Puunkaatotoiveet

Ole yhteydessä Jyväskylän sähköisen palautepalvelun kautta.

Asioiminen hoituu myös Palvelupiste Hannikaisessa tai soittamalla numeroon 014 266 0108.  

Puunkaatotoiveita asutuksen lähimetsissä toteutetaan vuorovaikutuksessa alueen asukkaiden kanssa. Asukkaiden toiveiden lisäksi lähimetsien hoidossa painotetaan viihtyisyyttä, maisema- ja suojavaikutuksia, puuston elinvoimaisuutta sekä turvallisuutta. Asutuksen lähimetsiä käsitellään aluekokonaisuuksina siten, että vuosittain käydään läpi 2-3 asuinaluetta. Tavoitteena on käydä kullakin asuinalueella tekemässä metsänhoitotöitä 10-15 vuoden välein. Lue lisää lähimetsien hoitoperiaatteista.

Yksittäisiä puunkaatotoiveita esimerkiksi varjostavista tai roskaavista puista ei lähdetä toteuttamaan eri puolelta kaupunkia sieltä täältä, vaan puunkaatotoiveet toteutetaan siinä yhteydessä, kun kyseisellä alueella tehdään muutoinkin metsänhoitotöitä. Katso lähimetsien hoito-ohjelma vuosiksi 2017-2021. Mikäli lähimetsien hoitotyöt ovat asuinalueellasi käynnissä, toimi puunkaatotoiveiden esittämisessä ensisijaisesti tiedotteessa kuvatulla tavalla.

Huonokuntoiset, vaaralliset ja kaatuneet puut

On tärkeää, että huonokuntoisista ja kallellaan olevista puista ilmoitetaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Vaarallisen oloisesta puusta ilmoittaminen on tärkeää, etenkin jos puu on sellaisella etäisyydellä rakennuksesta tai paljon käytetystä reitistä, että se voisi kaatuessaan aiheuttaa vahinkoa. Käymme tarkistamassa vaaralliseksi ilmoitettujen puiden kunnon mahdollisimman pian ja teemme tarvittavat toimenpiteet tilanteen vaatimalla aikataululla. 

Mikäli puu on välittömästi vaarallinen ja voi aiheuttaa esimerkiksi hengenvaaraa, tai uhkaa muutoin yleistä turvallisuutta, on asiasta oltava yhteydessä pelastuslaitokseen. Kaupungilla ei ole vaarallisten puiden kaatoihin liittyvää päivystystä. 

Mikäli puu on jo kaatunut maahan asti, se ei ole kiireellinen, ellei puu ole kaatuessaan aiheuttanut vahinkoa tai esimerkiksi tukkinut reittiä. Maahan asti kaatuneita puita käydään korjaamassa tarvittavilta paikoilta, mutta pääosin tuulenkaadot jäävät metsään lahopuiksi monimuotoisuutta lisäämään. Mikäli kaatuneita puita on enemmän, noudatetaan niiden poistamisessa metsätuholakia

 

Maalilla merkitty puu tullaan poistamaan

 

 

Ole yhteydessä Jyväskylän sähköisen palautepalvelun kautta.

Asioiminen hoituu myös Palvelupiste Hannikaisessa tai soittamalla numeroon 014 266 0108.