Ajankohtaisia metsäasioita

Metsäkysely 2019 valmistunut

Metsäkyselyillä kartoitettiin Jyväskylän asukkaiden metsiin liittämiä arvoja sekä kaupungin omistuksessa olevien metsien virkistyskäyttöä ja saavutettavuutta. Tutustu kyselyn tuloksiin.

Metsien hoito

Kaupungin kaikille päävirkistysalueille tullaan laatimaan erilliset hoitosuunnitelmat, joissa suunnitellaan alueiden metsien hoitoa ja käyttöä tarkemmin. Tutustu Laajavuoren metsien hoitosuunnitelmaan.

Lähimetsien hoitotöitä tehdään elokuusta 2019 alkaen Nenäinniemen ja Sääksvuoren alueilla sekä Kuohun ja Vesangan suunnalla. 

Tykkylumituhot

Tykkylumi katkoi laajoilla alueilla puiden latvoja talvella 2019. Vaurioitunutta puuta korjataan kesän 2019 ja talven 2020 aikana etenkin Ladun majan ja Hanhiperän välisellä alueella.

Metsäohjelma

Metsänhoidon strategiset linjaukset on hyväksytty lautakunnassa kesäkuussa 2018. Metsäohjelma linjaa metsien käyttöä ja hoitoa vuoteen 2030 saakka. Metsäsuunnitelman päivitys Metsäohjelman linjausten mukaiseksi on käynnissä, karttapalvelun kautta pääset tarkastelemaan muun muassa kuviokohtaisia tietoja metsäsuunnitelmasta.

Milloin alueeni lähimetsää hoidetaan?

Katso lähimetsien hoito-ohjelmasta, mille vuodelle sinun asuinalueesi lähimetsien hoito sijoittuu.

Metsätyöstä varoittava merkki työmaalla