Hyppää pääsisältöön
Kuva
Lapsi taiteen perusopetuksessa. Kuva Ilpo Vuorela
Pääsisältö

Jyväskylässä taiteen perusopetusta on tällä hetkellä saatavana seitsemällä eri taiteen alalla: arkkitehtuurissa, kuvataiteessa, käsityössä, musiikissa, sanataiteessa, tanssitaiteessa ja teatteritaiteessa.

Tarkemmat tiedot mm. oppilaitosten tarjoamasta opetuksesta, hakuajoista ja lukukausimaksuista löytyvät niiden kotisivuilta.

Taiteen perusopetuksen oppilaitokset järjestävät säännöllisen opetuksensa lisäksi myös kurssitoimintaa (katso Nuorten Jyväskylä).

Jyväskylän taiteen perusopetuksen oppilaitokset taiteenaloittain

Arkkitehtuuriopetuksessa oppilaille annetaan valmiuksia ilmaista itseään ja kehittää omaa ympäristösuhdettaan.

Kuvataiteen perusopetuksen oppilaille annetaan valmiuksia ilmaista ajatuksiaan ja tunteitaan kuvallisesti.

Käsityö on taidekasvatuksen osa-alueena luovaan ongelmanratkaisuun perustuvaa toimintaa, jossa aineksena voi olla mikä tahansa käsityölliseen toimintaan soveltuva materiaali.

Musiikin perusopetuksen päämääränä on kouluttaa monipuolisin taidoin ja tiedoin varustettuja henkilöitä, joilla on valmiuksia musiikin omakohtaiseen harrastamiseen.

Sanataidekoulussa monimuotoisten tekstien kirjoittamisen ja lukemisen harrastajat voivat kohdata toisensa, jakaa taiteen tekemisen iloja ja haasteita sekä kasvaa yksilöinä ja ryhmän jäseninä.

Tanssin perusopetuksella pyritään saamaan oppilas ymmärtämään ja kokemaan tanssi monipuolisena taiteenalana.

Teatteritaiteen perusopetus on elämyksellistä oppimista, jonka tavoite on antaa monipuolinen näkemys teatterista taidelajina.

Taiteen perusopetus on koulun ulkopuolista taideopetusta. Se on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteenalojen opetusta, joka samalla antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.

Opiskelun voi yleensä aloittaa 3-4 -vuotiaana. Opinnot eivät pääsääntöisesti edellytä erityslahjakkuutta ko. taiteen alalla.

Asiasanat:  
taiteen perusopetus
harrastus