15.10.2018 Työnohjaus ja luottamuksellinen keskustelu auttavat jaksamaan työssä

Jotta voi auttaa muita, on pidettävä aina ensisijaisesti huolta itsestään ja omasta hyvinvoinnistaan.

Sosiaalialalla työn kuormittavuus nousee aika ajoin otsikoihin muun muassa isojen asiakasmäärien takia. Halusin kirjoittaa tästä koska koen sen tärkeänä työni kannalta. Työnohjaus tukee työntekijöitä löytämään omia voimavaroja sekä kehittämään omaa työtään. Lisäksi sen avulla pääsee reflektoimaan työtä  ja herättämiä tunteita.

Kotoutumispalveluiden sosiaaliohjaajilla on tällä hetkellä säännöllinen ryhmätyönohjaus. Meillä on ollut vuosia sama työnohjaaja, joka tuntee työmme sisällön omakohtaisesti. Tämä on todella tärkeää ohjattaville. Pääsemme puhumaan suoraan asioista, eikä aika mene työn selittämiseen.

Työnohjaus on muodostunut meille paikaksi, johon on hyvä mennä. Työnohjauksessa saa sanoa mitä vain. On ollut mukava huomata luottamuksellinen henki vertaisten kesken. Se on syntynyt, vaikka ihmiset ovat tulleet eri aikoina mukaan ryhmään. Vanhat konkarit ja uudet työhön perehtyjät saavat yhtä lailla suunvuoron ja ihmettelevät ja jakavat samoja olotiloja työnsä äärellä. 

Luonnolla on palauttava vaikutus

Kesäaikaan työnohjauskertamme pidettiin usein ulkona luontopolulla. Se toi uusia elementtejä keskusteluun. Puheissa nousi esiin luonnon palauttava ja rauhoittava vaikutus. 

Työnohjauksessa nousee välillä esiin asiakkaiden inhimillisyyden lisäksi ohjaajien omat tilanteet. Samalla tavalla kun murehdimme asiakkaiden traagisia taustoja voi sosiaaliohjaajaakin kohdata elämänkriisi. Jotta voi auttaa muita, on pidettävä aina ensisijaisesti huolta itsestään ja omasta hyvinvoinnistaan.

Sosiaaliohjaustyön hektisyys ja ajoittainen kuormittavuus vaatii vastapainoksi hiljentymistä oman itsen äärelle. Työntekijän vastuulla ja roolilla asiakkaidemme kotoutumista tukiessamme on rajat. Niistä pidämme itse huolta, yhdessä keskustelemalla.

Sosiaaliohjaaja Tanja