Hyppää pääsisältöön

18.4.2024

Kuva
Kukkaketo ja kaupunki. Kuva Merja Huovelin
Tiistaina 23.4. kokoontuvan Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan käsittelyssä ovat käynnistyneen yleiskaavatyön tavoitteet. Lisäksi lautakunnalla ovat käsittelyssä muun muassa Taulumäen vesitornin, Sepänkatu 14:n ja Seminaarinmäen asemakaavat sekä Kukkulan vaiheasemakaava.

Tavoitteet ohjaamaan yleiskaavan laadintaa

Jyväskylän yleiskaava 2050 on tullut vireille tammikuussa 2024. Jyväskylän yleiskaavan 2050 päätarkoitus on ohjata Jyväskylän yhdyskuntarakenteen kehitystä seuraavina vuosikymmeninä kaupungin tavoitteiden suuntaan. Lisäksi tarkoitus on uudistaa ja päivittää vuonna 2014 hyväksyttyä Jyväskylän kaupungin yleiskaavaa tarvittavilta osin.

Jyväskylän yleiskaavan 2050 tavoitteet perustuvat maankäyttö- ja rakennuslakiin, Jyväskylän kaupunkistrategiaan ja sitä toteuttaviin ohjelmiin sekä yleiskaavoituksen alkuvaiheessa toteutettuun vuorovaikutukseen. Yleiskaavan päätavoitteet kuvaavat, mitä asioita Jyväskylän yleiskaavan 2050 laadinnassa painotetaan ja joiden toteutumiseen yleiskaavaratkaisussa tullaan kiinnittämään erityistä huomiota. Jyväskylän yleiskaavan 2050 päätavoitteena on luoda edellytykset kaupungin kestävälle kasvulle ja asukkaiden sujuvalle arjelle. Yleiskaavan yksityiskohtaisemmat tavoitteet on esitetty neljässä kokonaisuudessa, jotka ovat resurssiviisas yhdyskuntarakenne, fiksu ja kestävä liikkuminen, vihreä ja sininen ympäristö sekä monipuoliset mahdollisuudet elinkeinoille.

- Yleiskaavan tavoitteet on esitetty tarkemmin tavoiteraportissa
- Jyväskylän yleiskaava 2050 -verkkosivut


Taulumäen vesitornista kaavaluonnos

Alva-yhtiöt suunnittelee uuden vesitornin rakentamista Aatoksenkadun ja Tuomiojärven väliin sijoittuvalle Taulumäen harjulle. Vesitornin toteutus tehdään suunnittelun pohjaksi järjestetyn ideakilpailun voittaneen Albedo-työn mukaisena. Tornia ympäröivää virkistysaluetta ja uudistettavaa koirapuistoa varten laaditaan oma yleissuunnitelma. Nykyiselle koirapuistolle järjestetään rakentamisen ajaksi väliaikainen paikka lähialueelta.


Nisulaan Sepänkadulle asumista ja palveluita

Rajakadun ja Sepänkadun risteyksen tuntumaan Sepänkatu 14:ään on suunnitteilla asumista ja liiketilaa. Kaavaluonnoksessa nykyisten liike- ja toimistorakennusten tilalle esitetään neljää kerrostaloa, joista kaksi sijoittuu Sepänkadun varteen ja kaksi Aatoksenkadun varteen. Kerroksia uudisrakennuksissa on luonnoksessa kuudesta kahdeksaan. Rakentaminen mahdollistaa asunnon noin 200–230 asukkaalle toteutuvan asuntojakauman mukaisesti. Sepänkadun varteen sijoittuvien rakennusten maantasokerrokseen tulee toteuttaa liiketilaa.


Seminaarimäen suojelukaavaa tarkennettu

Jyväskylän keskustassa Seminaarinmäen kampusalueella on käynnissä kaavamuutos, jonka tavoitteena on suojella alueen rakennusperintöä sekä tutkia kehittämismahdollisuuksia alueen kulttuurihistoria ja luontoarvot huomioiden. Kaavaehdotukseen on luonnoksesta saadun palautteen ja tarkentuneen suunnittelun johdosta lisätty, täsmennetty ja täydennetty suojelumääräyksiä. Myös käyttötarkoituksia, rakennusoikeuksia, kerroskorkeuksia ja julkisivuja koskevia kaavamääräyksiä on tarkennettu lisäselvitysten perusteella.


Kukkulalle uutta elämää vaiheasemakaavalla

Entisestä Keski-Suomen keskussairaalasta tunnetulla Kukkulan alueella mahdollistetaan vaiheasemakaavalla nykyisten rakennusten käyttäminen voimassa olevan asemakaavan määräyksiä monipuolisempiin käyttötarkoituksiin. Rakennuksiin sallitaan liike- toimisto- ja tuotantotiloja ja toimintoja, jotka ovat vaikutuksiltaan vähäisiä eivätkä aiheuta ympäristöhäiriöitä. Lisäksi sallitaan opiskelija-asuminen osaan alueen suojelluista rakennuksista ja asuminen jo aiemmin asuinkäytössä olleeseen rivitaloon ja pienkerrostaloon. Vaiheasemakaavan lisäksi alueelle laaditaan myös osayleiskaavaa, jolla ohjataan tulevia asemakaavamuutoksia.


Kokouksen esityslista ja pöytäkirja

Kaikki kaupunkirakennelautakunnan kokoukseen etenevät asiat ovat luettavissa liitteineen lautakunnan kokouksen esityslistalta. Linkit kokouksen esityslistaan ja pöytäkirjaan löytyvät lautakunnan verkkosivulta.
Materiaalit ovat pdf-tiedostomuodossa.