Kaupallinen kehittäminen

Kaupunkikeskusta on vahva yrityskeskittymä, joka tarjoaa hyvän sijainnin muun muassa erikoiskaupalle ja palveluille. Keskustavisio 2030:n mukainen asukkaiden määrän ja kulttuuritarjonnan lisääminen sekä keskustan saavutettavuuden edistäminen kasvattavat kysyntää yritysten liiketoiminnalle ja lisäävät sen haluttavuutta työssäkäyntialueena.

Keskusta-alueen yrittäjien käytettävissä ovat Business Jyväskylän tarjoamat yrityspalvelut, joilla autetaan yrityksiä menestykseen ja kasvuun. Kaupunkiin saapuvien uusien yritysten kannattaa olla yhteydessä Business Jyväskylän sijoittumispalveluihin.

Yhdessä Jyväskylän sydämessä – yhteismarkkinointi

Yritysten ja kulttuuritoimijoiden yhteistoiminnalla keskustaan saadaan lisää urbaania sykettä ja elämyksellisiä kaupunkitapahtumia.

Jyväskylästä pilottina liikkeelle lähtenyt Ihanat putiikit -konsepti on kaupunkikeskustojen kivijalkaliikkeiden yhteinen kaupunkibrändi, joka sisältää tapahtumia, yhteismarkkinointia ja -näkyvyyttä. Se vahvistaa pienten liikkeiden identiteettiä ja on niiden yrittäjille uusi markkinoinnin työkalusalkku.

Jyväskylän Elävä kaupunkikeskusta ry tekee työtä vetovoimaisemman keskusta-alueen toteuttamiseksi. Sen jäseninä on alueen yrityksiä, kiinteistönomistajia ja yhteisöjä, jotka haluavat vaikuttaa toimintaympäristöönsä. Yhdistys on todennut tarpeen keskustan palveluja kokoavalle brändille. Kehitteillä on palvelu, joka auttaa helposti ja ajantasaisesti löytämään kaiken ihanan meidän keskustasta ­­‑ Jyväskylän sydämestä.

Luovat kokeilut ja pilotit tervetulleita!

Erilaisiin pilotteihin ja kokeiluihin kannustamalla haetaan uusia toimintatapoja ja mahdollistetaan yritysideoiden kehittämistä keskusta-alueella. Hyvien ideoiden toteuttamista ja pop up toimintaa mahdollistetaan yhteistyöverkostoilla, neuvonnalla ja erillisprojekteilla.

Kaupunkikeskustassa kannustetaan eri toimijoita urbaaniin yllätyksellisyyteen ja katutason kokeiluihin. Kauppakadun pihakadulla niitä mahdollistamaan on käytettävissä kolme Parklet-paikkaa.

Boheemin yläkaupungin yrittäjien yhteiset tempaukset elävöittävät kaupunkitilaa. Rakkauspenkit, hyttyshotellit, pitsigraffitit ilahduttavat kulkijoita. Lainattavat hippipyörät kesällä ja lainapulkat liikkeiden edustalla talvella vahvistavat yläkaupungin omaa yhteisöllisyyttä.

Pihakadun Parklet-paikat
Yritystoiminnan yleisille katualueille tarvittavia lupia

Torilla tavataan

Nykyinen Jyväskylän kauppatori on sijainnut nykypaikallaan 1930-luvulta. Torin alle rakennettiin pysäköintitilaa 1980-luvun lopulla. Samaan aikaan toria hallitsemaan asetettiin Torikunkku, lähes 12-metrinen graniittipatsas, joka on kuvanveistäjä Veikko Hirvimäen käsialaa.

Uuden kauppatorin suunnittelu käynnistyi vuonna 2017. Sijaintivaihtoehdoissa arvioitiin eri alueiden vahvuuksia, käsiteltiin kävelykeskustan tapahtumapaikkoja ja tarkasteltiin markkinamyyntiä tulevan torikokonaisuuden toimintojen selkeyttämiseksi. Kaupunkilaiset osallistuivat useiden työpajojen ja kyselyiden muodossa uuden torin sijainnin valintaan. Lopputuloksena uudeksi sijainniksi valittiin Jyväskylän torikauppiasyhdistyksen kannattama Asema-aukio. Suunnittelun eri vaiheissa on pidetty ja pidetään yleisöesittelyitä ja kommenttikierroksia toriyrittäjille sekä lähikiinteistöjen omistajille. Kaupunkilaiset ovat voineet tutustua suunnitelmiin kaupunkitapahtumissa muun muassa 3D mallinnuksien avulla.
Tavoitteena on rakentaa toimiva alusta menestyvälle, houkuttelevalle toritoiminnalle viihtyisässä ympäristössä, jossa voi oleskella ja järjestää tapahtumia. Kun Tori siirtyy arvioidusti vuonna 2021, myös torijärjestys ja muut toria ohjaavat toimintaperiaatteet päivitetään, jotta ne palvelevat onnistuneen toritoiminnan lisäksi myös muita keskustan tapahtuma-alueita.

Torin siirtyessä Asema-aukiolle nykyisen Kauppatori aukion käyttöä ei ole päätetty. Jyväskylän vanhan torin ja Lyseon korttelin ideakilpailun tuloksina saatiin ehdotuksia viihtyisästä ja toiminnallisesta kaupunkiaukiosta.

Torin siirtopäätös
Torin yleissuunnitelma, asema-aukio
Luonnokset Asema-aukion tori
Jyväskylän vanhan torin ja Lyseon korttelin ideakilpailu
Torimyynti Kauppatorilla