Hyppää pääsisältöön
Kuva
Puistofestivaalit Lounaispuistossa Jyväskylän yläkaupungilla. Kuva: Hanna-Kaisa Hämäläinen. Kuva Hanna-Kaisa Hämäläinen
Pääsisältö

Jyväskylän ydinkeskustan vetovoiman vahvistaminen ja lisääminen on yksi kaupungin strategisista painopisteistä. Keskustan kehittymistä pyritään edistämään ja ohjaamaan erilaisin toimin muun muassa asukasmäärää kasvattamalla sekä tapahtumia ja palveluita lisäämällä. Tulevaisuudessa Jyväskylän sydämen nähdäänkin sykkivän entistä vahvemmin elämää ja elämyksiä.

Arvokas, täydentyvä, vehreä ja viihtyisä. Muun muassa näillä sanoin kuvataan Jyväskylän keskustaa sille laaditussa Keskusta 2030 -visiotyössä. Tulevaisuudessa keskustan halutaan olevan entistä vahvemmin kaupungin sydän ja kohtaamispaikka, jossa myös yritystoiminnalla on hyvät edellytykset.

Tulevaisuuden keskustassa palvelut ja tapahtumat yhdistyvät uudella tavalla luoden elävää ja jatkuvasti muuttuvaa kaupunkia. Vision toteutuminen edellyttää alueen asukasmäärän merkittävää kasvattamista, keskustan helppoa saavutettavuutta kaikilla kulkumuodoilla sekä soveltuvia tiloja palveluille ja tapahtumille vetovoimaisen tarjonnan varmistamiseksi. Kaupunkisuunnittelun saralla tämä edellyttää olemassa olevan kaupunkirakenteen tarkastelua ja toimintojen mahdollistamista muun muassa kaavamuutoksin.

Jotta keskustan kaupunkirakenteen kehittyminen olisi kestävää ja hallittua, on suunnittelun tueksi laadittu keskustan kaupunkirakenteen strateginen suunnitelma. Suunnitelmassa on tunnistettu potentiaaliset paikat täydennysrakentamiselle mutta myös kulttuuriympäristöllisesti vaalittavat alueet ja rakennukset.

Yhtä lailla liikkumisen eri osa-alueet ja viherympäristöjen huomioiminen ovat suunnitelmassa tärkeässä osassa. Keskustavision yksi konkreettinen tavoite on keskustan asukasmäärän kaksinkertaistaminen. Keskusta tiivistyy täydennysrakentamalla ja yhä enenevissä määrin ylöspäin. Loppuvuodesta 2019 hyväksytyt korkean rakentamisen linjaukset ohjaavat rakentamisen tapaa ja sijoittumista keskusta-alueelle.

Myös ullakkorakentaminen nähdään hyvänä vaihtoehtona asukasmäärän lisäämiseksi. Kaupunkirakenteen tiivistämistä täydennysrakentamalla on haluttu edistää kevennetyin maankäyttömaksuin ja pysäköintinormein, joilla määritetään esimerkiksi paikoitukselle varattava vähimmäismäärä.

Keskustan kehittämisen tueksi laaditaan myös laatukäsikirja, jonka ydintavoitteet ovat vastata kysymyksiin: Mitä on laatu, miten se näkyy ja kuinka sitä pidetään yllä Jyväskylän keskustassa. Käsikirja tulee olemaan kattava ohjeistus Jyväskylän ydinkeskustan julkisten kaupunkitilojen suunnitteluun, toteutukseen ja kunnossapitoon. Laadun käsitteen pitäisi kaikilla toimialoilla olla sama ja erityisesti resurssiviisaus ja kestävät ratkaisut ovat tärkeitä tulokulmia määrittelyssä. Laatukäsikirjaa työstetään kevään 2020 aikana yhdessä kaupunkitiloja käyttävien ja niiden parissa toimivien kanssa ja sen on määrä valmistua syksyllä 2020.