Hyppää pääsisältöön
Kuva
ihmisiä, kävelykatu. Kuva Hanna-Kaisa Hämäläinen
Pääsisältö

Kauppakadun peruskorjauksen idea- ja yleissuunnittelu on alkanut. Nykyisinkin vilkkaan katualueen käyttöä monitoiminnallisena kaupunkitilana halutaan kehittää edelleen. Suunnittelutyön tavoitteena on laatia ulkotilojen kokonaisidea ja yleisilme koko Kauppakadun aukio- ja katualueille Seminaarinaukiolta Arenaukiolle saakka. Samalla määritellään periaatteet alueen ulkoympäristön kehittämiselle.


Suunnittelualue

Suunnittelualue kattaa koko Kauppakadun sekä pienen osan Seminaarinkatua Yliopiston kirjaston Lähteen edustalta. Kauppakatu on n. 1,2 km pitkä Jyväskylän ydinkeskustan läpi kulkeva keskeinen katualue, joka alkaa Jyväskylän yliopiston kirjasto Lähteen edustalta Seminaarinaukiolta ja päättyy  Aren aukiolle. Suunnittelussa huomioidaan myös risteävien katujen sovittaminen Kauppakatuun.

Kuva
karttakuva Kauppakadun peruskorjauksen suunnittelualueesta. Kuva Leena Buller

Suunnittelun tavoitteet

Tavoitteena on, että Kauppakadusta muodostuu monikäyttöinen viihtyisä kaupunkitila ja kaupunkikuvallisesti kiinnostava ja laadukas kokonaisuus, joka yhdistää erilaiset toiminnalliset tarpeet kulttuurihistorialliset arvot ja kaupunkivihreän kehittämistavoitteet huomioiden. Lisäksi suunnitelmia tehdään rakentamisen investointien ja kunnossapitokustannusten arvioimiseksi.

Kauppakadun eri osa-alueiden investointirahasta päätetään erikseen. Yläkaupungin pihakatuosuudesta, Aren aukiosta ja Seminaarinkadun päästä ei vielä ole investointisuunnitelmia, eikä niiden rakentamisaikataulua ole päätetty. Kävelykadun sulanapitojärjestelmän kattava alue voidaan uudistaa aikaisintaan vuonna 2027.

Kauppakadun kävelykatu

Kauppakadun kävelykatuosuus on Suomen ensimmäisiä kävelykatuja, joka avattiin vapuksi vuonna 1992. Avautuessaan katu näytti vielä tavalliselle kadulle ajokaistoineen ja jalkakäytävineen. Kävelykatu suunniteltiin kokonaisuudeksi valaisinpylväitä myöten, ja se valmistui kesällä 1995. Kadulle kivetty kompassi on edelleen kaupungin magneetti ja tärkeä kohtaamispaikka.

Kadun alkuperäinen yhtenäinen ilme on kadonnut, ja sen kulunut olemus kaipaa päivittämistä. Myös kävelykatuosuudella oleva kadun sulanapitojärjestelmä on elinkaarensa päässä. Nykyisen sulanapitojärjestelmän rakennuttivat kadun varren kiinteistöt kustannuksellaan vuonna 1995. Järjestelmä oli valmistuessaan Suomen ensimmäinen, ja siitä on haettu mallia useisiin muihin kaupunkeihin. Sen käytöstä ja kunnossapidosta on vastannut Jyväskylän kaupunki ja kustannukset on jaettu kiinteistöjen kanssa. Suunnittelun yhteydessä voidaan käynnistää neuvottelut järjestelmän uusimiseksi. Samalla voidaan tarkastella myös uuden sulanapitojärjestelmän laajuutta.

Kauppakadun pihakatu 

Kauppakadun osuus Yläkaupungilla, eli Vaasankadun ja Kilpisenkadun välillä on muutettu pihakaduksi 2012. Järjestelyn piti olla väliaikainen, ja se toteutettiin liikennemerkein sekä ottamalla katutilaa haltuun istutuslaatikoilla ja penkeillä. Suunnittelussa tutkitaan pysyvämpiä ratkaisuja, jotka sopivat luonteeltaan alueen boheemiin identiteettiin. Seminaarinkadun kunnostustarve on tullut ajankohtaiseksi Lounaispuiston kunnostuksen sekä yliopiston kirjasto Lähteen peruskorjauksen jälkeen, ja siksi tämä Kauppakadun pääte on sisällytetty suunnittelukokonaisuuteen.  

Kauppakadun eri jaksoilla on erilaiset kehittämisen painopisteet: Opiskelu ja kevyen liikenteen sujuvuus kampuksen ympäristössä, tapahtumat ja oleskelu koko kadun alueella ja siihen tukeutuen sekä ostokset liikekeskustassa ja yläkaupungilla. Kaupunkivihreän lisääminen on tärkeää kadun koko pituudella, mutta mahdollisuudet ovat käytännössä rajalliset erilaisten teknisten reunaehtojen, kuten kadun alla kulkevien putkilinjojen vuoksi.


Valaistuksen suunnittelu

Kauppakadun valaistusta uusitaan peruskorjauksen yhteydessä. Valaistus suunnitellaan yhtäaikaisesti yleissuunnittelun kanssa.

Valaistuksen suunnitteluun liittyvät materiaalit


Osallisuus

Suunnitteluprosessin aikana on kuultu monia eri tahoja, kuten yrittäjiä ja kiinteistöjä, lapsia ja nuoria sekä erityisryhmiä. Lisäksi alustavasta ideasuunnitelmasta pidettiin kaikille avoin asukastilaisuus. Kauppakadun yrittäjille ja kiinteistöille on pidetty kolmen työpajan työpajasarja. Työpajasarjojen materiaalit voit katsoa työpajojen verkkosivuilta.


Kauppakadun peruskorjaus on osa ydinkeskustan kehittämistä

Kauppakadun peruskorjaus on osa Jyväskylän keskustan kehittämisen eli Täyden kympin keskustan investointikohteita. 

Kasvavan Jyväskylän kaupungin sydän on elinvoimainen kaupunkikeskusta, jonka uudistumisen eteen kaupunki tekee määrätietoista työtä. Täyden kympin keskusta rakentuu kymmenen suurhankkeen kautta.

Tavoitteena on elinvoimainen, vilkas, turvallinen, saavutettava ja viihtyisä kaupunkikeskusta, kaupungin sydän ja kohtaamispaikka. Kehitystyö tehdään yhdessä yritysten ja kaupunkilaisten kanssa, ihmiset luovat keskustan tunnelman.

 

Haitari

Suunnittelun vaiheet

Alasivu

Yhteystiedot

maisema-arkkitehti Leena Buller, p. 040 530 2803, leena.buller[@]jyvaskyla.fi