Opetussuunnitelma

Kaikissa Suomen kouluissa otettiin käyttöön uusi opetussuunnitelma 1.8.2016. Opetussuunnitelman uudistus ohjaa koululaista aktiiviseksi toimijaksi, joka oppii vuorovaikutuksessa toisten oppilaiden, opettajien, muiden aikuisten ja eri yhteisöjen kanssa. Opiskelussa korostetaan erilaisten taitojen oppimista, joita vaihtuvat sisällöt tukevat. Myös arviointi kohdistuu taitoihin ja sitä tukemaan on laadittu jokaiselle tavoitteelle oma hyvän oppimisen kriteeri.

Kaikille vuosiluokille yhteisenä tavoitteena ovat laaja-alaiset osaamisen taidot, jotka ovat liitetty jokaisen oppilaineen tavoitteisiin.

Yli oppiainerajat ylittävää kokonaisvaltaista oppimista, monialaista oppimista, oppilaat ja opettajat suunnittelevat ja toteuttavat yhdessä myös koulun ulkopuolisten toimijoiden (nuorisopalvelut, kirjastot, museot, järjestöt, yhdistykset) kanssa.

Uusi opetussuunnitelma 1-9 vuosiluokkien sekä kaikkia koululaisia koskevien monialaisten oppimiskokonaisuuksien osalta

Jyväskylän kaupungin kouluissa noudatettava kulttuuriopetussuunnitelma-Kompassi