Hyppää pääsisältöön
Kuva
Kolikkopino. Kuva kuvapankki:pixabay
Pääsisältö

Jyväskylän kaupungin tulee tasapainottaa talouttaan vuosina 2024–2026 pysyvästi noin 40 miljoonalla eurolla. Suurimpana syynä sopeutukseen ovat viime vuosina merkittävästi kasvaneet sote-menot, jotka leikkaavat pysyvästi kaupungin valtionosuuksia hyvinvointiuudistuksen jälkeisinä vuosina.

Talouden tasapainottamiseksi kaupunki etsii säästöjä, keinoja lisätä kaupungin tuloja sekä tapoja järjestää palvelut nykyistä tehokkaammin esimerkiksi digitalisaatiota hyödyntämällä.  

Talouden tasapainottamisella halutaan varmistaa kasvavan kaupungin elinvoimaisuus sekä kyky tuottaa laadukkaita palveluita Jyväskylän kasvavalle väestölle myös tulevaisuudessa.  

Yli 3600 asukasta evästi Jyväskylän kaupungin päättäjiä talouden tasapainottamisohjelman valmistelussa

Jyväskylän kaupunginhallitus tilasi alkuvuonna 2023 FCG Oy:ltä ulkopuolisen selvityksen säästöjen löytämiseksi. Ulkopuolisen asiantuntijan alustava toimenpidelistaus toimii talouden sopeuttamistyön taustamateriaalina, mutta ei missään nimessä ole lopullinen säästökeinojen luettelo.

Mahdollisista säästökeinoista pyydettiin jo valmistelun alkuvaiheessa palautetta eri sidosryhmiltä kyselyiden muodossa. 3606 jyväskyläläistä asukasta vastasi Jyväskylän kaupungin talouden tasapainottamista koskeneeseen kyselyyn, jossa esitettiin ulkopuolisen asiantuntijan näkemyksiä mahdollisista säästökeinoista. Kysely oli avoinna 25.4.-25.5.2023. Asukaskyselyssä tarkasteluun nostettiin sellaisia säästökeinoja, joilla on suora vaikutus asukkaiden palveluihin. Kyselyssä pystyi kertomaan näkemyksiä esimerkiksi siitä, mistä asioista kaupunki voisi säästää ja mistä asioista kaupungin tulisi pitää kiinni.

Kaupungin henkilöstölle sekä järjestöille, yhdistyksille ja seuroille avattiin omat kyselynsä. Eri sidosryhmiltä kerättävä palaute toimitettiin päätöksentekijöiden ja valmistelevien virkamiesten tiedoksi. 

Asukaspaneeli arvioi tasapainottamistoimien vaikutuksia kuntalaisten arkeen 

Jyväskylän kaupunki on mukana Sitran rahoittamassa kokeilussa, jossa testataan uudenlaista tapaa saada kuntalaiset mukaan kunnan talouden suunnitteluun.

Vuonna 2024 toteutettavalla kokeilulla on tarkoitus koota yhteen eri ikäisistä ja eri puolilta kaupunkia olevista asukkaista koostuva kuntalaispaneeli, joka arvioi, miten talousarviossa 2024 päätetyt toimenpiteet vaikuttavat kuntalaisten arkeen ja eri väestöryhmiin. Samalla tuotetaan tietoa vuoden 2025 talousarviovalmistelun tueksi – mitä vuoden 2025 talousarviossa tulee huomioida, jotta vaikutukset eivät kasaannu kohtuuttomasti millekään väestöryhmälle?

Asukaspaneelissa luodaan myös yhteistä näkemystä siitä, mistä kaupungin tulisi pitää kiinni, jotta Jyväskylä olisi hyvä paikka asua sekä houkutteleva ja vetovoimainen kaupunki myös tulevaisuudessa

Esiselvitys

 

Kevään 2023 kyselyjen tulokset

 

Lisätietoa talouden suunnittelusta

Talous | Jyväskylä.fi (jyvaskyla.fi)