Aamu- ja iltapäivätoiminta Jälkkäri

Lisätietoja:

Perusopetuksen palveluohjaus
p. 014 266 0180 (ma-ti ja to klo 9.00-12.00 ja ke klo 12-15.00)
Väinönkatu 1, 4.krs, 40100 Jyväskylä 

suunnittelija Tella Vuolle-Oranen 
p. 014 266 4036
tella.vuolle-oranen(at)jkl.fi 
 

Jälkkäri on ohjattua ja monipuolista aamu- ja iltapäivätoimintaa, jota järjestetään Jyväskylässä koulujen yhteydessä. Jälkkäriin voivat osallistua 1. ja 2. luokan oppilaat sekä erityisen tuen päätöksen saaneiden 1. – 5. -luokkalaiset. Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään arkisin yli 4 tuntia pääsääntöisesti kello 12.00–17.00 välisenä aikana.

Toimintapisteitä on 41, joista 24 on opetuspalvelujen omia ja 17 eri järjestöjen, yhdistysten, seurakunnan ja yksityisen yrittäjän vetämiä. Jyväskylän kaupunki vastaa Jälkkäri-toiminnan koordinoinnista, arvioinnista ja valvonnasta.

Vaativaa erityistä tukea tarvitsevien koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan (kehitysvammaiset ja autistit) Vertti-ryhmät 

Jälkkärissä puuhaillaan yhdessä koulun jälkeen

Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea kodin ja koulun kasvatustyötä sekä lapsen tunne-elämän kehitystä ja eettistä kasvua. Jälkkäri on pienelle koululaiselle turvallinen ympäristö koulupäivän jälkeen ammattitaitoisten aikuisten kanssa. Jälkkärin iltapäivässä liikutaan, soitetaan, lauletaan ja askarrellaan sekä osallistutaan monipuolisesti harrastekerhoihin. Jälkkärin harrastekerhojen lisäksi osallistutaan koulun kerhotoimintaan. Jälkkärissä voi myös tehdä läksyt.

Jälkkäri on ohjattua toimintaa, jossa aikaa jää myös leikkiin. Toimintaa ohjaa vuosittain vahvistettu teema. Jälkkärissä lapsia kannustetaan omatoimiseen liikkumiseen. Ulkoilua ja liikkumista tarjotaan vähintään tunti jokaisena toimintapäivänä. Kaikki tekeminen on valvottua ja aikuisen tukemaa.

Välipalahetket ovat myös kasvatuksellisia tuokioita ja lapsille opetetaan ekologisuutta ja kestävää elämäntapaa. Jälkkärissä lasten ja vanhempien toiveet toiminnan suunnitteluun huomioidaan ja vanhemmat pääsevät arvioimaan toimintaa vuosittain. Jälkkärissä ja koulussa noudatetaan samoja sääntöjä.Kaiken toiminnan pohjana on lasten osallisuus toiminnassa ja osallistumisen vapaaehtoisuus.

Vapaita paikkoja voi tiedustella suoraan Jälkkäri-pisteistä. 

 

Jälkkäri-toimintaa ohjaa 1.8.2011 voimaan astuneet Opetushallituksen laatimat Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet. Perusteet on määräys, jonka mukaisesti perusopetuslain mukainen aamu- ja iltapäivätoiminta tulee järjestää.

Perusteiden mukaisen toiminnan toteutumista arvioidaan vuosittain ja seurannan tulokset julkistetaan.

 

Lisätietoja:

Perusopetuksen palveluohjaus
p. 014 266 0180 (ma-ti ja to klo 9.00-12.00 ja ke klo 12-15.00)
Väinönkatu 1, 4.krs, 40100 Jyväskylä 

suunnittelija Tella Vuolle-Oranen 
p. 014 266 4036
tella.vuolle-oranen(at)jkl.fi