakasmaksutaulukon mukaisesti
  • tulot ennen verojen vähentämistä
  • lapsen ikä (vain palveluseteli)

Hoitoajan vaikutus asiakasmaksuun / yksityisen palvelusetelin omavastuuosuuteen:

Sovittu hoitoaika 0-84 tuntia / kk, enintään 159 euroa / kk.
Sovittu hoitoaika 85-107 tuntia / kk, enintään 188 euroa / kk.
Sovittu hoitoaika 108-130 tuntia / kk, enintään 231 euroa / kk.
Sovittu hoitoaika 131-150 tuntia / kk, enintään 260 euroa / kk.
Sovittu hoitoaika 151 tai enemmän / kk, enintään 289 euroa / kk.

Maksutonta esiopetusta on 84 tuntia kuukaudessa.

Perheen koko ja bruttotulot korkeimmalle maksulle 1.8.2018 alkaen:

2 henkilön perheessä, 4799 euroa
3 henkilön perheessä, 5410 euroa
4 henkilön perheessä, 5777 euroa
5 henkilön perheessä, 6144 euroa
6 henkilön perheessä, 6510 euroa

Lisätietoa kunnallisen varhaiskasvatuksen maksuihin liittyvistä asioista saa oman alueen asiakasmaksusihteeriltä. Lisätietoja palvelusetelin arvoon liittyvistä asioista saa yksityisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksusihteereiltä.

Tuloselvitys

Kunnallisen varhaiskasvatuksen alkaessa perheen tulee tehdä tuloselvitys hoidon aloittamiskuukauden loppuun mennessä. Yksityisen varhaiskasvatuksen alkaessa perheen tulee tehdä tuloselvitys palvelusetelin arvon määrittämiseksi viimeistään siinä vaiheessa, kun lapsi aloittaa päiväkodissa tai perhepäivähoidossa.

Tuloselvitys tehdään joko sähköisessä asiointipalvelussa tai paperilomakkeella (kunnallinen/yksityinen). Sähköisessä asiointipalvelussa voi hyväksyä korkeimman kunnallisen asiakasmaksun tai liittää tulotositteet palveluun, josta ne tallentuvat varhaiskasvatuksen asiakastietojärjestelmään. Jos perhe hyväksyy korkeimman asiakasmaksun, ei tuloselvitystä tarvitse tehdä. Yrittäjän tulee aina lähettää yrittäjän tuloselvityslomake (Kunnallinen yksityinen) liitteineen, mikäli perhe ei ole hyväksynyt korkeinta maksua. Jos perhe ei ilmoita tulojaan, peritään korkein asiakasmaksu.

Ohje tuloselvityksen liitteistä (pdf).

Tuloselvityslomake liitteineen toimitetaan

postiosoite: Jyväskylän kaupunki, Talousyksikkö/varhaiskasvatus, PL 1005, 40101 Jyväskylä
käyntiosoite: Vapaudenkatu 28, 2. krs. klo 10 - 15.

Palveluseteli yksityisen varhaiskasvatuksen palveluihin

Palveluseteli on Jyväskylän kaupungin myöntämä tuki silloin, kun perhe valitsee yksityisen varhaiskasvatuksen. Jyväskylän kaupunki myöntää palvelusetelin perheelle, mutta maksaa sen yksityisen varhaiskasvatuksen tuottajalle. Palveluntuottajan ilmoittamasta palvelun hinnasta vähennetään myönnetty palveluseteli ja perhe maksaa asiakasmaksuna palvelun hinnan ja palvelusetelin välisen erotuksen. Perhe saa tiedon palvelusetelin arvosta joko kirjeitse tai sähköisellä tiedonannolla. Päätöksessä näkyy laskennallisen kunnallisen asiakasmaksun määrä ( =omavastuuosuus).

Yksityisen varhaiskasvatuspaikkojen hinnat vaihtevat, kysy maksuista suoraan yksityisistä päiväkodista tai -perhepäivähoitajilta.

Kerhomaksut

Kerhomaksu määräytyy sovittujen kerhopäivien mukaan.

  • Kaksi kertaa viikossa kokoontuva kerho maksaa 44 €/kk
  • Kerran viikossa kokoontuva kerho maksaa 22 €/kk.
  • Perhekerhon maksu on 6 €/kerhokerta riippumatta perheen koosta.

​Kerhomaksu peritään kiinteänä kuukausimaksuna eikä poissaoloja hyvitetä. Yksityiseen kerhoon perhe voi hakea kerhon palveluseteliä.

Kerhosta voi hakea maksuvapautusta tulojen, toimeentulotuen tai harkinnanvaraisuuden perusteella (ltk §114/2014).
Kerhomaksun vapautushakemus