Sanataidekoulu

Ajankohtaista

Ilmoittautuminen lukuvuodelle 2021–2022 1.4.-15.5.2021

Kurkista sanataidekoulun Peda.net sivuille!

Lisätietoja

Pirjo Linna 
opistosihteeri
p. 014 266 4079
pirjo.linna[at]jyvaskyla.fi

Opetuksen suunnittelu

Pia Niskanen 
sanataiteen opettaja
p. 014 266 4084 
pia.niskanen[at]jyvaskyla.fi

Sanataidekoulu on olemassa, jotta monimuotoisten tekstien kirjoittamisen ja lukemisen harrastajat voivat kohdata toisensa, jakaa taiteen tekemisen iloja ja haasteita sekä kasvaa yksilöinä ja ryhmän jäseninä. Sanataiteen opetuksessa painotamme oman äänen ja kirjoittamistyylin vahvistamista sekä lukemisen elämyksellisyyttä. Sanataidekoulussa annamme tekstien yllättää meidät ja heittäydymme luovien hetkien vietäviksi. Opetus tukee jokaisen omaa sanataiteilijana kehittymisen polkua. Opettelemme hiomaan teksteistä timantteja myös julkaisua varten. ​

Sanataide on monimuotoista eli puhuttua, kirjoitettua, visuaalista, audiovisuaalista tai digitaalista tekstiä. Sanataide mahdollistaa sen, mitä ei vielä ole, muokkaa sitä, mitä jo on ja täydentää sitä, mitä on aiemmin ollut.

Opiskeluvaiheet

Sananmaistajat (6–12kk)

Vauvasanataiteessa iloitsemme kielen äänteistä ja rytmistä. Tutustumme loruihin, runoihin ja pieniin tarinoihin vauvaa hellitellen ja aisteja aktivoiden. Kiireetön yhdessäolo tukee vauvan ja vanhemman välistä vuorovaikutusta.

Sananmetsästäjät (1–3-vuotiaat)

Taaperosanataiteessa lähdemme tutkimusmatkalle kieleen ja mielikuvitukseen. Tutkimme ja nimeämme asioita ja ilmiöitä. Leikimme, kuvittelemme, loruttelemme ja kerromme yhdessä tarinoita. Tutustumme lastenkirjoihin elämyksellisesti. Lapsi osallistuu ryhmään yhdessä aikuisen kanssa.

Sananmuotoilijat (4–6-vuotiaat)

Leikki-ikäisten sanataideryhmässä vahvistamme lapsen luovuuden ja ilmaisun iloa. Rohkaistumme omien tarinoiden ja mielipiteiden kertomiseen, tutustumme monitaiteisesti lastenkirjallisuuteen sekä harjoittelemme ryhmässä toimimisen taitoja.

Sananlumoojat (7–8-vuotiaat)

Lumoudumme mielikuvituksen voimasta ja oman arjen tarinoista. Etsimme ja keksimme itselle tärkeää kerrottavaa. Tutustumme kirjoihin ja eläydymme lukemaamme leikin, kuvan ja draaman keinoin. Rohkaistumme kirjoittamaan. Arvostamme ja pidämme tärkeinä sekä omia että kavereiden kertomuksia.

Tarinatiikerit (9–10-vuotiaat)

Samoilemme tekstien viidakossa ja hupsuttelemme sanoilla. Pyydystämme  tarinoiden aiheita aistihavaintojen avulla. Keksimme asioita, joita ei vielä ole olemassa.  Kirjoitamme, kuvitamme, kerromme ja äänitämme omia tekstejä. Esittelemme kivoja kirjoja. Ylläpidämme lukemisen iloa ja elämyksellisyyttä. Unelmoimme sanataideunelmia ja vahvistamme ryhmän yhteenkuuluvuutta yhteisiä tarinoita kertomalla.

Tekstitaikurit (11–12-vuotiaat)

Heittäydymme sanataiteen ja oman ryhmän tarinoiden vietäviksi. Sanoitamme omia kokemuksia, tunteita ja näkemyksiä sekä taiomme niitä teksteiksi.  Luomme kuviteltuja todellisuuksia ja kokeilemme uteliaasti tarinoiden, runojen, näytelmien ja monitaiteisten tekstien kirjoittamista. Vahvistamme omaa tapaamme kirjoittaa.

Löydämme innostavaa luettavaa ja muodostamme omia mielipiteitä kirjoista. Opimme antamaan palautetta ja muokkaamaan tekstejä itselle mieleisiksi. Jaamme omaa osaamistamme ja kannustamme kavereita.

Kirjoittajaryhmä Must(e) (13–18-vuotiaat)

Tule mukaan kirjoittamaan itsellesi tärkeistä aiheista. Harjoittelemme sanataiteen eri lajeja ja tyylejä. Kirjoitamme tavoitteellisesti, jaamme pitkäjänteiseen kirjoittamiseen liittyviä tunteita ja hiomme teksteistä timantteja. Huomaamme myös, että välillä on hyvä heittäytyä hetken vietäväksi, kirjoittaa ilman tavoitteita ja ennakko-odotuksia. Annamme tekstien yllättää meidät!

Luemme ja keskustelemme lukemastamme. Tutkimme omaa kirjoittamisen tapaa ja vahvistamme omaa ääntämme. Etsimme omille teksteille sopivia julkaisukanavia.

Luomme yhdessä ainutlaatuisen kirjoittajien yhteisön, jossa opimme arvostamaan omaa ja toisten erityisyyttä.

Lukukausimaksut

  • 35 € / 10 t
  • 40 € / 40 t
  • 60 € / 60 t
  • 80 € / 100 t

Jyväskylän kansalaisopisto myöntää opiston taiteen perusopetuksen oppilaille 20 € sisaralennuksen korkeimmasta lukukausimaksusta. Lukukausimaksut laskutetaan syksyllä ja keväällä.

Opiskelupaikat

  • Jyväskylän keskusta
  • Keljonkangas
  • Mannila
  • Vaajakoski