Hyppää pääsisältöön
Pääsisältö

Mitä on työpajatoiminta?

Työpajatoiminta on tavoitteellista toimintaa, jolla vahvistetaan omaa arjenhallintaa, hyvinvointia ja toimintakykyä sekä saadaan tukea jatkopolun löytämiseen koulutuksessa tai työelämässä. Voit myös kokeilla ammattialaa, kasvattaa osaamistasi ja vahvistaa työelämä- ja työyhteisötaitojasi.

Työpaja voi myös toimia vaihtoehtoisena oppimisympäristönä tutkinnon tai tutkinnonosan suorittamisessa. Työpajan yhteisö tarjoaa osallisuuden kokemuksia sekä vahvistaa sosiaalisia taitojasi ja kykyäsi toimia ryhmässä.

Jyväskylän kaupungin nuorten työpajatoiminnan yhteyteen kuuluvat

 • Nuorten taidetyöpaja
 • Etsivän nuorisotyön Akku-ryhmä
 • Toisen asteen Vivo-valmennus (Gradia)
 • Perusopetuksen Oppipaja ja Ysiplus-paja
 • Kehittämishankkeita

Mikä on Nuorten taidetyöpaja?

Nuorten taidetyöpaja tarjoaa kokonaisvaltaista ryhmä- ja yksilövalmennusta 15–29-vuotiaille jyväskyläläisille nuorille. Valmennuksen tavoitteena on työ- ja opiskeluvalmiuksien sekä elämänhallintataitojen paraneminen. Valmennus työpajalla tähtää tulevaisuuteen. Valmennuksen tavoitteet luodaan yhdessä valmentautujan kanssa työpajajakson alussa ja niitä päivitetään valmennuksen aikana.

Jyväskylän kaupungin Nuorten taidetyöpajalla nuoret voivat olla työkokeilusopimuksella, kuntouttavan työtoiminnan sopimuksella (hyvinvointialue), omalla pajasopimuksella tai oppilaitoksen kanssa tehdyllä opinnollistamisen sopimuksella.

Arjentaitopajoilla vahvistetaan nuorten elämänhallintaa ja sosiaalisia taitoja. Työelämäpajoilla opitaan pajan aihealueen ammatillisia taitoja. Pajat ja niiden hakuajat löytyvät sivulta Nuorten taidetyöpajat.

Nuorten taidetyöpajalla työskennellään yhteisöllisessä, myönteisessä ja turvallisessa ympäristössä. Toiminnallisuus on Nuorten taidetyöpajan toiminnan keskiössä. Toiminnallisuus tarkoittaa muun muassa

 • ryhmässä työskentelyä
 • kädentaitoja
 • kuvallista ilmaisua
 • luontoelämyksiä
 • musiikkitoimintaa
 • pelitoimintaa
 • yhdessä liikkumista
 • ammatillista työskentelyä

Työpaja tarjoaa mahdollisuuden onnistumisen kokemuksiin – jos onnistuin täällä, voin onnistua muuallakin!

Asiasanat:  
nuorten taidetyöpaja