Hyppää pääsisältöön
Kuva
Havainnekuva Jyväskylän ratapihalle sijoittuvista siltakortteleista.
Pääsisältö

Millaista kaupunkia voidaan rakentaa alueelle, joka on tärkeä osa Jyväskylän keskustaa ja jonka halki kulkevat valtakunnalliset rata- ja tieväylät? Tätä kysymystä pohditaan Jyväskylän keskusta-asemanseudun kehittämisessä, jossa tarkastellaan Rantaväylän ja ratapihan aluetta Mattilanniemestä Tourujokeen. Alueella on vireillä Keskusta-asemanseudun osayleiskaava.

Kohti entistä yhtenäisempää, viihtyisää ja vilkasta keskustaa

Keskusta-asemanseudun suunnittelun tavoitteena on

  • luoda viihtyisämpää kaupunkiympäristöä ja kaupunkikuvaa keskustaa halkovalle pääliikennealueelle, 
  • mahdollistaa keskustan täydennysrakentuminen asemanseudulla,
  • rakentaa entistä tiiviimmät yhteydet ydinkeskustan ja Lutakon välille,
  • sujuvoittaa liikkumista keskusta-alueella kävellen, pyöräillen ja joukkoliikenteellä,
  • varmistaa toimintavarmat valtakunnalliset liikenneväylät sekä
  • saada aikaan käsitys oikea-aikaisista ja sopivaksi mitoitetuista liikenneinvestoinneista.

Keskusta-asemanseudun osayleiskaava ja liikennesuunnittelu

Alueella on vireillä Keskusta-asemanseudun osayleiskaava, jossa tutkitaan alueen maankäyttö- ja liikenneratkaisuja. Varsinainen kaavatyö on toistaiseksi ollut pysähdyksissä ja sen jatkamista tarkastellaan vuonna 2024. 

Seuraavaksi alueen suunnittelussa tutkitaan Rantaväylän liittymäratkaisua Satamakadun kohdalla. Keski-Suomen ELY-keskus vastaa suunnittelusta osana Vt 9:n Rantaväylän aluevaraussuunnitelmaa välillä Pumperi-Aholaita. 

Selvitys ydinkeskustan ja Lutakon kansiyhteydestä

Selvitys Jyväskylän ratapihan ja Rantaväylän päälle tutkitusta kansiyhteydestä valmistui vuonna 2021. Alustavissa vaihtoehdoissa esitettiin myös siltaa, mutta selvityksessä päädyttiin tutkimaan tarkemmin kansiyhteyden toteuttamista Asema-aukion ja Lutakonaukion välille.

Alustavan selvityksen perusteella kansi on teknisesti sekä rata- ja tiealueiden vaatimusten mukaisesti toteutettavissa, mutta toteutus vaatisi kaupungin osallistumista kustannuksiin. Selvityksessä tutkittiin myös asemanseudun ympäristön täydennysrakentamisen mahdollisuuksia esimerkiksi Hannikaisenkadun varrella, Messukeskus Paviljongin yhteydessä ja Matkakeskuksen läheisyydessä. 

Kansiratkaisusta käytetään myös nimeä ratapihan siltakorttelit. Nimi kuvastaa sekä sekä niiden muodostamaa kulkuyhteyttä että niille sijoittuvaa rakentamista. 

Havainnekuva Jyväskylän ratapihan ylittävästä kannesta keskustasta päin katsottuna.
asemanseutu_kansi_havainnekuva_torilta.jpg

 


 

Osayleiskaavan materiaalit

Tutustu kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan (pdf).

Uusimmat hankekuulumiset

9.12.2021
Kansirakentamista tutkinut periaatesuunnitelma on julkistettu. Tutustu selvityksen loppuraporttiin (pdf) ja kannen havainnekuviin (pdf)

27.5.2020 
Ensimmäiset alustavat suunnitelmavaihtoehdot (pdf) keskustan ja Lutakon yhdistämiseksi ovat valmistuneet.

12.9.2019
Jyväskylän asemanseudun selvitys etenee: Ratapihan ylittämistä tutkivan periaatesuunnitelman tekeminen käynnistyy

Yhteystiedot

Jouni Mäkäräinen 
yleiskaavasuunnittelija
p. 040 186 5093
jouni.makarainen[at]jyvaskyla.fi

Kaupunginosa: