Hyppää pääsisältöön

15.2.2024

Kuva
Neljä ihmistä keskustelemassa pöydän ääressä ruokalatilassa ja taustalla muita keskustelijoita. Kuva Hanna-Kaisa Hämäläinen
Asukasosallisuuteen ja asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksiin etsitään uusia keinoja Jyväskylässä. Tulevana keväänä arvioidaan talouden tasapainotuksen vaikutuksia asukkaiden elämään kokoamalla eri ikäisistä ja eri puolilla kaupunkia asuvista asukkaista koostuva asukaspaneeli. Kolahtaako kutsukirje paneeliin sinun postilaatikkoosi maaliskuussa?

Jyväskylän kaupunki on valittu mukaan Sitran rahoittamaan asukasosallisuutta edistävään kokeiluun, jossa satunnaisotantaa hyödyntämällä kootaan eri ikäisistä ja eri asuinalueella asuvista jyväskyläläisistä koostuva asukaspaneeli. 

Paneelin jäsenet pääsevät perehtymään kuntatalouteen ja arvioimaan vuoden 2024 talousarviossa päätettyjen tasapainottamistoimien vaikutuksia kuntalaisten arkeen.

Samalla tuotetaan tietoa vuoden 2025 talousarviovalmistelun tueksi – mitä talousarviossa tulisi huomioida, jotta vaikutukset eivät kasaannu kohtuuttomasti millekään väestöryhmälle?

- Uudentyyppinen kokeilu antaa satunnaisesti kutsutuille asukkaille mahdollisuuden tuottaa kuntapäättäjille kokemustietoa palveluiden nykytilanteesta. Samalla panelisteille avautuu mahdollisuus esittää huomioita tuleville vuosille, jotta Jyväskylä on jatkossakin hyvä paikka elää ja asua, kertoo kokeilua vetävä osallisuuskoordinaattori Matleena Kantola.

Asukaspaneeli on jatkumoa vuonna 2023 toteutetulle asukasosallisuudelle talousarviovalmistelussa. Keväällä 2023 asukkaat ja muut sidosryhmät pääsivät osallistumaan vuoden 2024 talousarvion valmisteluun sähköisellä kyselyllä. Kyselyssä sai antaa mielipiteensä siitä, mistä kaupunki voisi säästää ja mistä puolestaan täytyisi pitää kiinni.

- Palautteen määrä yllätti meidät positiivisesti. Yli 3600 asukasta vastasi kyselyyn ja kertoi näkemyksiään. Kyselyt huomioitiin laajasti kaupungin päättäjien toimesta ja kyselyn tuloksia myös hyödynnettiin päätöksenteossa. Nyt syvennämme asukasosallisuutta puntaroivan demokratian keinoin. Erilaiset ihmiset pääsevät paneelissa keskustelemaan ja laatimaan yhteisen julkilausuman siitä, miten tehdyt päätökset vaikuttavat arkeen, Kantola kuvaa.

Asuinalueillat tauolla vuoden 2024 ajan – kokeilujen pohjalta kehitetään uusia tapoja

Kaupungin järjestämät asuinalueillat ovat paneelikokeilun ajan tauolla. Asuinalueilloissa asukkaat, päättäjät ja kaupungin työntekijät ovat kokoontuneet keskustelemaan kunkin asuinalueen ajankohtaisista asioista.

- Tilaisuuksien luonne muuttui merkittävästi koronan aikana ja nyt haluamme löytää uudenlaisia keinoja käydä vuoropuhelua asukkaiden kanssa. Uskomme, että nyt käynnissä olevan kokeilun, asuinalueilloista saadun kokemuksen ja sähköisten työkalujen kautta voimme löytää hyvän combon toteuttaa asukasosallisuutta Jyväskylässä, osallisuuspalveluiden erikoissuunnittelija Antti Rajala kuvaa.

Kaupungilla osallisuuden muotoja on kehitetty viime vuosina laajasti. Kaupunki käy vuoropuhelua asukkaiden kanssa säännöllisesti keräämällä palautetta palveluiden toimivuudesta, järjestämällä asukasiltoja, tekemällä erilaisia kyselyitä ja pyörittämällä eri palveluiden asukasraateja. 

Kaupunki on kehittänyt myös sähköisiä palautekanavia, verkkosivujaan ja laajentanut sosiaalisen median käyttöä eri yleisöjen tavoittamiseksi. Liikuntapalveluilla on parhaillaan käynnissä osallistuvan budjetoinnin toimintamalli.

Vuonna 2024 kaupunki osallistuu myös kansallisten dialogien järjestämiseen sekä haastaa muitakin toimijoita järjestäjiksi. Kansalliset dialogit ovat valtakunnallinen tapahtumasarja, jonka tarkoituksena on rakentaa kokemuksiin perustuvaa ymmärrystä erilaisista haasteista mahdollisuuksista ja vahvistaa osallisuutta. 

Kevään dialogit järjestetään 10.4. ja 23.5. aiheesta “Turvallisuus ja luottamus”.

Lisätietoja aiheesta

Asukaspaneeli: osallisuuskoordinaattori Matleena Kantola, p. 050 530 8698, matleena.kantola(at)jyvaskyla.fi

Kaupungin osallisuuspalvelut ja osallisuuden muodot: osallisuuspalveluiden erikoissuunnittelija Antti Rajala, p. 050 3396423, antti.rajala(at)jyvaskyla.fi

Tutustu myös

Kaupungin vuoden 2023 talousarvion valmistelukyselyt ja koosteet saaduista tuloksista: Talouden tasapainottaminen

Lisätietoa Sitran rahoittamasta asukaspaneeli-kokeilusta: Kuntalaisten osallistuminen talouden suunnitteluun