Hyppää pääsisältöön
Kuva
Tekoälyllä luotu kuvituskuva, joka yhdistää maankäytön suunnittelussa käytettäviä kaavoja, matemaattisia kaavoja ja vaatetuksessa käytettyjä kaavoja. Kuva Eevi Koskela. Kuva Eevi Koskela
Olipa kyse sitten yksilön pukeutumisen suunnittelusta tai koko kaupungin kehittämisestä, kaavat toimivat oppaina, jotka mahdollistavat harkitun ja tyylikkään lopputuloksen.
Kuva
Tekoälyllä luotu kuvituskuva, joka yhdistää maankäytön suunnittelussa käytettäviä kaavoja, matemaattisia kaavoja ja vaatetuksessa käytettyjä kaavoja. Kuva Eevi Koskela

Suomen kielen sanaa kaava käytetään tavattoman monenlaisissa yhteyksissä. Tuttuja ovat sen tieteelliset merkitykset muun muassa matematiikasta, kemiasta ja fysiikasta. Omat kaavansa löytyy myös taiteista kuten musiikista ja kirjallisuudesta. Lisäksi kaavaa käytetään kuvainnollisemmin ilmaisemaan vakiintuneita toimintatapoja; meille myydään menestyksen kaavaa tai opettelemme pois puhumattomuuden kaavasta. 

Monet - kuten minä - mieltävät kaavan ompelukaavaksi, jonka mukaan kankaat leikataan ja vaatteet ommellaan kasaan. Joillekin kaava kuitenkin yhdistyy ensisijaisesti kaupunkisuunnitteluun. Heille se tarkoittaa karttaa tai suunnitelmaa, joka määrittelee, miten kaupungin tai alueen tulee rakentua ja kehittyä.

Olin ollut tietoinen myös tämmöisistä kaavoista, mutta vasta viimeiset kuukaudet Jyväskylän kaupungin yhdyskuntasuunnittelussa ovat tehneet niiden tuottamisen, sisällön ja tarkoituksen minulle tutuiksi. Olen huomannut, että kaupunkisuunnittelun kaavat ovat oikeastaan melko samanlaisia kuin ompelukaavatkin.

Ilmeinen yhteys näiden kahden kaavalajin välillä on niiltä vaadittu tarkkuus ja harkittu suunnittelu. Molempien kaavojen on oltava täsmällisiä, jotta vaatteiden saumat tai kaupungin tiet osuvat yhteen. Niiden suunnittelun tulee olla harmonista, jotta taskuja ei ommella umpeen ja päiväkotiin pääsee turvallisesti kävellen. Lisäksi molemmissa tarvitaan luovuutta: vaatteen tulee korostaa sen pitäjän parhaita puolia ja kaupungin suunnittelijan on otettava huomioon alueen ainutlaatuisuus ja sen asukkaiden tarpeet.

Sekasorrosta järjestykseen

Kaupungin kaavoituksessa on kaksi tasoa: asemakaavoitus ja yleiskaavoitus. Asiaan perehtymättömälle nämä nimet eivät välttämättä ole kovin havainnollisia. Viittaako sana asema sijaintiin vai kenties arvoon? Onko yleiskaava kaikille sopiva yhden koon kaava? 

Ompelijana olen rinnastanut mielessäni asemakaavan ompelukaavaan ja yleiskaavan koko puvuston suunnitteluun. Asemakaava on kuin hääpuvun kaava: se kohdistuu yksittäiseen kohteeseen kuten tonttiin tai kortteliin samoin kuin hääpuku elämän erityiseen päivään. Yleiskaava sen sijaan määrittelee suurempaa kokonaisuutta vähemmän yksityiskohtaisesti. Hääpuvun sijaan suunnitellaan koko vaatekaapin sisältöä nyt ja tulevaisuudessa.

Joitakin vuosia sitten kyllästyin loputtomiin vaatekappaleisiini, joista ei saanut muodostettua yhtään järkevää asua. Päätin, että jatkossa kaikki hankkimani tai tekemäni vaatteet tulevat olemaan väreiltään, muodoiltaan ja tarkoitukseltaan keskenään yhteensopivia. Määrittelin tavoitteet myös vaatteiden materiaaleille, laadulle ja käytettävyydelle. Tein siis asujani koskevan vaatetussuunnitelman, eräänlaisen puvuston yleiskaavan.

Suunnitelmallisuuden kahleet ja ilot

Toki vaatesuunnitelmaan sitoutuminen tarkoittaa, että kavensin valinnanmahdollisuuksiani pitkäksi aikaa. Koska haluan, että kaikki housuni ja paitani sopivat nätisti yhteen, joudun rajoittamaan niiden värivalikoimaa ennalta valittuihin sävyihin. En voikaan ostaa löytämääni ihanaa vihreää villapaitaa, koska se ei tule käymään vaatevarastossani mihinkään. Päätös tehdä kestävämpiä valintoja ja minimoida hukkaa pitää puvustoni kasvun aisoissa.

Samoin kuin pukusuunnitelmani luo säännöt vaatekaappini sisällölle, yleiskaava asettaa raamit, tavoitteet ja merkityksen kaupungin käytölle ja kehittämiselle tuleviksi vuosikymmeniksi. Se rajaa pois joitakin vaihtoehtoja pitääkseen huolta muun muassa siitä, että tärkeät luontoarvot säilytetään ja kestävistä kulkumuodoista saadaan paras hyöty irti. Yleiskaavoitustyön taustalla vaikuttavat näkyvästi resurssiviisaus ja kestävyystavoitteet.

Rajoituksiensa avulla pukusuunnitelmani on helpottanut elämääni ja muodostanut tehokkaan ja kestävän vaatevalikoiman, josta löytyy päällepantavaa kaikkiin tilanteisiin. Pitkäjänteinen suunnitelmallisuus palkitsee myös aluesuunnittelussa, kun kaupunki muodostuu kaikkien kannalta käytännölliseksi ja tehokkaaksi. Ilman kunnollista yleiskaavaa kaupunkimme kasvaisi yhtä toimimattomaksi ja kaoottiseksi kuin vaatevarastoni aikoinaan.

Kaiken kaikkiaan ompelukaavat ja kaupunkisuunnittelun kaavat edustavat eri alojen suunnittelutaitoa, mutta niiden taustalla on yhteinen pyrkimys: luoda toimiva ja miellyttävä kokonaisuus. Olipa kyse sitten yksilön pukeutumisen suunnittelusta tai koko kaupungin kehittämisestä, kaavat toimivat oppaina, jotka mahdollistavat harkitun ja tyylikkään lopputuloksen.

Eevi Koskela
Kirjoittaja on Yhdyskuntasuunnittelun ja kaupunkiliikenteen tiimissä työkokeilussa ja yhdistää käsityö- ja insinöörintaitojaan uudella tavalla.