Kaupallinen kehittäminen

Kaupunkikeskusta on vahva yrityskeskittymä, joka tarjoaa hyvän sijainnin muun muassa erikoiskaupalle ja palveluille. Keskustavisio 2030:n mukainen asukkaiden määrän ja kulttuuritarjonnan lisääminen sekä keskustan saavutettavuuden edistäminen kasvattavat kysyntää yritysten liiketoiminnalle ja lisäävät sen haluttavuutta työssäkäyntialueena.

Keskusta-alueen yrittäjien käytettävissä ovat Business Jyväskylän tarjoamat yrityspalvelut, joilla autetaan yrityksiä menestykseen ja kasvuun. Kaupunkiin saapuvien uusien yritysten kannattaa olla yhteydessä Business Jyväskylän sijoittumispalveluihin.

Toritoiminta siirtyy Asema-aukiolle

Jyväskylän toritoiminta siirtyy Asema-aukiolle rakennettavalle torille nykyisin näkymin vuonna 2023. Rakentamisen aikataulu on sidottu Vapaudenkadun varren muiden laajojen rakentamishankkeiden valmistumiseen.
Tulevan Asema-aukion torin sijainti on keskeinen liikenteellisesti. Vapaudenkadun joukkoliikennekeskus tuo aukiolle kävijävirtaa ja tori tarjoaa kaupunkilaisten toivomaa levähdyspaikkaa päivittäisen kulkureittien varrelle. Asema-aukion tori selkeyttää kaupunkirakennetta ja akseloi läheisen Matkakeskuksen paremmin keskustan ytimeen, Kompassi-aukiolle. Muutos vaikuttaa positiivisesti aukiota ympäröivien kiinteistöjen kaupalliseen potentiaaliin. Uudistettu Asema-aukio tulee olemaan tärkeä imagollisesti koko kaupungille. Se on ensimmäisiä asioita, joita Jyväskylään saapuva näkee. 

Kaupunkirakennelautakunta on tehnyt päätöksen toritoimintojen siirtämisestä Asema-aukiolle. Toritoimintojen siirtämisen selvittämiseksi uuteen ympäristöön käynnistettiin ideointivaihe, jonka aikana tarkennettiin kaupunkirakenteen omana asiantuntijatyönä hankkeeseen liittyviä lähtötietoja, järjestettiin ideointityöpajoja sekä koottiin jatkosuunnittelua varten aineistoa. Ideointivaiheen aikana tavattiin myös torikauppiaiden sekä aukion ympärystän kiinteistöjen edustajia, hahmoteltiin aukion sekä sen ympärystän katuverkon liikenteellisiä ratkaisuja sekä arvioitiin muun muassa Asemakadun pihakatutyyppisen ratkaisun vaikutusta korttelin ympärystän liikenteeseen. 

Yleissuunnitelmassa esitetyn tilajäsentelyjen lähtökohtana on ollut käytettävissä olevan aukion vapaaksi jäävä pinta-ala, joka ei juurikaan poikkea nykyisen torin pinta-alasta. Varsinaisen torimyyntialueen kokoa pienentää aukion läpi johtavat huoltoajoväylät, Forumin pysäköintilaitoksen ajoyhteys sekä aukion toisessa reunassa sijaitseva Asemakadun liittymäalue Hannikaisenkatuun.
Ajoneuvoliikenteen jäsentelyn perusajatus on, että Asemakadusta muodostetaan pihakatu. Ajoväylävarausten väliin jäävälle alueelle on sijoiteltu torin myyntipaikat, jätepisteet, polkupyörien pysäköintialueet, yleisökäymälä sekä aukion viherrakenteet ja muutamia asiakaspysäköintipaikkoja.

Kohteen toteuttamisen aloittamiseen varaudutaan aikaisintaan 2021-2022. Rakentamisen aloittamisen ajankohta tarkentuu, sillä aloitus riippuu osittain Vapaudenkadun muiden rakennuskohteiden aikatauluista kuten esim. Valtiontalon korttelin huoltoväylän ja P-Paraatin rakentamisen aikatauluista.Myyntipaikat

Nykyisellä torialueella on noin 52 myyntipaikkaa. Asema-aukion uudelle torialueelle on sijoiteltu suunnitelmaratkaisussa 50 kpl myyntipaikkoja sekä 6 kpl varapaikkoja, jotka muodostuvat 4x4 metrin suuruisista ruuduista. Myyntipisteiden läpi muodostuu selkeä kävelyreitti Matkakeskuksen ja Asemakadun kävelykadun välille. 

