Jälkkäriin hakeminen ja maksut

Jälkkäriin lukuvuodeksi 2020-2021 ilmoittaudutaan sähköisellä lomakkeella Wilma-järjestelmässä ajalla 2.-16.4.2020. Perheet saavat tiedon ja ohjetuksen ilmoittautumiskäytänteistä Wilma-viestillä. 

Ilmoittautumisajan jälkeen mukaan Jälkkäri-toimintaan ilmoittaudutaan tästä tulostettavalla lomakkeella. Lomake palautetaan siihen Jälkkäri-pisteeseen, jonka toimintaan halutaan mukaan. 

Toimintamaksut

Jos lapsi osallistuu Jälkkäri-toimintaan yli 760 tuntia lukuvuoden aikana (yli 12 päivää) on kuukausimaksu 130 euroa. Jos toimintaan osallistutaan 570 tuntia (12 päivää) on maksu 90 euroa kuukaudelta. Maksu sisältää välipalan, harrastekerhot sekä tapaturmavakuutuksen.

Irtisanomisaika on 1 kk , koskee myös toimintamaksujen muutoksia.
Irtisanomislomake (pdf) palautetaan omaan Jälkkäriin, josta saa myös lisätietoa laskuun liittyvissä asioissa.

Maksualennus tai maksusta vapauttaminen

Sivistyslautakunnan 26.5.2020 päätöksen mukaisesti Jälkkäri-toiminta on maksutonta toimeentulotukiasiakkaille sekä lastensuojelu- ja sosiaalityöntekijän lausunnon perusteella. Pienituloisten perheiden osalta toimintamaksu puolitetaan. Maksualennus tai maksusta vapauttaminen ei koske koulujen loma-aikojen toimintaa. Asiakasperheen pienituloisuuden määrittelyssä käytetään varhaiskasvatuslain mukaisia tulorajoja. Jälkkäri-maksun puolittamista voi hakea, jos perheen yhteenlasketut bruttotulot eivät ylitä perheen koon mukaisesti määriteltyjä enimmäisbruttotuloja.

Maksun puolittamiseen oikeuttavat bruttotulorajat ovat 1.8.2020 alkaen:

2 hengen perheessä tuloraja on 2136 euroa / kuukausi
3 hengen perheessä tuloraja on 2756 euroa / kuukausi
4 hengen perheessä tuloraja on 3129 euroa / kuukausi
5 hengen perheessä tuloraja on 3502 euroa / kuukausi
6 hengen perheessä tuloraja on 3874 euroa / kuukausi

Jos perheen koko on suurempi kuin 6 henkilöä, korotetaan tulorajaa 144 euroa jokaisesta alaikäisestä lapsesta.
Aamu- ja iltapäivätoiminta on perusopetuslain alaista, jonka vuoksi tulorekisteriä ei voida käyttää tulojen tarkistamiseen. Tulotiedot on toimitettava Jälkkärin maksuhuojennausta käsittelevälle asiakasmaksusihteerille.

Maksualennusta tai maksusta vapautumista haetaan erillisellä hakemuksella.

Hakemus maksualennukseen perheen tulojen perusteella (pdf)

Tuloselvityslomake, jos huoltaja on yrittäjä (pdf)

Hakemukset, tuloselvitykset liitteineen ja toimeentulotukipäätökset toimitetaan osoitteeseen:
Jyväskylän kaupunki, palveluohjausyksikkö, Väinönkatu 1, 4.krs. 40100 Jyväskylä.
Hakemuksen voi postittaa tai jättää ulko-oven vieressä olevaan postilaatikkooon.

Jos maksupäätös ei ehdi hakemuksen jättämisen kuukaudesta perittävään toimintamaksuun, hyvitetään alennus seuraavien maksujen yhteydessä. Jälkkäri-lasku lähetetään sille huoltajalle, jolle maksupäätös tehdään ja jonka luona jälkkäriläinen on kirjoilla. Laskua ei voi jakaa huoltajien kesken.

Perheellä on mahdollisuus hakea myös Jälkkäri-maksusta vapauttamista niiltä kuukausilta, joilta perhe saa toimeentulotukea. Vapautusta voidaan myöntää myös lastensuojelun tai sosiaalityöntekijän puoltavan lausunnon perusteella. Vanhemmat toimittavat tuloselvityshakemuksen palveluohjausyksikköön ja lastensuojelu/sosiaalityöntekijä toimittaa oman lausunnon erikseen.

Lisätietoja maksualennus tai maksusta vapauttamisesta:
asiakasmaksusihteeri Marja-Leena Heikkinen, palveluohjausyksikkö, puh. 014 266 8706