Hyppää pääsisältöön
Kuva
Jyväskylän keskusta kopterilla kuvattuna kesällä 2018. Kuva Ari Heinonen
Pääsisältö

Täydennysrakentaminen on merkittävin toimenpide, jolla keskustan vetovoimaa voidaan vahvistaa. Asukkaat tuovat keskustaan aktiivisuutta kellon ympäri ja varmistavat elävän kaupunkikeskustan säilymisen.

Jyväskylä kuuluu Suomen suosituimpiin muuttokohteisiin Tampereen ja Turun ohella. Monipuolisen asuntotarjonnan syntyminen mahdollistaa eri elämäntilanteissa olevien ja erilaisten perhekuntien asumisen keskustassa.

 

Uusia hankkeita ohjaavat suunnitelmat, periaatteet ja linjaukset

Täydennysrakentamista halutaan edistää unohtamatta keskustan kaupunkikuvallisia merkityksiä. Alueen kaupunkirakenteen kehittämistä tukemaan on luotu strategisen suunnitelman lisäksi erilaisia suunnitelmaan perustuvia linjauksia ja periaatteita:

 

Kaavoitus 2022–2024

Jyväskylän keskustassa rakentaminen on vilkasta. Kiinnostusta ovat lisänneet kevennetyt maankäyttösopimusmaksut. Keskustassa on monia käyttämättömiä mahdollisuuksia täydennysrakentamiselle niin kaupalle, elämyksille kuin keskusta-asumisellekin. Näin luodaan uutta yhteisöllistä kaupunkimiljöötä ja -kulttuuria.

Kaavoituskatsaus kertoo Jyväskylän kaavoituksesta, siihen osallistumisen mahdollisuuksista ja esittelee tärkeimmät kohteet, jotka ovat käynnissä tai arvioidaan lähivuosina.

 

Täydennysrakentamisen edistämisen pilotit voimassa 2021 saakka

Kevennetty maankäyttösopimusmenettely ja ullakkorakentamisen edistämisen kokeilu ovat Jyväskylän kaupungin välineitä täydennysrakentamisen vauhdittamiseksi.

Useita hankkeita vauhdittaneessa kevennetyssä sopimusmenettelyssa maankäyttösopimusmaksu on ruutukaavakeskustassa vain 25–35 prosenttia arvonnoususta täydennysrakentamisen tilanteissa, joissa välitön kaupungille syntyvä yhdyskuntarakentamisen tarve on vähäinen.

Keskusta-alueella on tietyin ehdoin myös mahdollista ottaa rakennusten ullakkotiloja asuinkäyttöön  poikkeamismenettelyllä asemakaavamuutosten sijaan.

Kevennetyt maankäyttösopimusmenettelyt

Kevennetyn maankäyttösopimusmenettelyn tavoitteena on keskustan 2030 mukainen keskusta-asumisen edistäminen ja uusien täydennysrakentamishankkeiden käynnistyminen. Kevennetyssä menettelyssä ruutukaavakeskustan alueella maankäyttömaksun suuruus on ollut 25 %–35 % arvonnoususta täydennysrakentamistilanteissa, joissa välitön kaupungille syntyvä yhdyskuntarakentamisen tarve on vähäinen. Kevennetyssä menettelyssä myöskään olemassa olevien seinien sisällä tapahtuvasta lisärakentamisesta ei ole peritty maankäyttösopimusmaksua. Normaalitilanteessa arvonnousuun perustuvan maankäyttösopimusmaksun suuruudeksi (neuvottelun lähtökohta) on Jyväskylässä käytännön myötä vakiintunut maksimissaan noin puolet arvonnoususta. Kevennetty menettely koskee vuoden 2021 loppuun mennessä liitekartan osoittamalla alueella käynnistettäviä asemakaavamuutoksia sekä liike- että asuntorakentamisen osalta.
    •    Kevennetyt maankäyttösopimusmenettelyt, kaupunkirakennelautakunta 2017 [pdf]

Ullakkorakentaminen

Jyväskylän keskustassa edistetään ullakkorakentamista vuoden 2021 loppuun asti kokeiluluontoisesti osana keskustan kehittämishanketta. Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi viisi ullakkorakentamisen edistämisen periaatepäätöstä, joilla poistetaan rakentamisen tieltä niitä esteitä, joihin kaupunki voi omalla päätöksenteollaan vaikuttaa. Keskeisenä periaatteena on, että keskusta-alueella (tietyin ehdoin) rakennusten ullakkotilojen käyttöön otto asunnoiksi on mahdollista poikkeamismenettelyllä asemakaavamuutosten sijaan.

 

Pysäköinnin kehitys palvelee liikkumisen muutosta 

Pysäköintinormeja uudistettiin vuonna 2018. Normien tavoitteena on edistää täydennysrakentamista ja kaikkien kulkumuotojen tasapainoista kehittämistä sekä  vähentänee liiallisten pysäköintipaikkojen rakentamista.

Keskustan kadunvarsipysäköinnin tulee palvella ensisijassa lyhytaikaista asiointipysäköintiä. Tilaa vievää maantasopysäköintiä keskitetään yleisiin pysäköintilaitoksiin, mikä vapauttaa tilaa mm. täydennysrakentamiselle ja kaupunkivihreälle. Pysäköintikokemukselta edellytetään helppoutta ja laatua  käyttöasteen ja kävijämäärän kasvaessa. Yhteiskäyttöautopalveluita edistetään myöntämällä huojennuksia asemakaavan edellyttämistä autopaikkamääristä ja varaamalla yhteiskäyttöautoille toimivat pysäköintimahdollisuudet. Pysäköinnin tehostaminen vuorottaiskäytöllä mahdollistuu.

Tutustu pysäköinnin hallintamalliin ja uusiin pysäköintinormeihin

Asiasanat:  
Jyväskylän keskustan kehittäminen
maankäyttö
asuminen