Hyppää pääsisältöön
Kuva
Tyttö istuu puunoksalla. Kuva Hanna-Kaisa Hämäläinen

Ajankohtaista koronaviruksen vaikutuksista perusopetuksen ja Jälkkärin järjestämiseen sekä maksuihin löytyy jatkuvasti päivittyvältä Koulujen varautuminen koronavirukseen -nettisivulta. 

Jälkkärin hakuajan jälkeen ja lukuvuoden vuoden aikana toimintaan haetaan lomakkeella, joka palautetaan siihen toimipisteeseen johon haetaan.

 

Toimintamaksut

Jos lapsi osallistuu Jälkkäri-toimintaan yli 760 tuntia lukuvuoden aikana (yli 12 päivää) on kuukausimaksu 130 euroa. Jos toimintaan osallistutaan 570 tuntia (12 päivää) on maksu 90 euroa kuukaudelta. Maksu sisältää välipalan, harrastekerhot sekä tapaturmavakuutuksen.

Irtisanomisaika on 1 kk , koskee myös toimintamaksujen muutoksia.
Irtisanomislomake (pdf) palautetaan omaan Jälkkäriin, josta saa myös lisätietoa laskuun liittyvissä asioissa.

Maksualennus tai maksusta vapauttaminen

Sivistyslautakunnan 15.6.2022 päätöksen mukaisesti Jälkkäri-toiminta on maksutonta toimeentulotukiasiakkaille sekä lastensuojelu- ja sosiaalityöntekijän lausunnon perusteella. Pienituloisten perheiden osalta toimintamaksu puolitetaan. Maksualennus tai maksusta vapauttaminen ei koske koulujen loma-aikojen toimintaa. Asiakasperheen pienituloisuuden määrittelyssä käytetään varhaiskasvatuslain mukaisia tulorajoja. Jälkkäri-maksun puolittamista voi hakea, jos perheen yhteenlasketut bruttotulot eivät ylitä perheen koon mukaisesti määriteltyjä enimmäisbruttotuloja.

Maksun puolittamiseen oikeuttavat bruttotulorajat ovat 1.8.2022 alkaen:

2 hengen perheessä tuloraja on 2913 euroa / kuukausi  (lukuvuonna 2020-2021 2798 euroa / kuukausi)
3 hengen perheessä tuloraja on 3758 euroa / kuukausi  (lukuvuonna 2020-2021 3610 euroa / kuukausi)
4 hengen perheessä tuloraja on 4267 euroa / kuukausi  (lukuvuonna 2020-2021 4099 euroa / kuukausi)
5 hengen perheessä tuloraja on 4777 euroa / kuukausi  (lukuvuonna 2020-2021 4588 euroa / kuukausi)
6 hengen perheessä tuloraja on 5284 euroa / kuukausi  (lukuvuonna 2020-2021 5075 euroa / kuukausi)

Jos perheen koko on suurempi kuin 6 henkilöä, korotetaan tulorajaa 197 euroa jokaisesta alaikäisestä lapsesta.

Aamu- ja iltapäivätoiminta on perusopetuslain alaista, jonka vuoksi tulorekisteriä ei voida käyttää tulojen tarkistamiseen. Tulotiedot on toimitettava Jälkkärin maksuhuojennusta käsittelevälle asiakasmaksusihteerille.

Maksualennusta tai maksusta vapautumista haetaan erillisellä hakemuksella.

Hakemus maksualennukseen perheen tulojen perusteella:

Tuloselvityslomake, jos huoltaja on yrittäjä:

 

Hakemukset, tuloselvitykset liitteineen ja toimeentulotukipäätökset toimitetaan osoitteeseen:
Jyväskylän kaupunki, palveluohjausyksikkö, Kilpisenkatu 1C, 40100 Jyväskylä.
 

Jos maksupäätös ei ehdi hakemuksen jättämisen kuukaudesta perittävään toimintamaksuun, hyvitetään alennus seuraavien maksujen yhteydessä. Jälkkäri-lasku lähetetään sille huoltajalle, jolle maksupäätös tehdään ja jonka luona jälkkäriläinen on kirjoilla. Laskua ei voi jakaa huoltajien kesken.

Perheellä on mahdollisuus hakea myös Jälkkäri-maksusta vapauttamista niiltä kuukausilta, joilta perhe saa toimeentulotukea. Vapautusta voidaan myöntää myös lastensuojelun tai sosiaalityöntekijän puoltavan lausunnon perusteella. Vanhemmat toimittavat tuloselvityshakemuksen palveluohjausyksikköön ja lastensuojelu/sosiaalityöntekijä toimittaa oman lausunnon erikseen.

Lisätietoja maksualennus tai maksusta vapauttamisesta:
asiakasmaksusihteeri Elina Pasanen, palveluohjausyksikkö, puh. 014 266 2768