Hyppää pääsisältöön
Kuva
Puro ja luontoa. Kuva Touho Häkkinen
Pääsisältö

Metsien suojelu on meille tärkeää

Vuoden 2018 alussa metsistämme oli suojeltuja metsiä kaikkiaan 13,5 prosenttia omistamastamme metsäpinta-alasta. Kaupungin metsäohjelmassa on linjattu, että suojeltujen metsien määrä nostetaan 17 prosenttiin, jolloin suojeltuja metsiä tulee olemaan lähes 1 500 hehtaaria.

Edistämme tietoisesti luonnon monimuotoisuutta

Luonnon monimuotoisuus ja muut erityispiirteet huomioidaan suojelualueiden lisäksi mahdollisuuksien mukaan myös kaikkialla muualla omistamissamme metsissä. Hakkuu- ja hoitotoimenpiteiden yhteydessä edistämme monimuotoisuutta tietoisesti esimerkiksi jättämällä puustoon vaihtelevuutta ja puulajivaihtelua sekä tekemällä toimenpiteitä, jotka lisäävät lahopuun määrää tulevaisuudessa.

Asemakaavoitetut alueet kuuluvat metsistämme PEFC-sertifioinnin piiriin, muutoin metsät ovat FSC-sertifioituja.

Kuva
Kääpä puun rungossa. Kuva Touho Häkkinen