Hyppää pääsisältöön
Kuva
Hoidettua lähimetsää Ristikivessä. Kuva Merja Kytömäki
Pääsisältö

Lähimetsät ovat asukasta lähellä

Lähimetsällä tarkoitetaan sellaista metsäaluetta, joka saattaa sijaita juuri sinun asuinkiinteistösi vieressä. Lähimetsät ovat pääasiassa asemakaava-alueella asuinalueiden läheisyydessä sijaitsevia puistomaisia metsiä. Yleensä ensimmäinen metsäalue tontin takana on lähimetsää. Lähimetsän jälkeen isompi metsäalue vaihtuu useimmiten ulkoilu- ja virkistysmetsäksi. Pienemmillä kaistaleilla ja asutuksen välissä koko metsäalue on luokiteltu lähimetsäksi.

Hoidamme lähimetsiä yhteistyössä asukkaiden kanssa

Hoidamme lähimetsiä vuorovaikutuksessa alueen asukkaiden kanssa. Asukkaiden toiveita toteutetaan aina mahdollisuuksien mukaan. Omakotitaloissa puunkaatotoiveisiin liittyvät asiat hoidetaan kiinteistön omistajan/omistajien kanssa ja taloyhtiössä hallituksen puheenjohtajan tai isännöitsijän kanssa.

Tavoitteenamme on pyrkiä kartoittamaan laajalti alueen asukkaiden näkemyksiä lähimetsien tärkeistä paikoista tai hoitotoiveista. Kaikkien erilaisten toiveiden toteuttaminen on kuitenkin välillä haasteellista ja toisinaan mahdotontakin, sillä naapurusten näkemykset saman alueen hoidosta voivat poiketa huomattavasti toisistaan.

Asukkaiden toiveiden toteuttamiskelpoisuus arvioidaan aina laajana kokonaisuutena, jotta eri näkökulmat voidaan ottaa huomioon. Esimerkiksi lähitontin asukkaan toiveet eivät aja lähiseudun asukkaiden yleisen edun ohi sellaisissa tapauksissa, joissa lähitontin asukas toivoo yleisten virkistysarvojen vastaista hakkuuta, vaan kokonaisuus ratkaisee.

Vaalimme luonnon monimuotoisuutta

Asukkaiden toiveiden lisäksi painotamme lähimetsien hoidossa puuston elinvoimaisuutta, maisema- ja suojavaikutuksia sekä turvallisuutta.

Luonnon monimuotoisuutta ylläpidämme lähimetsissä säästämällä monimuotoisuudelle tärkeitä vanhoja puita ja pökkelöitä sekä säilyttämällä metsän pohjakasvillisuus mahdollisimman lähellä kasvupaikan luontaista kasvillisuutta.

Teemme asuinalueilla säännöllisesti hoitokierroksia

Lähimetsien hoitotoimenpiteissä keskitymme vuosittain 2–3 asuinaluekokonaisuuteen, ja teemme kullakin asuinalueella hoitokierroksen 10–15 vuoden välein. Lähimetsäalueiden hoitojärjestys päätetään viideksi vuodeksi kerrallaan ja hoitosuunnitelmat voit lukea verkkosivuiltamme. Lähimetsien hoitokierroksen yhteydessä hoidamme samalla myös alueen lähellä sijaitsevia muita metsiä. Säännöllisyys on tärkeää, jotta kerralla ei tarvitse tehdä liian suuria muutoksia, vaan metsienhoito on hallittua.

Kaupungin maisematyöluparyhmä käy ennakkoon läpi kunkin vuoden tulevat lähimetsäkokonaisuudet. Muun muassa alueen luontoarvoihin, kaavoihin ja maisematyölupiin liittyvät asiat tarkastelemme yhteistyössä ympäristönsuojelun, kaavoituksen ja rakennusvalvonnan kanssa. Hoidamme tarvittavat selvitykset ja luvat kuntoon ennen töiden aloittamista.

 

Asiasanat:  
metsä
lähimetsä