Hyppää pääsisältöön
Kuva
Kuvassa taloyhtiön työkalulainaamo eli kaappi, josta löytyy lainattavia kodin työkaluja. Kuva Outi Manninen
Pääsisältö

Taloyhtiön työkalulainaamo ratkoo turhan kulutuksen ja vähäisen yhteiskäytön haasteita

Jyväskylässä, Kankaan alueella sijaitsevissa kahdessa taloyhtiössä toteutettiin työkalulainaamokokeilu kesällä 2023. Kokeilu lähti käyntiin haastattelemalla asukkaita siitä, millaisia työkaluja he taloyhtiöön tarvitsisivat. Asukkaiden toiveet pyrittiin toteuttamaan työkalujen hankinnoissa. Työkalut toimitettiin taloyhtiöiden liikuntavälinevarastoihin niille valmiiksi asennettuihin kaappeihin. Näistä kaapeista asukkaat pääsivät lainaamaan omatoimisesti työkaluja laittamalla lainauspäivän ja lainattavan työkalun nimen lainausvihkoon. Palauttaessa työkalua merkittiin palautuspäivä samaiseen vihkoon. Työkalulainaamosta viestittiin asukkaille asukaskirjeen avulla.

Kokeilun tavoitteena oli edistää tavaroiden yhteiskäyttöä tarjoamalla taloyhtiöiden asukkaille mahdollisuuden lainata tarpeeseen sellaisia työkaluja, joita he eivät joko itse omista tai joita tarvitsee käyttää vain satunnaisesti. Näin tekemällä edistetään myös kestävää elämäntyyliä, kun kaikkia työkaluja ei tarvitse itse hankkia. Tämä myös vähentää sellaisten työkalujen hankintaa, joita ihmiset lähtökohtaisesti tarvitsevat vain muutamia kertoja vuodessa.

Työkalulainaamo otettiin positiivisesti vastaan

Käyttäjien palaute oli kokonaisuudessaan todella positiivista ja taloyhtiöiden asukkaat selkeästi halusivat työkalujen lainauspisteen jäävän taloyhtiöihin, jotta yhteiskäyttöä pystytään jatkamaan kokeilun jälkeenkin. 

Kuva
Circwaste-hankkeen työkalulainaamosta saatuja asukaspalautteita. 70 prosenttia olivat tietoisia lainaamosta, 64 prosenttia asukkaista aikoo käyttää lainaamoa uudelleen. Kuva Outi Manninen

Kokeilun avulla voitiin vähentää asukkaiden turhaa kulutusta, sillä tästä eteenpäin heidän ei tarvitse hankkia itse ”turhia” vähälle käytölle jääviä työkaluja. Kyselyn perusteella asukkaat olivat tyytyväisiä siitä, että pääsevät omalla toiminnallaan vähentämään kulutusta ja näin tekemällä pienentämään omaa hiilijalanjälkeään.

Lainaamon käyttöä seurattiin kokeilun aikana viikoittain käymällä katsomassa lainauspisteessä olevaa lainausvihkoa, lainauksien määrää mittaamalla. Käyttäjien aktiivisuus oli suurimmillaan heinäkuussa. Elokuu oli hiljaisin ja syyskuussa lainauksia oli hieman enemmän. Selittävänä tekijänä pidän kesän lomia, jolloin osat haluavat tehdä vapaa-ajallaan remontteja, mutta varmasti iso osa asukkaista on lähtenyt kaupungista pois, jolloin kokonaisuudessaan lainaustoiminta oli vähäistä. Yhteensä työkalujen lainauksia kokeiluaikana heinäkuu – syyskuu tehtiin 16 kappaletta: ensimmäisessä kohteessa yhteensä 7 kappaletta ja toisessa kohteessa yhteensä 9 kappaletta.

Vuodenaika ja viestinnän määrä vaikuttivat lainausaktiivisuuteen

Kokeilu onnistui kokonaisuudessaan hyvin, vaikka lainaustapahtumien määrä itse kokeiluaikana jäikin melko pieneksi. Asukkaiden kyselyvastauksien perusteella lainaustoiminta oli kuitenkin heidän mielestään vaikuttavaa ja todella hyödyllistä ja kaikki kyselyyn vastanneet sanoivat haluavansa käyttää palvelua silloin, kun he sitä tarvitsevat. Palvelun markkinointia olisi voinut tehdä aktiivisemmin, mutta isännöitsijän loma-ajat vaikeuttivat tätä. Olisi mielenkiintoista seurata muuttuuko aktiivisuus suuremmaksi, mitä pidemmälle syksyä mennään, jolloin ihmiset viettävät selkeästi enemmän aikaa kotona sisätiloissa.

Parhaimmat palat kokeilusta olivat ehdottomasti asukkaiden positiiviset ja toiminnan jatkuvuuteen ja käytön aktiivisuuteen liittyvät kommentit. Lisäksi itselleni toteuttajana tuli hyvä fiilis, kun ihmiset kävivät työkaluja lainaamassa ja hankkimamme työkalut vastasivat asukkaiden antamia toiveita. Aktiivisemman asukasviestinnän avulla lainauksia olisi tullut kokeilujaksolla kenties useampiakin, joten viestinnän tärkeys myös jatkossa on syytä huomioida.

Päällimmäisenä havaintona ja pohdintana itselläni on, että kesäaika ei välttämättä ole paras mahdollinen ajankohta tämän tyylisen kokeilun toteuttamiselle. Ihmiset selkeästi viettävät enemmän aikaa ulkona ja poissa kotoa, jolloin remontteja ja pieniä korjauksia ei viitsitä lomalla tehdä. Lisäksi viestinnän tärkeyttä tämän tyyppisissä kokeiluissa pitää ehdottomasti painottaa ja aktiivisen viestinnän/markkinoinnin avulla saadaan varmasti aktiivisuuskin lisääntymään.

Työkalulainaamo pysyväksi osaksi taloyhtiöiden arjen palveluja

Työkalulainaamo jää pysyväksi osaksi taloyhtiöiden toimintaa, mikä mahdollistaa lainaustoiminta jatkumisen aktiivisena osana kyseisten taloyhtiöiden asukkaiden arkea. Tämä mahdollistaa kokeilun jatkuvuuden itse kokeilun jälkeenkin, jolloin myös vaikuttavuus ja kestävän kehityksen periaatteet saavat jatkumoa.

Kuva
Kuvassa taloyhtiön työkalulainaamo eli kaappi, josta löytyy lainattavia kodin työkaluja. Kuva Outi Manninen

Kokeilu itsessään helposti monistettavissa. Työkalut maksoivat yhdelle taloyhtiölle vain joitakin satoja euroja, joten tällaisen investoinnin tekeminen ei olisi monellekaan taloyhtiölle liian suuri. Myös kokeiluun osallistuneiden taloyhtiöiden asukkaiden mielestä tallainen lainauspiste pitäisi olla jokaisessa taloyhtiössä. Vastaavanlaista toimintaa toteutetaan jo esimerkiksi Jyväskylän vuokra-asuntojen (JVA) kerrostaloyhtiöissä ja useimmissa rivitaloyhtiöissä.

 

Kirjoittaja:
Lauri Koivisto
Projektitoimisto Heiga OSK / Tiimiakatemia

Alasivu