Hyppää pääsisältöön
Pääsisältö

Jyväskylän ruutukaavakeskustan tärkein puisto, Kirkkopuisto, kunnostetaan pysäköintitalo P-paraatin valmistumisen jälkeen Vapaudenkadun ja Kilpisenkadun puoleisilta laidoiltaan. Lisäksi vanha, huonokuntoinen lehmusrivi Gummeruksenkadun varrelta tulee jossain vaiheessa uusittavaksi. Muilta osin Kirkkopuistoa on kunnostettu 2000-luvulla.

Kirkkopuiston kunnostuksen rakennussuunnitelma

Kirkkopuiston kunnostuksen rakennussuunnitelman teko on käynnissä. Rakennussuunnitelma pohjautuu jo tehtyyn yleissuunnitelmaan, mutta on tasoltaan yleissuunnitelmaa tarkempi.

Rakennussuunnitelmassa esitetyt muutokset toteutetaan kahdessa vaiheessa: ensin Vapaudenkadun puoli ja sen jälkeen Kilpisenkadun reuna-alue. Puiston kunnostus linkittyy suoraan muuhun lähialueella tapahtuvaan rakentamiseen ja kunnostuksen vaiheistus voi elää muun rakentamisen mukaan.

Puistokunnostuksen ensimmäinen toteutusvaihe ajoittuu P-Paraatin rakentamisen jälkeiselle ajalle. Lisätietoa rakentamisesta ja rakentamisen aikaisista liikennejärjestelyistä löytyy ydinkeskustan rakennushankkeiden verkkosivulta.

Kirkkopuiston kunnostuksen yleissuunnitelma

Yleissuunnitelman on laatinut maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy. Vapaudenkadun puoleisen puiston osan kunnostus kytkeytyy puiston alle rakennettavaan pysäköintitaloon, P-Paraatiin. Pysäköintitalon rakentamisen myötä tullaan puisto kaivamaan auki, ja kaikki nykyiset puut pysäköintitalon kohdilta kaadetaan. Puisto rakennetaan pysäköintitalon kannelle täysin uudestaan. Puita istutetaan puistoon sama määrä kuin niitä sieltä kaadetaan, osin kuitenkin hieman eri paikoille kuin missä puut nykyisin sijaitsevat.

Suunnittelun lähtökohtana on ollut palauttaa historiallinen puistosommitelma uuden kansirakenteen päälle. Nykyistä puiston hahmoa ei kopioida sellaisenaan, vaan se luo lähtökohdan, jota muokataan nykypäivän tarpeisiin. Lisäksi parannetaan niitä kohtia, jotka ovat nykyisessä puistossa haastavia koskien muun muassa käytäväyhteyksien sujuvuutta tai istutusten peittävyyttä.

Puiston yleissuunnitelman tavoitteet

Yleissuunnitelman tavoitteena on sovittaa yhteen puistoalueen arvot, uudet toiminnot sekä tulevat muutokset siten, että alueen kulttuurihistorialliset arvot säilyvät. 

Kirkkopuistoa käsitellään vihreänä korttelina, poikkeuksena keskellä kaupunkia. Vihreää ruutua korostetaan rajaamalla puisto kaduista yhtenäisin puurivin. Myös Vapaudenkadun varrelle palautetaan lehmusrivi, joka istutetaan pysäköintikannen päälle - pysäköintitalon kannen päälle jää riittävästi kasvutilaa puiden kasvaa eli ohuimmillaan kasvualustaa on n. 1,2 metriä.

Puiston kohokohta on sen keskellä sijaitseva kirkko. Päänäkymälinjat kirkolle ovat tärkeitä. Tärkeää on myös näkymien jatkuminen hallintokorttelin suuntaan. Kirkkopuisto ja Hallintokortteli muodostavat yhdessä valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön eli niin sanotun RKY-alueen.

Kuva
Kirkkopuiston yleissuunnitelma, havainnekuva kunnostetusta puistosta Vapaudenkadun ja Kilpisenkadun kulmasta. Kuva Mervi Vallinkoski

Havainnekuva kunnostetusta puistosta Vapaudenkadun ja Kilpisenkadun kulmasta päin katsottuna. Kuvan tekijä: Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy.

Yleissuunnitelman kuvaus

Vapaudenkadun reunan puistoalueen tavoitteena on luoda avoin tila, jossa on viitteitä 1930-luvun toteutettuun sommitelmaan. Paraatiaukio rakennetaan vastaamaan pitkälti nykyistä aukiotilaa, aukio säilyy kivituhkapintaisena. Lipputankojen määrää hieman vähennetään. Vapaudenkadun ja Kilpisenkadun kulmaan palautetaan historiallisesta ruusutarhasta inspiroitunut istutusalue.

