Hyppää pääsisältöön
Pääsisältö

Hyvän lapsuuden rakentaminen ja tukeminen lasten luonnollisissa kehitysyhteisöissä ja niiden keskeisissä kasvatuskumppanuuksissa ovat lasten ja perheiden sekä lastensuojelun palvelurakenteen muutoksen tavoitteena. Lisäksi on tavoitteena, että lapset ja perheet kohdataan kokonaisvaltaisesti ja kunnan järjestämisvastuulla olevia palveluja johdetaan suunnitelmallisesti yhtenä kokonaisuutena.

Toimijoiden välisen yhteistyön ja vuorovaikutuksen parantaminen systemaattisesti, jotta resursseja ei tuhlattaisi ja perheet tulisivat autetuiksi. Kehittämistyössä asiakkaiden osallisuus on ensiarvoisen tärkeää, koska juuri näissä palveluissa on eityisen merkityksellistä vastata asiakkaan palvelutarpeeseen juuri oikealla tavalla.

Suunnitelmallisella toimintamallilla lisätään lastensuojelun ennaltaehkäisevien palveluiden vaikuttavuutta ja siirretään painopistettä korjaavasta työstä ennaltaehkäisevään. Yhteisiä peruspalveluja tulee kehittää siten, että yhä harvempi perheistä ohjautuisi lastensuojelun asiakkaiksi. Peruspalveluilla tulee olla käytössään tehostettua tukea ja erilaisia konsultaatiorakenteita, jotta perheiden palvelutarpeeseen vastataan kokonaisvaltaisesti ja heidän omassa toimintaympäristössään oikea-aikaisesti sekä ohjata heidä sopiviin palveluihin riittävän ajoissa.

STM:n Kärkihanke 3 Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman hakukonsortio-info

Sokos hotelli Alexandrassa järjestettiin 5.10.2016 keskustelutilaisuus yrityksille, palveluntuottajille, järjestöille, seurakunnilleja muille toimijoille, jotka ovat kiinnostuneita yhteistyöstä ja olemaan mukana Keski-Suomen hakukonsortiossa.

Hakukonsortio-infossa kerrottiin lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmasta, Keski-Suomen hankehakemuksen painopisteistä sekä hakemuksen valmistelun etenemisestä. Hankehakemus tulee jättää 4.11.2016 mennessä. Lapsi- ja perhepalveluita uuristetaan valtakunnallisella muutosohjelmalla ja Keski-Suomessa valmistellaan maakunnallista, monitoimijaista hanketta, jonka tavoitteena on lapsi- ja perhelähtöiset, yhteensovitetut, oikea-aikaiset ja tarpeenmukaiset palvelut.

 • Hakujulistus ja muut valtionavustuksiin liittyvä aineisto.
 • Petri Oinonen: Hakukonsortio-info materiaali (pdf)

Kärkihanke 3 hankehakemuksen valmistelu

Työryhmän kokous 17.10.2016
Työryhmän kokous 12.10.2016
Työryhmän kokous 12.9.2016
Työryhmän kokous 19.8.2016
Työryhmän kokous 20.6.2016

Työryhmän kokoukset

Työryhmän kokous 4.10.2016
 • Muistio (pdf)
 • Petri Oinonen: Lasten, nuorten ja perheiden työryhmän materiaali (pdf)
Työryhmän kokous 19.4.2016
 • Muistio (pdf)
 • SOS-Lapsikylä: Korjaavista palveluista perheiden hyvinvoinnin tukemiseen - huomioiden inhimillisyys ja kustannustehokkuus (pdf)
 • Petri Oinonen: Keski-Suomen lasten, nuorten ja perheiden työryhmä (pdf)
Työryhmän kokous 16.2.2016
 • Muistio (pdf)
 • Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (pdf)
 • Keski-Suomen SOTE 2020 -hanke: Lapset, nuoret ja perheet (pdf)
 • PILOTTI 1 - vaihe 1: Lasten ja nuorten hyvinvointiryhmät Keski-Suomessa (pdf)
 • PILOTTI 1 - vaihe 2: Muutosvalmennusprosessi (pdf)
 • PILOTTI 2 - Erityispalvelumalli (pdf)
 • Ryhmätyöskentely (pdf)
Työryhmän kokous 8.12.2015
 • Muistio (pdf)
 • Valtio, itsehallintoalueet ja kunnat (pdf)
 • STM:n kärkihanke 3: Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (pdf)
 • Lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelma: Matalan kynnyksen perhekeskukset (pdf)
 • Keski-Suomi: Ratkaisumalleja (pdf)
Työryhmän kokous 7.10.2015
Työryhmän kokous 10.3.2015
 • Muistio (pdf)
 • Sote-uudistus: Valtakunnalliset ja lainsäädäntöön perustuvat kriteerit (pdf)
 • Johdatus päivän teemaan: Lapset ja perheet tilastoina (pdf)
 • Työpajatyöskentely: Missio, visio ja strategia (pdf)
Työryhmän kokous 11.2.2015
 • Muistio (pdf)
 • Sote-uudistus: Valtakunnalliset kriteerit (pdf)
 • Keski-Suomen SOTE 2020 -hanke: Paikalliset ja alueesta lähtevät kriteerit (pdf)

Lasten, nuorten ja perheiden erityispalvelumalli työryhmä

Työryhmän kokous 29.8.2016
 • Muistio (pdf)
 • Petri Oinonen: Kokouksen materiaalit (pdf)
 • Päivi Koikkalainen: Asiakashyöty uusien toimintamallien perustana (pdf)
Työryhmän kokous 27.5.2016
 • Muistio (pdf)
 • Kokousmateriaali (pdf)
Työryhmän kokous 17.3.2016
 • Muistio (pdf)
 • Työryhmän ohjelma ja diat (pdf)
Työryhmän kokous 22.1.2016
 • Muistio (pdf)
 • Työryhmän ohjelma ja diat (pdf)
Työryhmän kokous 10.11.2015
 • Muistio (pdf)
 • Kokouksen ohjelma ja diat (pdf)
Työryhmän kokous 11.9.2015
Muuta aineistoa
Esitteitä ja raportteja
 • Raportti prosessista ja tuloksista: Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmassa 9.8.2016. Nuorten hyvinvointi koulussa
 • Lasten ja nuorten käyttöön muokattu hankesuunnitelma (pdf)
 • LAPE yleisesite (pdf)
 • LAPE - faktoja lyhyesti suomeksi (pdf)
 • LAPE - faktoja lyhyesti ruotsiksi (pdf)
 • LAPE - faktoja lyhyesti englanniksi (pdf)

Lapset, perheet ja lastensuojelu prosessista vastaa hankkeessamme Petri Oinonen, p. 050-412 4028

 

Asiasanat:  
sote2020