Hyppää pääsisältöön
Kuva
Kolikkopino. Kuva kuvapankki:pixabay
Pääsisältö

Jyväskylän kaupungin tulee tasapainottaa talouttaan vuosina 2024–2026 pysyvästi noin 40 miljoonalla eurolla. Suurimpana syynä sopeutukseen ovat viime vuosina merkittävästi kasvaneet sote-menot, jotka leikkaavat pysyvästi kaupungin valtionosuuksia hyvinvointiuudistuksen jälkeisinä vuosina.

Talouden tasapainottamiseksi kaupunki etsii säästöjä, keinoja lisätä kaupungin tuloja sekä tapoja järjestää palvelut nykyistä tehokkaammin esimerkiksi digitalisaatiota hyödyntämällä.  

Talouden tasapainottamisella halutaan varmistaa kasvavan kaupungin elinvoimaisuus sekä kyky tuottaa laadukkaita palveluita Jyväskylän kasvavalle väestölle myös tulevaisuudessa.  

Yli 3600 asukasta evästi Jyväskylän kaupungin päättäjiä talouden tasapainottamisohjelman valmistelussa

Jyväskylän kaupunginhallitus tilasi alkuvuonna 2023 FCG Oy:ltä ulkopuolisen selvityksen säästöjen löytämiseksi. Ulkopuolisen asiantuntijan alustava toimenpidelistaus toimii talouden sopeuttamistyön taustamateriaalina, mutta ei missään nimessä ole lopullinen säästökeinojen luettelo.

Mahdollisista säästökeinoista pyydettiin jo valmistelun alkuvaiheessa palautetta eri sidosryhmiltä kyselyiden muodossa. 3606 jyväskyläläistä asukasta vastasi Jyväskylän kaupungin talouden tasapainottamista koskeneeseen kyselyyn, jossa esitettiin ulkopuolisen asiantuntijan näkemyksiä mahdollisista säästökeinoista. Kysely oli avoinna 25.4.-25.5.2023. Asukaskyselyssä tarkasteluun nostettiin sellaisia säästökeinoja, joilla on suora vaikutus asukkaiden palveluihin. Kyselyssä pystyi kertomaan näkemyksiä esimerkiksi siitä, mistä asioista kaupunki voisi säästää ja mistä asioista kaupungin tulisi pitää kiinni.

Kaupungin henkilöstölle sekä järjestöille, yhdistyksille ja seuroille avattiin omat kyselynsä. Eri sidosryhmiltä kerättävä palaute toimitetaan päätöksentekijöiden ja valmistelevien virkamiesten tiedoksi. Näin uudetkin säästöideat ehditään ottaa huomioon valmistelun edetessä.

Päätökset tehdään syksyllä 2023

Päätöksiä ensi vuoden talousarviosta tehdään syksyllä 2023. Työ käynnistyy elo-syyskuun aikana asiantuntijalautakuntien käsittelyillä. Lautakuntien esitykset etenevät kaupunginhallituksen käsiteltäväksi lokakuussa 2023.  

Marraskuussa kaupunginvaltuusto päättää ensi vuoden veroprosenteista sekä hyväksyy kaupungin talousarvion vuodelle 2024.

Alasivu

Esiselvitys

 

Kyselyjen tulokset

 

Lisätietoa talouden suunnittelusta

Talous | Jyväskylä.fi (jyvaskyla.fi)