Kilpisenkadun puoleisella reunalla suurin muutos on puistoon sijoittuvan maanpäällisen pysäköintialueen poistuminen. Kilpisenkadun varrelle toteutuu yhtenäinen jalkakäytävä, ja kadun reunaan puiden väleihin pyöräpysäköintiä. Puistoalueelle rakennetaan uusi lasten leikkipaikka, jota monet kaupunkilaiset ovat toivoneet.

Pysäköintitalon kaksi porrashuonetta sijoittuvat Kirkkopuistoon. Ne on sijoitettu puiston historiallisten näkymien ja sommitelman sekä pysäköintitalon toiminnallisuuden kannalta mahdollisimman optimaalisesti. Toinen porrashuone sijoittuu Paraatiaukion Gummeruksenkadun puoleiseen laitaan, toinen taas Kilpisenkadun laitaan, ruusutarhan tuntumaan. 

 

Yleissuunnitelman asemapiirros. Alla olevan linkin kautta sama kuva löytyy myös pdf-tiedostona. 


Puistoon valittavissa materiaaleissa ja varusteissa lähdetään nykyisistä väreistä ja materiaalivalinnoista. Uudet kivituhkapinnat tehdään punaisella kivituhkalla, joka on Kirkkopuiston erityispiirre. Kiveyksissä käytetään luonnonkiviä, muureissa punaista graniittia.Jalkakäytävissä ja pysäköintitalon porrashuoneiden edustoilla käytetään luonnonkivilaattaa. Vapaudenkadun reunan pyörätie toteutetaan asfaltista.

Kirkkopuiston valaistuksen periaatteet pysyvät muuttumattomina, mutta koko puiston valaistustekniikka on tarkoitus vaihtaa led-tekniikkaan. Puistoa reunustavat puurivit valaistaan maavaloin. käytävät valaistaan nykyisen kaltaisin pylväsvalaisimin. Muistomerkit ja lipputangot valaistaan. Jatkossa joulukuusena toimii puistossa kasvana douglaskuusi, joka valaistaan viime joulun tapaan kausivaloilla joulun ajaksi.


Yleissuunnitelman aineistot

Tutustu alla olevien linkkien kautta tarkemmin puiston yleissuunnitelman asiakirjoihin. Suunnitelmaraportti on jaettu kolmeen PDF-tiedostoon. Alla olevien linkkien perässä on sulkeissa kunkin raportin osan sisältö otsikkotasolla:

Kirkkopuiston yleissuunnitelman asemapiirros (sama suunnitelmakartta kuin yllä kuvassa, PDF-muodossa), tiedoston koko 12,3 M

Kirkkopuiston yleissuunnitelman suunnitelmaraportti, osa 1 (Johdanto, Lähtökohdat), tiedoston koko 16,2 M

Kirkkopuiston yleissuunnitelman suunnitelmaraportti, osa 2 (Suunnitelma), tiedoston koko 11,6 M

Kirkkopuiston yleissuunnitelman suunnitelmaraportti, osa 3 (Nähtävilläoloaikana saadut lausunnot ja palautteet, Jatkosuunnittelu, Lähteet), tiedoston koko 1,1 M

Kuva
Kirkkopuiston yleissuunnitelmaa havainnollistava aksonometriakuva. Kuva Mervi Vallinkoski

Havainnollistava aksonometriakuva puistosta kunnostuksen jälkeen. Kuvan tekijä: Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy.

Kirkkopuiston yleissuunnitelmasta kerättiin palautteita huhtikuussa 2020

Kyselyn tuloksista on tehty kooste. Tutustu koosteraporttiin!

Palautteiden pohjalta tehtiin tarkistuksia puiston yleissuunnitelmaan, ne on kuvattu puistosuunnitelman raportissa (raportin osa 3, sama linkki kuin toisaalla tällä sivulla).

Lisätietoa Kirkkopuiston rakentamisesta antaa viherrakennuttaja Jarmo Toikkanen, p. 050 527 8090, jarmo.toikkanen(at)jyvaskyla.fi

Lisätietoja Kirkkopuiston kunnostuksen yleissuunnitelmasta antaa maisema-arkkitehti Mervi Vallinkoski, puh. 014 569 5060, mervi.vallinkoski(at)jyvaskyla.fi