Vapaaehtoistoiminta liikuntapalveluissa

Liikuntaluotsikoulutus 5.9.2019

Liikuntaluotsikoulutus torstaina 5.9. klo 16.30-20.30 Kansalaistoiminnankeskus Matarassa. (osoite Matarankatu 6)

Lisätiedot ja ilmoittautuminen erityisliikunnanohjaaja Tiina Kurittu, tiina.kurittu@jkl.fi tai p. 014 266 3144.

Liikunnan vertaisohjaajakoulutus 18.9.2019

Liikunnan vertaisohjaajakoulutus keskiviikkona 18.9. klo 13.00 alkaen Vaajakosken uimahalli Wellamossa. (osoite Savonmäentie 7).

Lisätiedot ja ilmoittautuminen erityisliikunnanohjaaja Tiina Kurittu, tiina.kurittu@jkl.fi tai p. 014 266 3144.

Lisätietoja

Tiina Kurittu, Erityisliikunnanohjaaja
p. 014 266 3144, tiina.kurittu[a]jkl.fi

Jyväskylän liikuntapalvelut tarjoaa mahdollisuuden vapaaehtoistoiminnasta ja liikunnasta kiinnostuneille tulla mukaan liikuntapalveluihin joko vertaisohjaajaksi tai liikuntaluotsiksi. Vertaisohjaaja on vapaaehtoinen, joka ohjaa ryhmäliikuntaa koko kauden ajan. Liikuntaluotsit ovat myös vapaaehtoisia, jotka tukevat ja kannustavat ihmisiä, jotka tarvitsevat apua liikunnan aloittamiseen. Liikuntapalvelujen, kuten kaiken muunkin vapaaehtoistoiminnan perustana on vapaaehtoisesta, vertaisohjaajasta tai liikuntaluotsista itsestään lähtevä halu, into ja motivaatio.

Vertaisohjattujen liikuntaryhmien toiminta perustuu mukavaan yhdessä liikkumiseen, missä ryhmään osallistuvilla on yhdistäviä tekijöitä, kuten ikä tai asuinalue. Ryhmien ohjaajina toimivat liikunnasta ja vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneet aktiiviset henkilöt. Vertaisohjaajilta ei vaadita liikunta-alan koulutusta, vaan riittää että on kiinnostunut liikunnallisten ryhmien ohjaamisesta ja on halu sitoutua toimintaan.Vertaisohjaajana tarjoat muille samassa elämäntilanteessa oleville harrastusmahdollisuuden, saat mahdollisuuden oman terveyden ylläpitämiseen sekä pääset liikkumaan itsellesi mieluisalla tavalla. Toimit samassa elämäntilanteessa oleville hyvänä esimerkkinä ja tukena liikunnan harrastamisessa. Vertaisohjaajana sinulla on myös jatkuva mahdollisuus uuden oppimiseen koulutusten ja perehdytysten kautta. 

Liikuntaluotsit ovat vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneita henkilöitä, jotka haluavat antaa oman aikansa ja panoksensa toisten ihmisten liikuttamiseen ja sitä kautta heidän hyvinvointinsa tukemiseen. Liikuntaluotsit toimivat omien aikataulujensa mukaisesti ja voivat valita itselleen mieluisimman tavan luotsaamiseen. Heillä on mahdollisuus luotsata yksittäisiä henkilöitä satunnaisesti mahdollisuuksien mukaan tai toimia vain yhden tietyn henkilön luotsina. Lisäksi luotsit voivat liikuttaa halutessaan kokonaisia ryhmiä sekä olla mukana erilaisissa tapatumissa ja tempauksissa.

Lisätietoja

Tiina Kurittu, Erityisliikunnanohjaaja
p. 014 266 3144, tiina.kurittu[a]jkl.fi