Liikennejärjestelyt ja pysäköinti

Torialueen läpi johtava Asemakatu muutetaan pihakaduksi. Pihakatua pitkin sallitaan kiinteistöjen huoltoajoliikenne ja katu on läpiajettavissa tarvittaessa myös Asemakadun ja Hannikaisenkadun välillä. Pihakatu on käytettävissä myös laajennustilana esimerkiksi yksittäisissä suuremmissa tapahtumissa. 
Aukion toiseen reunaan hotelli Miltonin puolelle jää ajoyhteys yksityiselle Vapaudenkadun suuntaisesti sijaitsevalle pysäköintialueelle sekä Forumin pysäköintilaitokseen. Ajoväylää pitkin sallitaan myös kiinteistöjen huolto- ja asukasliikenne.
Asemakadun liikennevaloliittymää Hannikaisenkadulla siirretään hiukan keskemmälle aukiota, jolloin voidaan yhdistää pihakadun ja pysäköintilaitoksen ajoväylät yhden liittymän kautta Hannikaisenkatuun. Asemakadun pihakaturatkaisu siirtää jonkin verran liikennettä Väinönkadulle, jota kautta ajetaan jatkossa muun muassa Sokos-tavaratalon pysäköintilaitokseen.
Asema-aukiolle jää moottoriajoneuvojen pysäköintiä aukion alareunaan sijoitettaville 16 autopaikalle. Pysäköintialuetta voivat käyttää esimerkiksi torilla asioivat asiakkaat sekä lyhytaikaiseen asiointiin aukion ympärystän liikehuoneistoissa piipahtavat asiakkaat. 

Pinnoitteet, viherrys ja valaistus

Asema-aukio iltavalaistuksessa, havainnekuva


Koko aukion alue katetaan uudella pintaratkaisulla yhtenäisen ilmeen luomiseksi, pintojen ja alueiden väritys tarkentuu jatkosuunnittelun yhteydessä. Aukiolle ei suunnitella sulanapitojärjestelmää. 
Aukiolle on esitetty sijoitettavaksi selkeitä puuistutusryhmiä, jotka reunustavat varsinaista torimyyntialuetta sekä erottavat ajoneuvoliikenteen kulkuväylät keskiosan aukiota.Asema-aukiolle asennetaan muodostelma pylväitä ja niiden väliin vaijerit, joihin valot asennetaan. Vaijereissa on yleisvaloa aukiolle sekä ajoväylille sekä mahdollisesti koko alueen mittainen valopisteverkko, johon voidaan ohjelmoida tunnelmaa joululle, säpinää uudelle vuodelle ja pinkkiä ystävänpäivään. Valo nivoutuu suurelta osin myös alueelle suunniteltavaan taiteeseen tuoden sen esille tai muuttaen sen ilmettä pimeän aikaan. Kokonaisuudesta tulee kiinnostava, tunnelmallinen ja turvallinen ja aukiolle on valittavissa eri valaistustilanteita tarpeen mukaan.  

Katso video Asema-aukiosta päivällä
Katso video Asema-aukiosta yöllä

Torin siirtopäätös
Torin yleissuunnitelma, asema-aukio
Luonnokset Asema-aukion tori
Jyväskylän vanhan torin ja Lyseon korttelin ideakilpailu
Torimyynti Kauppatorilla

Yhdessä Jyväskylän sydämessä – yhteismarkkinointi

Yritysten ja kulttuuritoimijoiden yhteistoiminnalla keskustaan saadaan lisää urbaania sykettä ja elämyksellisiä kaupunkitapahtumia.

Jyväskylästä pilottina liikkeelle lähtenyt Ihanat putiikit -konsepti on kaupunkikeskustojen kivijalkaliikkeiden yhteinen kaupunkibrändi, joka sisältää tapahtumia, yhteismarkkinointia ja -näkyvyyttä. Se vahvistaa pienten liikkeiden identiteettiä ja on niiden yrittäjille uusi markkinoinnin työkalusalkku.

Jyväskylän Elävä kaupunkikeskusta ry tekee työtä vetovoimaisemman keskusta-alueen toteuttamiseksi. Sen jäseninä on alueen yrityksiä, kiinteistönomistajia ja yhteisöjä, jotka haluavat vaikuttaa toimintaympäristöönsä. Yhdistys on todennut tarpeen keskustan palveluja kokoavalle brändille. Tästä syntyi palvelu, joka auttaa helposti ja ajantasaisesti löytämään kaiken ihanan meidän keskustasta ­­‑ Jyväskylän sydämestä.

Vieraile Jyväskylän Sydämessä -nettisivuilla

Luovat kokeilut ja pilotit tervetulleita!

Erilaisiin pilotteihin ja kokeiluihin kannustamalla haetaan uusia toimintatapoja ja mahdollistetaan yritysideoiden kehittämistä keskusta-alueella. Hyvien ideoiden toteuttamista ja pop up toimintaa mahdollistetaan yhteistyöverkostoilla, neuvonnalla ja erillisprojekteilla.

Kaupunkikeskustassa kannustetaan eri toimijoita urbaaniin yllätyksellisyyteen ja katutason kokeiluihin. Kauppakadun pihakadulla niitä mahdollistamaan on käytettävissä kolme Parklet-paikkaa.

Boheemin yläkaupungin yrittäjien yhteiset tempaukset elävöittävät kaupunkitilaa. Rakkauspenkit, hyttyshotellit, pitsigraffitit ilahduttavat kulkijoita. Lainattavat hippipyörät kesällä ja lainapulkat liikkeiden edustalla talvella vahvistavat yläkaupungin omaa yhteisöllisyyttä.

Pihakadun Parklet-paikat
Yritystoiminnan yleisille katualueille tarvittavia lupia