Hyppää pääsisältöön
Kuva
Piirros: Vaaleanpunaiset paperiset flamingot. Kuva Hanna-Kaisa Hämäläinen
Pääsisältö

Joustava perusopetus (JOPO)

Joustava perusopetus (JOPO) on yleisopetuksen opetussuunnitelmaan ja tuntijakoon perustuva toimintamuoto. Se on tarkoitettu 8. ja 9. -luokkien oppilaille, joilla on vaara jäädä ilman perusopetuksen päättötodistusta ja sitä kautta myös ilman peruskoulun jälkeistä opiskelupaikkaa. 

Joustavassa perusopetuksessa opiskellaan pienryhmässä. Opiskelussa korostuvat oppilaan kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä tukevat toiminnalliset oppimisen muodot ja oppimisympäristöt. Kaikille oppilaille laaditaan yhteistyössä huoltajien kanssa henkilökohtainen oppimissuunnitelma. JOPO-toimintaan kuuluu olennaisesti vankka yksilöohjaus laaja-alaisen arvioinnin avulla.

JOPO-ryhmien toiminnassa painotetaan työelämätaitojen kehittymistä työelämäjaksojen avulla sekä toiminnallista oppimista esim. leirikouluissa sekä toimintapäivissä. JOPO-opiskelu edellyttää motivoituneisuutta niin oppilaalta itseltään kuin huoltajiltakin. 

JOPO-ryhmiin haetaan vuosittain maaliskuussa sähköisellä lomakkeella Wilma-järjestelmässä. 

JOPO-opetusta järjestetään Vaajakosken, Kilpisen, Kuokkalan ja Tikkakosken yhtenäiskouluilla.

Lisätietoja: 

Ysiplus-opetus päättötodistusta vailla oleville nuorille

Ysiplus-opetuksessa voi suorittaa peruskoulun puuttuvia opintoja 9. luokan aikana tai sen jälkeen. Opiskelun tavoitteena on saada peruskoulun päättötodistus. Ysiplus-opetuksen ryhmässä voi opiskella sen lukuvuoden loppuun, kun nuori täyttää 17 vuotta.

Ysiplus-opetus on toiminnallista opetusta perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti. Ysiplussalle osallistuvilta nuorilta edellytetään motivaatiota ja sitoutumiskykyä taidetyöpajan toimintamalliin, joka painottaa kannustavaa, yksilöllistä ja toiminnallista työskentelyä työpajaympäristössä.

Ysiplus-paja on Kilpisen yhtenäiskoulun alaista toimintaa ja se sijaitsee Nuorten taidetyöpajan tiloissa Matarankadulla. Hakuaika Ysiplus-opetukseen on vuosittain maalis-huhtikuussa. Lukuvuoden aikana ja hakuaikana vapautuvia oppilaspaikkoja voi hakea hakulomakkeella, joka löytyy Peda.netin sivulta JOPO- ja Ysiplus -opetus.

Lisätietoja

Ysiplus/kasvatusohjaajat klo 14-16
Otto Tikka p. 050 478 4579
Sakari Perämäki p. 050 357 3145

Asiasanat:  
tuki
pienryhmä