Hyppää pääsisältöön
Kuva
Opiskelija koneiden parissa kahvilla. Kuva Tero Takalo-Eskola

Jyväskylä on maan vilkkaimpia opiskelukaupunkeja. Lähes joka kolmas vastaantulija on koululainen tai opiskelija, yhteensä heitä on 45 000. Täällä asuvat maan koulutetuimmat kolmikymppiset. Suomalaisuuden ja koulutuksen perinne on vahva: tänne on perustettu maan ensimmäinen suomenkielinen oppikoulu, maan ensimmäinen suomenkielinen kansakoulun opettajaseminaari ja maan ensimmäinen suomenkielinen tyttökoulu.

Jyväskylässä on erinomaiset mahdollisuudet jatkuvaan oppimiseen sekä itsensä kehittämiseen. Tutkintotavoitteisen koulutuksen lisäksi tarjolla on runsaasti omaehtoista, kaikille avointa koulutusta: valmentavia tai osaamista täydentäviä opintoja, yleissivistäviä opintoja sekä harrastuksellista, opiskelijan omaan mielenkiintoon perustuvaa tietojen ja taitojen kartuttamista. Tarjolla on myös avointa korkeakouluopetusta sekä erilaisia testejä ja tutkintoja, joista voi olla hyötyä opinnoissa ja työelämässä. 

Vapaan sivistystyön koulutusta Jyväskylässä järjestävät Jyväskylän kansalaisopisto, Jyvälän kansalaisopisto, Jyväskylän kesäyliopisto, Jyväskylän kristillinen opisto sekä Korpilahdella sijaitseva Alkio-opisto. Lisäksi erilaiset Jyvässeudulla toimivat yhdistykset ja järjestöt järjestävät kursseja ja muita opintomahdollisuuksia.  

Lisäksi järjestetään lisäksi esimerkiksi aikuisten perusopetusta, maahanmuuttajille suunnattua kielikoulutusta ja -tutkintoja, lukio-opintoja, ammatillista lisäkoulutusta ja taiteen perusopetusta. Jyväskylän kristillinen opisto ja Alkio-opisto järjestävät myös oppivelvollisille suunnattua vapaan sivistystyön koulutusta mahdollisuutena suorittaa oppivelvollisuutta. 

Opiskelu vaihtelee iltaopiskelusta kokopäiväisiin lyhyt- ja pitkäkestoisiin kursseihin, etäopiskeluun tai intensiivikursseihin. Opiskelu voi olla maksullista tai maksutonta esim. kohderyhmästä ja sisällöstä riippuen. 

Jyväskylän kansalaisopisto 
on osa Jyväskylän kaupungin kulttuuri- ja liikuntapalveluja. Kansalaisopisto tarjoaa monipuolisesti yleissivistävää koulutusta ja kursseja kaikenikäisille. Opisto on tarkoitettu ensisijaisesti 16 vuotta täyttäneille, mutta muodollista ala- tai yläikärajaa ei ole. Opistossa voivat opiskella kaikki peruskoulutuksesta ja kotipaikkakunnasta riippumatta. 

Jyväskylän kesäyliopisto
on Jyväskylän kesäyliopistoyhdistys ry:n ylläpitämä vapaan sivistystyön koulutustoimintaa toteuttava oppilaitos ja osa yliopistoyhteisöä. Kesäyliopiston koulutukset ovat pääsääntöisesti avoimia kaikille iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta ja opetus järjestetään huomioiden erilaisissa elämäntilanteissa elävien ihmisten opiskelumahdollisuudet. Koulutukset täydentävät ja monipuolistavat Keski-Suomen alueen muuta koulutustarjontaa ja mahdollistavat elinikäisen oppimisen. 

Jyvälän kansalaisopisto  
on Jyvälän Setlementti ry:n ylläpitämä yksityinen opisto, joka toteuttaa toiminnassaan vapaan sivistystyön tehtäviä sekä kansainvälisen setlementtiliikkeen arvoja. Jyvälän kansalaisopiston kurssitarjonta rakennetaan asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaan. Se tarjoaa kaikenikäisille eri aihealueiden opetusta mm. kehon ja mielen hyvinvoinnista tietoja ja taitoja vahvistaviin kursseihin.  

Alkio-opisto 
on Alkio-opiston kannatusyhdistys ry:n ylläpitämä kansanopisto Jyväskylän Korpilahdella. Tarjolla on mm. Suomen laajin valikoima avoimia yliopisto- ja amk-opintoja, polku- ja väyläopintoja, lukiokursseja, vapaan sivistystyön linjoja (myös oppivelvollisille) kuudelta eri koulutusalalta: Kasvatus ja psykologia, Historia, kielet ja viestintä, Hyvinvointi ja luonnontieteet, Yhteiskunta, talous ja oikeus, Luovat alat ja tekniikka sekä Monialaiset opinnot. Opiskella voi joustavasti koko lukuvuoden, puolen vuoden mittaisilla opintolinjoilla tai lyhytkursseilla.  

Jyväskylän kristillinen opisto
on Jyväskylän Kuokkalassa sijaitseva kansanopisto, jota ylläpitää Jyväskylän kristillisen opiston säätiö. Opisto järjestää vapaan sivistystyön koulutusta (myös oppivelvollisille), ammatillista koulutusta, aikuisten perusopetusta, tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta (TUVA) sekä vuosittain vaihtuvan tarjonnan lyhytkursseja. Koulutuksessa painottuvat kasvatukselliset aineet, taito- ja taideaineet, tieto- ja viestintätekniikka sekä seurakunnallista ja yhteiskunnallista työtä tukevat opinnot. 

Jyväskylän yliopiston Avoin yliopisto
tarjoaa yliopisto-opintoja kaikista Jyväskylän yliopiston tiedekunnista. Opinnot eivät edellytä tiettyä pohjakoulutusta tai ikää. Opiskella voi omien tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan, intensiivisesti tai työn ohella. Opinnot tutustuttavat akateemiseen opiskeluun ja eri tieteenaloihin. Avoimessa yliopistossa voi täydentää osaamista, hankkia pätevyyden tai suunnata kokonaan uudelle uralle esim. avoimen väylän kautta.  

Jyväskylän ammattikorkeakoulun Avoin ammattikorkeakoulu
tarjoaa ammattikorkeakouluopintoihin kuuluvia opintojaksoja, mutta ei koko tutkintoa. Avoimessa voi opiskella iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Opinnot soveltuvat esimerkiksi työelämässä tarvittavan osaamisen kehittämiseen tai poluksi ammattikorkeakouluopintoihin tai ylempiin ammattikorkeakouluopintoihin.  

Tutustu myös 

Taiteen perusopetus 

Aikuisten perusopetus 

Opiskelu Jyväskylän aikuislukiossa 

Opiskelu työttömänä 

Töihin oppisopimuksella 

Maahanmuuttaneille