Hyppää pääsisältöön
Kuva
Matematiikan opetusvälineitä. Kuva Esa Jaakkola
Pääsisältö

Oppimisen ja koulunkäynnin tuella vahvistetaan oppilaan perustaitoja ja ehkäistään vaikeuksia ennakolta siten, että oppilas saavuttaa oppimistavoitteensa.

Jokaisella oppilaalla on oikeus saada tukea ja ohjausta oppimiseensa ja koulunkäyntiinsä heti tuen tarpeen ilmetessä. Lähtökohtana kasvun ja oppimisen tuelle on toimiva kodin ja koulun välinen yhteistyö.

Erilaisia tukimuotoja

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki perustuu kolmiportaiseen malliin, jossa tukimuodot ja -rakenteet vahvistuvat asteittain. Tuen tasot ovat yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki. 

Erilaisia koulun tukimuotoja ovat muun muassa opetuksen ja tehtävien eriyttäminen, tukiopetus, samanaikaisopetus rinnakkaisopettajan tai erityisopettajan kanssa, osa-aikainen erityisopetus, ohjaus ja erityiset opetusjärjestelyt. Oppilaalla on oikeus saada opetukseen osallistumisen kannalta välttämättömät apuvälineet ja avustaja- ja tulkitsemispalvelut.

Tuen tarpeen kasvaessa yhteistyötä lisätään kodin, luokan- tai aineenopettajan, erityisopettajien ja opiskeluhuollon työntekijöiden kanssa. Oppilaan tarvitsema tuki ja opetusjärjestelyt suunnitellaan oppilaan, huoltajien, opettajien ja erityisopettajien kanssa yhteistyössä.

Asiasanat:  
oppilas
oppiminen
opetussuunnitelma
tuki
yksilöllisyys