Hyppää pääsisältöön
Kuva
Jyväskylän yleiskaavan 2050 ilme verkkosivuille. Kuva Sarita Nordstrand
Pääsisältö

Yleiskaava määrittää kaupungin kehitystä sekä ohjaa muutosta seuraavien vuosikymmenien päähän. Se ohjaa tulevaa maankäyttöä ja liikenneratkaisuja koko kaupungin alueelle. Ratkaistavana on, mihin uudet asunnot, työpaikat ja palvelut sijoittuvat sekä millaista liikkumista maankäytöllä tuetaan. Ja miten kasvua ja muutosta ohjataan kestävän, luonnon monimuotoisuuden turvaavan Jyväskylän suuntaan. 

Jyväskylän kaupunginvaltuusto päätti käynnistää Jyväskylän yleiskaava 2050:n laatimisen joulukuussa 2023. Työn on tarkoitus uudistaa Jyväskylän kaupungin voimassa olevaa strategista yleiskaavaa sekä päivittää sitä vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin. 

Tutustu yleiskaavan valmisteluun, aineistoihin ja osallistumistapoihin 

Jyväskylän yleiskaava 2050:n tavoitteet 

Jyväskylän yleiskaava 2050:n tavoitteet perustuvat maankäyttö- ja rakennuslakiin, Jyväskylän kaupunkistrategiaan ja sitä toteuttaviin ohjelmiin sekä yleiskaavoituksen alkuvaiheessa toteutettuun vuorovaikutukseen. Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi tavoitteet 23.4.2024 yleiskaavan jatkovalmistelun lähtökohdiksi. 

Yleiskaavan päätavoitteet kuvaavat, mitä asioita Jyväskylän yleiskaava 2050:n laadinnassa painotetaan ja joiden toteutumiseen yleiskaavaratkaisussa tullaan kiinnittämään erityistä huomiota. Päätavoitteena on luoda edellytykset kaupungin kestävälle kasvulle ja asukkaiden sujuvalle arjelle. Yleiskaavan yksityiskohtaisemmat tavoitteet on esitetty neljässä kokonaisuudessa, jotka ovat resurssiviisas yhdyskuntarakenne, fiksu ja kestävä liikkuminen, vihreä ja sininen ympäristö sekä monipuoliset mahdollisuudet elinkeinoille. Yleiskaavan tavoitteet on esitetty tarkemmin tavoiteraportissa.

Selvitykset ja vaikutusten arviointi ohjaavat yleiskaavan sisältöjä

Yleiskaavan laatimista varten tarvitaan selvityksiä eri teemoista. Selvitysten avulla vastaamme esimerkiksi kysymyksiin, miten kaavaratkaisu vaikuttaa ihmisiin, ympäristöön tai ilmastoon tai tukeeko kaava Jyväskylän kasvua ja kestävää yhteiskuntaa.

Vaikutusten arviointi on osa yleiskaavan laatimista ja teemme sitä jatkuvasti suunnittelun rinnalla. Tarvittaessa laadimme erillisiä selvityksiä merkittävistä vaikutuksista. Vaikutuksia arvioimalla

  • teemme näkyväksi kaavan seurauksia, jotta asukkaat ja muut tahot voivat ottaa kantaa yleiskaavan ratkaisuun
  • tunnistamme, toteutuvatko kaavan tavoitteet
  • helpotamme valintoja erilaisten kaavaratkaisujen välillä.
     

Yleiskaavan laatiminen etenee vaiheittain

Uuden yleiskaavan laatiminen on aloitettu loppuvuodesta 2023. Yleiskaavatyö etenee vaiheittain ja sen on tarkoitus valmistua vuonna 2026.

Voit tutustua yleiskaavan eri vaiheisiin alla. Kunkin vaiheen kohdalta löydät myös siihen liittyvät aineistot.

Haitari

Alasivu

Ajankohtaista

Haluatko tietoja kaavan etenemisestä sähköpostiisi? Liity postituslistalle:
Jyväskylän yleiskaavan 2050 postituslistalle liittyminen

23.4.2024
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi Jyväskylän yleiskaava 2050:n tavoitteet 23.4.2024 jatkovalmistelun lähtökohdiksi. 

15.3.2024 
Jyväskylän yleiskaava 2050:n tavoitekyselyn tulokset julkaistaan.  

 24.1.2024 
Jyväskylän yleiskaava 2050:n aloitustilaisuus pääkirjaston Unonsalissa

 

Yhteystiedot

Jouni Mäkäräinen 
yleiskaavasuunnittelija
p. 040 186 5093, jouni.makarainen(at)jyvaskyla.fi
 
Mervi Vallinkoski
yleiskaavapäällikkö
p. 050 584 8822, mervi.vallinkoski(at)jyvaskyla.fi