Hyppää pääsisältöön
Kuva
Kolikkopino. Kuva kuvapankki:pixabay
Pääsisältö

Jyväskylän kaupunki on mukana Suomen itsenäisyyden juhlarahaston eli Sitran rahoittamassa asukaspaneelikokeilussa. Jyväskylän asukaspaneelin tehtävänä on arvioida vuoden 2024 talousarviossa päätettyjen tasapainottamistoimenpiteiden vaikutuksia kuntalaisten arkeen sekä nostaa esille, mitä vuoden 2025 talousarviossa tulisi ottaa huomioon, jotta säästöt eivät kasautuisi kohtuuttomasti millekään väestöryhmälle. 

Paneelin julkilausumaa hyödynnetään talousarvion 2025 valmistelussa

Asukaspaneeli kokoontui kolme kertaa keväällä 2024. Panelistit perehdytettiin kaupungin talouden suunnitteluun ja tasapainottamistoimenpiteisiin. Tämän jälkeen työskenneltiin pienryhmissä ja yhteisesti ja panelistit arvioivat tasapainottamistoimenpiteiden vaikutuksia eri väestöryhmiin Jyväskylässä.  

Kolmen paneelitapaamisen aikana kirjoitettiin panelistien yhteinen julkilausuma, joka luovutettiin kaupunginhallitukselle 27.5.2024. Julkilausuma lähetetään talousarviokehyksen mukana toimialojen ja liikelaitosten valmistelijoille sekä lautakunnille. Syksyllä halukkaat panelistit pääsevät myös kommentoimaan lautakuntien talousarvioesityksiä.

Kaupungin talousarvion valmistuttua kaupunginhallitus antaa vastineensa julkilausumalle. Vastineessa kerrotaan, miten julkilausumaa hyödynnettiin talousarviossa sekä perusteet sille, jos jotakin julkilausumasta ei pystytty huomioimaan talousarviossa.  

Asukaspaneelin osallistujat kutsuttiin satunnaisotannalla

Asukaspaneeliin lähetettiin kutsut 1800 satunnaisesti valitulle jyväskyläläiselle. 159 hakijasta valittiin 32 osallistujaa. Halukkailta osallistujilta kysyttiin hakuvaiheessa lomakkeella taustatietoja, joihin pohjautuen osallistujat valittiin. Monipuolisten taustatietojen huomioimisella varmistettiin se, että Jyväskylän asukkaista saatiin niin iän, koulutuksen, kuin elämäntilanteensa perusteella mahdollisimman monipuolinen osallistujajoukko kasaan. Taustatiedot luokiteltiin ja lopulta osallistujat arvottiin luokittelujen pohjalta niin, että kokoon saatiin Jyväskylä pienoiskoossa.

Puntaroiva kansalaiskeskustelu päätöksenteon tukena

Asukaspaneelissa kokeillaan uutta kansalaisosallistumisen muotoa, jota kutsutaan puntaroivaksi kansalaiskeskusteluksi. Joukko tavallisia kansalaisia kokoontuu keskustelemaan jostakin poliittisesta kysymyksestä ja tuottaa harkitun kansalaismielipiteen demokraattisen päätöksenteon tueksi. Puntaroiva kansalaiskeskustelu perustuu kunnioittavaan keskusteluun ja vaihtoehtojen arviointiin riittävän tiedon sekä perustelujen pohjalta. Kun keskustelua käydään asenteiltaan ja arvoiltaan moniäänisen joukon kesken, vastakkainasettelu vähentyy ja osallistujat pääsevät pohtimaan rauhassa erilaisia näkökulmia. Haastavissa poliittisissa kysymyksissä on hyvä kuulla laajasti erilaisia näkemyksiä, jotta saadaan aikaan parempia ja hyväksyttävämpiä päätöksiä.

Jyväskylän asukaspaneelin julkilausuma 27.5.2024


Lisätietoja

Matleena Kantola, asukaspaneelikokeilun projektipäällikkö
p. 050 350 8698, matleena.kantola[at]jyvaskyla.fi

Lisätietoa kokeilusta Sitran verkkosivuilta