Hyppää pääsisältöön
Kuva
Jyväskylän Lyseo. Kuva MySome
Pääsisältö

Jyväskylän kaupungin keskustavisiossa on asetettu tavoitteeksi keskusta-alueen asukasmäärän kaksinkertaistaminen nykyistä 15 000 asukkaasta 30 000 asukkaaseen. Viime vuosina keskustassa on ollut käynnissä poikkeuksellisen paljon kaavahankkeita. Suurimman osan tavoitteena on ollut mahdollistaa asumispainotteista täydennysrakentamista, millä osaltaan tuetaan keskustan kehittämiselle asetettujen tavoitteiden toteutumista.

Juuri nyt keskustan alueella on käynnissä muun muassa seuraavat kaavamuutokset:

  • Keskusta-asemanseudun ympäristössä selvitetään, miten keskustaa voidaan täydennysrakentaa alueella, jossa valtakunnalliset rata- ja tieväylät erottavat ydinkeskustan ja Lutakon. Osayleiskaavassa tutkitaan myös kansirakentamisen mahdollisuuksia ratapihalle sekä uusia ratapihan ylittäviä kevyen liikenteen yhteyksiä.
  • Lutakon satamaan on laadittu suunnitelmia, joilla aluetta halutaan kehittää entistä viihtyisämmäksi kaupunkilaisten olohuoneeksi ja elämyskeitaaksi. Käynnissäolevalla kaavamuutoksella todetaan osin alueen nykyinen käyttö sekä mahdollistetaan tuleva rakentaminen.
  • Lyseon kortteliin on tutkittu muun muassa asumispainotteisen täydennysrakentamisen ja erilaisten julkisten palveluiden tilojen sijoittumismahdollisuuksiasekä ideoitu Kauppatorin tulevia käyttömahdollisuuksia.  Alueella sijaitseva vanha Lyseon koulurakennus on suojeltu ja tarkoitus peruskorjata kansalaisopiston ja kuvataidekoulun käyttöön.
  • Seminaarinmäen kampusalueella laaditaan suojelukaavaa, jonka tavoitteena on myös tutkia täydennysrakentamisen mahdollisuuksia alueen reunaosiin sekä selkeyttää alueen liikenne- ja pysäköintialueita.
  • Kauppakeskus Forumista, Nordean talosta ja Reimarista tunnetun kortteli 9:n kaavamuutoksessa todetaan korttelin nykyinen käyttö, tutkitaan suojeluarvot sekä mahdollinen täydennysrakentaminen korttelin sisäpihalle ja huoltoliikenteen ratkaisut.