Hyppää pääsisältöön

10.4.2024

Kuva
Jyväskylä-kirjaimet, taustalla kerrostaloja. Kuva Hanna-Kaisa Hämäläinen
Jyväskylän kaupunki kokeilee ensimmäistä kertaa laajan asukaspaneelin toteutusta asukkaiden osallisuuden muotona. Talouden tasapainotustyön arviointiin keskittyvä 32-henkinen paneeli aloittaa työskentelynsä 16.4. Paneelin arvio eli julkilausuma säästöjen vaikutuksista asukkaiden arkeen julkaistaan toukokuun aikana.

Paneeli osoittautui ajankohtaisen aiheen pohjalta kiinnostavaksi formaatiksi osallistua kaupungin asioiden valmisteluun, sillä maaliskuussa paneeliin satunnaisotannalla kutsutusta 1800 jyväskyläläisestä peräti 159 henkilöä ilmoitti kiinnostuksensa lähteä mukaan. Lopulta 32 osallistujaa valittiin mukaan yhteiseen asukaspaneeliin.

- Olemme positiivisesti yllättyneitä hakijoiden määrästä. Kun verrataan vastausprosenttia muihin satunnaisotannalla kutsuttuihin kansalaispaneeleihin Suomessa ja ulkomailla, me saimme todella hyvän määrän hakijoita. Hienoa huomata, että asukkailla on halukkuutta osallistua ja vaikuttaa yhteisiin asioihin, kertoo asukaspaneelikokeilun projektipäällikkö Matleena Kantola Jyväskylän kaupungilta.

Halukkailta osallistujilta kysyttiin hakuvaiheessa lomakkeella taustatietoja, joihin pohjautuen osallistujat valittiin. Monipuolisten taustatietojen huomioimisella varmistettiin se, että Jyväskylän asukkaista saatiin niin iän, koulutuksen, kuin elämäntilanteensa perusteella mahdollisimman monipuolinen otos kasaan. Taustatiedot luokiteltiin ja lopulta osallistujat arvottiin luokittelujen pohjalta niin, että kokoon saatiin “mini-Jyväskylän” edustus.

Paneelin julkilausumaa hyödynnetään talousarvion 2025 valmistelussa

Asukaspaneeli kokoontuu kolme kertaa huhti-toukokuun aikana. Panelistit perehdytetään kaupungin talouden suunnitteluun ja tasapainottamistoimenpiteisiin. Tämän jälkeen työskennellään pienryhmissä ja yhteisesti arvioidaan tasapainottamistoimenpiteiden vaikutuksia eri väestöryhmiin Jyväskylässä. Mikäli paneelissa havaitaan, että talouden tasapainottamisella on kohtuuttomia vaikutuksia joihinkin väestöryhmiin, pyritään ne huomioimaan vuoden 2025 talousarvion valmistelussa.

- Vaikka kaupungin taloustilanne on tiukka, talousarviokehyksen sisällä on mahdollista tehdä painotuksia paneelin julkilausumaan pohjaten. Lisää rahaa emme talouden tasapainotustyön keskellä pysty taikomaan, mutta panelistien kokemukset tukevat meitä siinä, että pystymme kohdentamaan eurot asukkaiden tarpeita kuullen ja löytämään myös mahdolliset talouden tasapainottamistyössä muodostuneet palveluvajeet, kuvaa kokeilun ohjausryhmän puheenjohtajana toimiva kaupunginhallituksen edustaja Timo Lehtonen.

Kolmen paneelitapaamisen aikana kirjoitetaan panelistien yhteinen julkilausuma, joka luovutetaan kaupunginhallitukselle 27.5. sekä julkaistaan kaupungin verkkosivuilla. Julkilausuma lähetetään kesäkuussa talousarviokehyksen mukana toimialojen ja liikelaitosten valmistelijoille sekä lautakunnille. Syksyllä halukkaat panelistit pääsevät myös kommentoimaan lautakuntien talousarvioesityksiä.

Kaupungin talousarvion valmistuttua kaupunginhallitus antaa vastineensa julkilausumalle. Vastineessa kerrotaan, miten julkilausumaa hyödynnettiin talousarviotyössä päättäjien toimesta.

Kokeilu jatkaa Jyväskylän talouden tasapainottamistyön osallisuustoimia

Asukaspaneelikokeilu on jatkumoa vuonna 2023 toteutetulle asukasosallisuudelle talousarviovalmistelussa. Keväällä 2023 asukkaat ja muut sidosryhmät pääsivät antamaan sähköisessä kyselyssä mielipiteensä siitä, mistä kaupunki voisi säästää ja mistä täytyisi pitää kiinni. Virkamiesvalmistelussa tehtiin laajasti vaikutusten ennakkoarviointeja mahdollisten tasapainottamistoimien vaikutuksista.

Nyt asukasosallisuutta ja vaikutusten arviointia syvennetään, kun asukkaat pääsevät paneelissa arvioimaan vuoden 2024 talousarviossa päätettyjen tasapainottamistoimien vaikutuksia arkeen eri väestöryhmien näkökulmasta.

Asukaspaneelikokeilun ja viime vuonna toteutettujen kyselyiden pohjalta kehitetään asukasosallisuuden muotoja Jyväskylässä. Asukaspaneelikokeilun rahoittajana on Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra.

Lisätietoja

Kokeilun projektipäällikkö Matleena Kantola, p. 050 530 8698

Kokeilun ohjausryhmän puheenjohtaja, kaupunginhallituksen edustaja Timo Lehtonen, p. 044 555 3421

Kuntalaisten osallistuminen talouden suunnitteluun