Jyväskylän keskusta-asemanseudun kehittäminen

Uusimmat hankekuulumiset

12.9.2019
Jyväskylän asemanseudun selvitys etenee

Lisätiedot

Sarita Nordstrand
erikoissuunnittelija
p. 014 266 2479
sarita.nordstrand[at]jyvaskyla.fi

Leena Rossi
kaupunkisuunnittelu- ja maankäyttöjohtaja
p. 014 266 5050
leena.rossi[at]jyvaskyla.fi


Keskusta-asemanseudun osayleiskaavan verkkosivut

Millaista kaupunkia voidaan rakentaa alueelle, joka on tärkeä osa Jyväskylän keskustaa ja jonka halki valtakunnalliset rata- ja tieväylät kulkevat? Tätä kysymystä pohditaan Jyväskylän keskusta-asemanseudun kehittämisessä, jossa tarkastellaan Rantaväylän ja ratapihan aluetta Mattilanniemestä Tourujokeen.

Kohti entistä yhtenäisempää, viihtyisää ja vilkasta keskustaa

Keskusta-asemanseudun suunnittelun tavoitteena on

  • luoda viihtyisämpää kaupunkiympäristöä ja kaupunkikuvaa keskustaa halkovalle pääliikennealueelle, 
  • mahdollistaa keskustan täydennysrakentuminen asemanseudulla,
  • rakentaa entistä tiiviimmät yhteydet ydinkeskustan ja Lutakon välille,
  • sujuvoittaa liikkumista keskusta-alueella kävellen, pyöräillen ja joukkoliikenteellä,
  • varmistaa toimintavarmat valtakunnalliset liikenneväylät sekä
  • saada aikaan käsitys oikea-aikaisista ja sopivaksi mitoitetuista liikenneinvestoinneista.

Työn alla toteutusmahdollisuuksien selvitys

Jyväskylän asemanseudun ympäristö ja siinä tutkittavat kolme aluekokonaisuutta.

Tällä hetkellä alueelle selvitetään erilaisia kaupunkirakenteen kehittämisen vaihtoehtoja ja niiden toteuttamismahdollisuuksia. Kiinnostuksen kohteena on, onko kansirakentaminen toteuttavissa Jyväskylässä tai voidaanko ydinkeskustaa ja Lutakkoa yhdistää nykyistä paremmin. Samassa yhteydessä otetaan huomioon keskustan täydennysrakentamisen mahdollisuudet sekä Rantaväylän ja ratapihan liikenteelliset tarpeet ja ratkaisut.  Kuvassa on selvityksen kolme ydinaluetta, joihin tarkastelu erityisesti kohdistuu.

Selvityksen on tarkoitus valmistua talven 2020-21 aikana.


Suunnittelun aiemmat vaiheet

Vuosina 2016-2017 alue oli mukana Rantaväylän skenaariotyössä, jossa tarkasteltiin kahta mallia alueen liikenneratkaisujen ja kaupunkitilan kehittämiselle. Skenaariotyön jälkeen suunnittelu jatkui valtatie 4:n osalta Aholaidan ja Lohikosken välillä. Keskusta-asemanseudun osalta ei kuitenkaan löydetty lopullista yhteensovittavaa ratkaisua liikenteen ja kaupunkiympäristön kehittämiseen. Ratapiha-alue ydinkeskustassa tuo kehittämiseen haasteen, johon ei ole vielä löydetty ratkaisua aiemmissa ratapihaa koskevissa selvityksissä.  

Voit tutustua aiempiin selvityksiin alta:

Lisätiedot

Sarita Nordstrand
erikoissuunnittelija
p. 014 266 2479
sarita.nordstrand[at]jyvaskyla.fi

Leena Rossi
kaupunkisuunnittelu- ja maankäyttöjohtaja
p. 014 266 5050
leena.rossi[at]jyvaskyla.fi


Keskusta-asemanseudun osayleiskaavan verkkosivut

Kaupunginosa: